Pozvánka na valnou hromadu ČSHAK a MRJ v řešení křížovek a hádanek

Všem členům Českého svazu hádankářů a křížovkářů

Podle usnesení výboru svoláváme
VALNOU HROMADU ČSHAK

konající se
v sobotu 26. listopadu 2022 od 11,15 hodin
v budově MUSIC ART, Praha 4-Modřany, Písková 126 

(spojení: ze stanice metra C Kačerov autobus č. 150 stanice Písková; ze stanice metra B Smíchovské nádraží autobus č. 190 stanice Písková; tramvaj č. 17 stanice Čechova čtvrť)

s těmito body programu:

 1. Zahájení a volba mandátové a návrhové komise
 2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
 3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2022
 4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2023
 5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu a účetní závěrce
 6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhům
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Schválení zpráv, účetní závěrky a rozpočtu na rok 2023
 9. Vyhlášení nositelů otazníků a dalších vyznamenání
 10. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd a člena Klubu všestranných
 11. Různé
 12. Usnesení valné hromady a závěr

Nesejde-li se ve stanovený čas dostatečný počet členů svazu, bude se konat po uplynutí 15 minut náhradní valná hromada.

Toto oznámení nahrazuje písemné pozvání každého člena ČSHAK.
Předsednictvo ČSHAK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U příležitosti valné hromady ČSHAK
pořádá kroužek Staré hnízdo ve spolupráci s ČSHAK

v sobotu 26. listopadu 2022
po valné hromadě tamtéž
 

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ
v řešení křížovek a hádanek ve dvou kategoriích

přístupné všem zájemcům

Ve vedlejší křížovkářské soutěži se budou luštit stejně jako v hlavní soutěži tři dokreslovky, avšak výrazně lehčí.

Ve vedlejší hádankářské soutěži se bude luštit 25 hádanek z listu, zatímco v hlavní jako obvykle jednotlivé hádanky na jednoho řešitele.

Ve vedlejších soutěžích bude při přidělování kvalifikačních bodů uplatněno kritérium číslo 2 kvalifikačního řádu, takže prvních pět luštitelů získá od 5 do 1 bodu do kvalifikace a vítězi bude započítáno první místo. V souladu s přeborovým řádem budou body přiděleny jen soutěžícím, kteří mají nejvýše 3. třídu, nezvítězili nikdy v hlavním přeboru a zvítězili méně než pětkrát ve vedlejší soutěži; tato omezení neplatí pro luštitele starší 70 let, kteří mohou soutěžit bez ohledu na dosažené kvalifikační třídy a počet vítězství na přeborech.

Občerstvení bude zajištěno ve stejném rozsahu jako na předešlých přeborech konaných na tomtéž místě.

Na vaši účast se těší ČSHAK a Staré hnízdo

Datum akce