Pozvánka na valnou hromadu ČSHAK a MR jednotlivců

Všem členům

Českého svazu hádankářů a křížovkářů

Podle usnesení výboru svoláváme

VALNOU HROMADU ČSHAK

konající se

v sobotu 25. listopadu 2023 od 11,15 hodin

v budově MUSIC ART, Praha 4-Modřany, Písková 126

 

(spojení: ze stanice metra C Kačerov autobus č. 150 stanice Písková; ze stanice metra B Smíchovské nádraží autobus č. 190 stanice Písková; tramvaj č. 17 stanice Čechova čtvrť)

 

s těmito body programu:

 

  1. Zahájení a volba mandátové a návrhové komise

  2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu

  3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2023

  4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2024

  5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu a účetní závěrce

  6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhům

  7. Zpráva mandátové komise

  8. Schválení zpráv, účetní závěrky a rozpočtu na rok 2024

  9. Vyhlášení nositelů otazníků a dalších vyznamenání

10. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd

11. Různé

12. Usnesení valné hromady a závěr

 

Nesejde-li se ve stanovený čas dostatečný počet členů svazu, bude se konat po uplynutí 15 minut náhradní valná hromada.

 

Toto oznámení nahrazuje písemné pozvání každého člena ČSHAK, podrobná pozvánka je vyvěšena na svazovém webu.

Předsednictvo ČSHAK


U příležitosti valné hromady ČSHAK

pořádá kroužek Staré hnízdo ve spolupráci s ČSHAK

v sobotu 25. listopadu 2023

po valné hromadě tamtéž

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ

v řešení křížovek a hádanek ve dvou kategoriích

přístupné všem zájemcům.

 

Ve vedlejší křížovkářské soutěži se budou luštit stejně jako v hlavní soutěži tři dokreslovky, avšak výrazně lehčí.

Ve vedlejší hádankářské soutěži se bude luštit 25 hádanek z listu, zatímco v hlavní jako obvykle jednotlivé hádanky na jednoho řešitele.

Ve vedlejších soutěžích bude při přidělování kvalifikačních bodů uplatněno kritérium číslo 2 kvalifikačního řádu, takže prvních pět luštitelů získá od 5 do 1 bodu do kvalifikace a vítězi bude započítáno první místo. V souladu s přeborovým řádem budou body přiděleny jen soutěžícím, kteří mají nejvýše 3. třídu, nezvítězili nikdy v hlavním přeboru a zvítězili méně než pětkrát ve vedlejší soutěži; tato omezení neplatí pro luštitele starší 70 let, kteří mohou soutěžit bez ohledu na dosažené kvalifikační třídy a počet vítězství na přeborech.

 

Občerstvení bude zajištěno ve stejném rozsahu jako na předešlých přeborech konaných na tomtéž místě.

 

Na vaši účast se těší ČSHAK a Staré hnízdo

Datum akce