Předběžné výsledky 4. kola Lázeňských oříšků 2022/23

 

 

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY 4. KOLA LO 2022/23

 

Hádanky – 4. kolo

15 bodů – Bezděk Karel, Borkovský Ladislav, Červeňáková Marie, Drdel Stanislav,  Haman Petr, Husar  Ivo, Járová Jana, Jemelík Vladimír,  Kousal Bohdan, Kožušník Milan, Marešková Jana, Ota Václav, Pavelka Jan, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr,  Vojník Dušan; 14 – Jalůvka Rostislav, Janek Daniel, Vodičková Jana; 12 – Fišbach Milan, Hučín Jan, Radouš Miroslav, Rusá Dagmar; 10 – Vagaiová Dana; 0 – Novák  Robert, Říha Antonín.

 

Hádanky – po 4. kole

60 bodů – Bezděk, Borkovský, Červeňáková, Drdel, Haman, Jemelík,  Kousal, Marešková, Ota, Turek; 59 – Husar, Kožušník, Pavelka,  Štefek, Urbánek, Vojník; 56 – Janek, Vodičková; 55 – Jalůvka, Járová, Radouš; 54 – Fišbach;  52 – Hučín, Rusá; 43 – Říha; 35 – Vagaiová; 30 – Dočekal; 26 – Lukovský, Pešta;  17 – Novák.

 

4. kolo hádanek vyřešilo zdárně 17 řešitelů, nejtěžší byla hádanka č. 2 př. Riase a 14 př. Bohuše. 2 řešitelé ztratili bod za vynechání jednoho náznaku v poslední hádance. V hádance č. 6 jsem uznávala i další odpovídající jména.

 

Křížovky – 4. kolo

0 ztrátových bodů – Bezděk Karel, Bulín Stanislav, Drdel Stanislav, Gašparín Pavol, Haman Petr, Husar Ivo, Jemelík Vladimír,  Nack Petr, Ota Václav, Podzemský Pavel,  Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr, Valíček Petr, Vašinka Jan, Vlášek Jiří, Vojník Dušan, Žačok Radoslav; 1 - Sebera Břetislav; 2 – Jaroš Jaroslav, Kopřiva Jiří, Mikuš Marian; 3 – Struňák Juraj; 4 – Bonaventura Štěpán, Turek Ján; 6 – Hroz Miroslav, Jakubček Igor; 7 – Sklenka Marián; 11 – Járová Jana; 13 – Kučera  Josef; 63 – Černý Ondřej; 100  – Dedera  František, Gášek Josef; Havel Jan, Krupička Jan, Novák  Robert.

 

Křížovky – po 4. kole

0 – Bezděk,  Bulín, Drdel,   Haman,  Husar,  Jemelík,   Nack,  Ota, Podzemský,   Štefek, Turek M., Urbánek,  Valíček Vašinka, Vlášek, Vojník, Žačok; 1 – Gašparín, Sebera; 2 – Jaroš, Kopřiva, Mikuš; 7 – Sklenka; 10 – Hroz, Turek J.; 14 – Struňák; 15 – Jakubček; 16 – Járová; 40 – Kučera;  44 -  Bonaventura Š.; 126 – Dedera; 128 – Gášek; 136 – Černý; 155 – Havel; 182 – Krupička;  200 – Borkovský; 209 – Slabý; 210 – Bonaventura D.; 213 – Urbanczyk; 224 – Tomáš; 301 – Karpíšek; 349 – Novák.

 

Poslední kolo si někteří pochvalovali, že bylo lehčí, jiným se zase zdálo těžší než obvykle. Nejčastěji se chybovalo ve slovech  SKŘIPAŤ, SLOHA, TĚLO a ŤELO. Neuznala jsem výraz JEŽDÍCI, protože to nejsou mořské, nýbrž sladkovodní ryby.

 

Logika – 4. kolo

21 – Bezděk Karel, Brož Bohumil, Haman Petr, Husar Ivo, Janek Daniel, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Konečný Jiří, Kučírek Petr, Máchová Lenka, Marek Daniel, Matějková Martina, Milka Dalibor; Mrázová Hana, Pech Ladislav, Průša Pavel, Vacek Vladimír, Vodičková Jana;   17 – Dortová Zuzana, Spáčil Jiří, Turek Miroslav; 11 – Černá Kristina;  6 - Buchta Karel;  5 – Cily Imrich; 0 –  Bulín Stanislav, Krupička Jan, Plachý Bohuslav,  Šebesta Stanislav, Vychovaly Pavol.

 

Logika – po 4. kole

79 – Husar, Jemelík, Máchová, Marek, Matějková; 77 – Brož, Milka; 76 – Bezděk,    Haman, Janek, Járová, Konečný, Pech,  Průša,  Vacek, Vodičková;   75 – Kučírek;   72 – Mrázová, Spáčil,  Turek; 63 – Dortová; 61 – Černá.  55 – Bulín, Plachý, Šebesta; 52 – Buchta;  46 –  Vychovaly;  44 – Cily; 42 – Krupička;  31 – Lejp; 15 – Dedková.

 

Pořadí na čele tabulky se po tomto kole neměnilo, 18 soutěžících vyřešilo všechny úlohy. Dalším některé z nich chyběly, většinou ty hodně bodované – antimagnetický šestiúhelník nebo tečkované domino (to nemám ráda ani já, špatně se kontroluje). Několik soutěžících poslední kolo z pracovních, zdravotních nebo jiných důvodů neobeslalo.

Od příštího ročníku bude změna v přidělování kvalifikačních bodů, tak snad vydrží do konce více účastníků.

                                                                                                       

Řešení 4. kola najdete na stránkách jednotlivých soutěží: křížovky, hádanky, logika.                                      

 

Věra K.