Předběžné výsledky 2. kola Louskárny 2021

 

Níže jsou ponechány také výsledky 1. kola Louskárny 2021.

 

 

Řešení druhého kola  Louskárny 2021 došlo od 176 soutěžících, z toho 131 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 12 řešitelů a 2 body ztráty dalších 12 luštitelů. Průměrný zisk v druhém kole byl 14,22 správně řešené hádanky. Po druhém kole zůstává s plným počtem 30 řešených hádanek 119 řešitelů, 29 bodů má 10 soutěžících a 28 bodů má dalších 12 luštitelů.

Také druhé kolo soutěže zatím bez vítězných hádanek z autorské soutěže mnoho problémů nenadělalo. V čárkovce č. 2 byly uznávány všechny slovosledy, které splňovaly změny čárek. Čistění stropů v polovsuvce č. 3 opět ovládly Pyreneje, zato město na Aljašce v záhadném nápisu č. 5 bylo potřeba vyřešit podle pravidel záhadného nápisu – zmije růžkatá byla natolik pěkná, že si zasloužila zveřejnění a konec KATA mohl být v souladu se směrnicemi pouze Adak – to aljašské město má něco přes 300 obyvatel, ale i tak je to město. V tvaroslovce č. 6 byla uznávána Dita i Edita. Obměnka je jako hádanka obecně dost těžká na řešení, proto v č. 8 byl náznak přímo uveden – kdo zná dílo Karla Čapka, s vyřešením problém neměl. V obnažce č. 12 byl použit český název Lady Karneval – i když původní soutěžní píseň byla Lady Carneval. Za ňadra v posledních dvou hádankách jsem si schytal jak pochvaly (dokonce byly i sečteny a bylo jich celkem osm – těch ňader), tak i pokárání – snad se z toho autoři poučí, já jsem v tom nevinně.

V tomto kole budete luštit opět práce z autorské soutěže, snad vám přinesou radost z řešení.

Všem patří velký dík za účast na soutěži, zatím je to stále jedna z mála možností, jak se zapojit do hádankářského dění. A opět jako minule všem nám přeji brzké zdolání koronaviru, moc a moc zdraví a jarní pohody. Ať nám luštění přináší jen potěšení.

 

Pořadí po 2. kole: 30 Alka, Ambrož, Auterský, Bednarski, Běhal, Bezděk, Bohatý, Borkovský, Bulín, Burda, Čech, Červeňáková, Dedková, Diňa, Drdel, Dudková, Eliášová, Feler, Fišbach, Foldyna, Foltas, Gráf, Haman, Hladíková, Horáčková, Horák, Hošková, Hroneš, Husar, Jakubček, Jalůvka, Janek, Járová, Jemelík, Jemelíková, Kalhous ml., Kalhous st., Kmoščák, Kokeš, Konečný, Korčák, Kotora, Koudelka, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Kupka, Kyncl, Lajksnerová, Lančarič, Lukovský, Luskač, J. Mach, Makovník, Marešková, Marková, Mikšík, Mixová, Mojžíš, Morawková, Moskalová, Motyčková, Nepimach, Novák, Olšanská, Olyšar, Ota, Paďour, J. Pavelka, Pešta, Petras, Pláňava, Platzner, Prošek, Průša, Psotný, Rádl, Radouš, Rusá, Růžičková, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Schmidová, Skálová, Skopcová, Struňák, Svobodová, B. Sýkora, J. Sýkora, Šimek, Šotolová, Štefek, Štěrbová, Šuňavec, Švarcová, Švub, Tomášková, Tomsa, J. Turek, M. Turek, Urbanczyk, Valentová, J. Valkus, Varšaník, Vodáková, Vodičková, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Vybíhal, Widla, Wohlmuth, Zahajský, Zedníček, Zelíková, Zvolánek, Žebrok. – 29 Gonda, Chalupa, Kaipr, Mojžíšek, Němeček, Němečková, Pačesová, Peldřimovská, Sedlatý, Suchanek, Suchanková. – 28 Autrata, Brychtová, Čenovský, Dub, Hladký, Humplíková, Koreneková, Kunst, Roemer, Ryška, Vašek, Vychovalý. – 27 Borovský, Kopřiva, Onderek. – 26 Bartůněk, Kadlec. – 25 Holátko, Peterka. – 24 Polcar. – 23 Ivánek, Navrátil, Pařil, Skřivanová. – 22 Chylová, B. Valkus, Vlen. – 21 Brücknerová, Růžička. – 20 F. Janouch, V. Janouch, Málek, Marhoul, Procházková. – 19 Doležel, Fronk. – 18 Dvořák, Gabajová. – 17 Ježová, Tománek. – 15 Kolomazník. – 13 Kudrnáč, Valášek. – 12 Mičinský, Werner. – 11 Zámečník. – 8 Mlsová.

 

Kurzivou je uveden řešitel, od kterého nedošlo řešení posledního kola. Pokud řešení dodatečně zašle, může mu být zpětně započteno. Pokud jste svoje jméno v tabulce neobjevili a řešení jste posílali, prosím o poslání kopie, výsledky mohou být zpětně započteny – on ten virus neputuje pouze mezi lidmi, ale sem tam se připlete i do počítače nebo do poštovní cesty.

 

Řešení 2. kola: 1. P. Zahajský: Při měsíčku páv – příměsi čpavku. - 2. E. Zedníček: Za říjen dá září Jenda. - 3. V. Čech: Stromy, Pyreneje – stropy René myje. - 4. A. Říha: Péče o osiky, u válce, kany – pečivo si kupoval Cikán. - 5. V. Diňa: Směr, vůz, Adak – zmije růžkatá. - 6. M. Kokeš: Pýr nejím, dolámu Editu – Pyreneje zdolá mé dítě. - 7. I. Durdilová: Lopata, přilij smetánku – opatřili jsme tank. - 8. F. Luskač: Učni u temné patice – Čintamani a ptáci. - 9. M. Kokeš: Hadi, Laponka hladila poníka. - 10. J. Kadlec: Snář, Mance – přísná Římanka. - 11. M. Eliášová: Mátra, peníze, Lenka – má trápení Zelenka. - 12. D. Lančarič: Vladyka, karnet, svaly – Lady Karneval. - 13. D. Lančarič: Šál, výtka, horko u pily – Lašky tvaroh koupily. - 14. F. Luskač: Nádraží, v atriu Kazimír u muňky – ňadra živá tři ukáží mi Rumunky. - 15. D. Lančarič: Mara, saň a draci, kana – má krásná ňadra Cikánka.

 


 

Řešení prvního kola Louskárny 2021 došlo od 173 soutěžících, z toho 125 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 15 řešitelů a 2 body ztráty dalších 5 luštitelů. Průměrný zisk v prvním kole byl 13,84 správně řešené hádanky. Deset řešitelů využilo k odeslání poštovních služeb, ostatní posílali svoje řešení po internetu – a také dostali ihned potvrzení příjmu.

Ještě se krátce vrátím k uplynulému ročníku. Kvalifikační body získalo 143 řešitelů a celkový zisk byl 372 bodů – a to museli být ještě v minulém ročníku z bodového přídělu vyřazeni mistři mladší 60 let. Od letošního ročníku bylo toto omezení vynecháno, takže mohou mistři směle o kvalifikační body řešit.

Nový ročník louskárny začal – alespoň doufám – poměrně náborovým kolem. Nakreslený oštěp v první kreslené odsuvce byl trochu divošský, ale vyluštit šel, koronavirus z vokálovky č. 2 v současné době bohužel vládne celý světem, Pyreneje ve sloučence č. 4 opět nezklamaly. V pádovce č. 6 opět upozorňuji, že podle směrnic je potřeba psát náznaky ve tvarech podle obepisu včetně předložek – a ty se ve velké většině přímo opisují. Ve skrývačce č. 7 byla samozřejmě uznávána každá obec, která končila na –py. U posunky č. 11 jsem měl obavy z rébusového obepisu elipsy, ale ta byla hravě zdolána. V pádovce č. 12 je sice etymologie při pádu, uznávána byla řešení sto i sta. V ráčku č. 13 použili někteří řešitelé mimo autorského Dillí i Dilí jako hlavní město Východního Timoru, samozřejmě bylo oboje uznáváno. Jinak bylo toto kolo poměrně snadné – trošku těžší budou další kola zejména díky autorům z autorské soutěže – budete luštit jejich vítězné práce.

Všem patří velký dík za účast na soutěži, zatím je to jedna z mála možností, jak se zapojit do hádankářského dění. A opět jako minule všem nám přeji brzké zdolání koronaviru, moc a moc zdraví a pohody. Ať nám luštění přináší jen potěšení.

 

Pořadí po 1. kole: 15 bodů Alka, Ambrož, Auterský, Autrata, Bednarski, Běhal, Bezděk, Bohatý, Borkovský, Brychtová, Bulín, Burda, Čech, Čenovský, Červeňáková, Dedková, Diňa, Drdel, Dudková, Eliášová, Feler, Fišbach, Foldyna, Foltas, Gráf, Haman, Hladíková, Hladký, Horáčková, Horák, Hošková, Hroneš, Husar, Jakubček, Jalůvka, Janek, Járová, Jemelík, Jemelíková, Kalhous ml., Kalhous st., Kmoščák, Kokeš, Konečný, Korčák, Kotora, Koudelka, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Kupka, Kyncl, Lajksnerová, Lančarič, Lukovský, Luskač, J. Mach, Makovník, Marešková, Marková, Mikšík, Mixová, Mojžíš, Morawková, Moskalová, Motyčková, Nepimach, Novák, Olšanská, Olyšar, Ota, Pačesová, Paďour, J. Pavelka, Peldřimovská, Pešta, Petras, Pláňava, Platzner, Prošek, Průša, Psotný, Rádl, Radouš, Rusá, Růžičková, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Sedlatý, Schmidová, Skálová, Skopcová, Struňák, Svobodová, B. Sýkora, J. Sýkora, Šimek, Šotolová, Štefek, Štěrbová, Šuňavec, Švarcová, Švub, Tomášková, Tomsa, J. Turek, M. Turek, Valentová, J. Valkus, Varšaník, Vodáková, Vodičková, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Vybíhal, Widla, Wohlmuth, Zahajský, Zedníček, Zelíková, Zvolánek, Žebrok. – 14 Borovský, Gonda, Humplíková, Chalupa, Kadlec, Koreneková, Kunst, Mojžíšek, Němeček, Němečková, Roemer, Ryška, Suchanek, Suchanková, Vychovalý. – 13 Bartůněk, Dub, Kopřiva, Kudrnáč, Vašek. – 12 Chylová, Onderek, Peterka. – 11 Doležel, Ivánek, Navrátil, Pařil, Polcar. – 10 Holátko, Růžička. – 9 Gabajová, Ježová, Procházková, Skřivanová, B. Valkus, Vlen. – 8 Brücknerová, Dvořák, F. Janouch, Málek, Marhoul, Tománek. – 7 V. Janouch. – 6 Werner, Zámečník. – 5 Kolomazník. – 4 Fronk. – 3 Valášek.

Pokud jste svoje jméno v tabulce neobjevili a řešení jste posílali, prosím o poslání kopie, výsledky mohou být zpětně započteny – on ten virus neputuje pouze mezi lidmi, ale sem tam se připlete i do počítače nebo do poštovní cesty.

 

Řešení 1. kola: 1. F. Luskač: Oštěp, anabolika, poleno – Štěpána bolí koleno. - 2. V. Čech: Kára, niva, ras – koronavirus. - 3. J. Kadlec: Vítkov, voje – pravítko vpravo je. - 4. V. Čech: Pyreneje, dlask, aut, kalina – pyré nejedla skautka líná. - 5. F. Konečný: Rak, pobavila Karpova Bílá. - 6. J. Hora: Útkem, lev, přes příčky – utekl vepříček. - 7. M. Kokeš: Slapy René jede – Pyreneje. - 8. M. Eliášová: Lustig, kádě Rýna – luští Kateřina. - 9. M. Eliášová: Prymula mne sta čidel, kalan – prý mulám nestačí délka lan. - 10. I. Rias: Koktail kokta pil. - 11. D. Lančarič: Rousínov, elipsa, achát – brousí nože líp snacha. - 12. F. Konečný: Případů sto při pádu mostu. - 13. D. Lančarič: Létává do Dillí dodavatel. - 14. D. Lančarič: Dar balí Kula – dareba lišku loví. - 15. A. Říha: Kloš, terej, kaper, zelánka – klášterecká porcelánka.