Předběžné výsledky 9. kola Louskárny 2021

 

Níže jsou ponechány také výsledky 8. kola Louskárny 2021.

 

Řešení devátého kola Louskárny 2021 došlo od 171 soutěžících, z toho 120 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 7 řešitelů a 2 body ztráty dalších 7 luštitelů. Průměrný zisk v devátém kole byl 13,61 správně řešené hádanky. Po devátém kole zůstává s plným počtem 135 řešených hádanek nadále 61 řešitelů, 134 bodů má 23 soutěžících a 133 bodů má dalších 10 luštitelů.

Nejprve musím přivítat nového řešitele – zatím je v závěru tabulky, ale věřím, že vytrvá i do dalších ročníků a zapojí se tak do zisku kvalifikačních bodů.

Pyreneje se občas ještě vyskytnou, ale pohoří je na světě daleko víc, takže buďte ostražití jako tygři z kreslené prvkovky č. 1. Výměnka č. 4 udělala problémy řešitelům, kteří neznali člena kroužku Permoníci – za to se jim omlouvám. Výlučka č. 7 měla spojený druhý náznak s jádrem, ale řešena byla bez problémů. U ráčku č. 10 bylo uznáváno mimo autorského řešení i řešení „má trenér Tampy páva“, i když má menší průměr. Obložka č. 13 trošku pozlobila tím, že se obkládalo více písmeny – pak ovšem ten shluk, kterým se obkládá, musí být shodný nebo ráčkový. Kreslená výměnka č. 15 vyvolala několik nespokojených hlasů – jak poznat tu rybu nebo ten listen. Ovšem je potřeba napsat, že kdyby byla hádanka podána jako textová, byl by obepis ryba a část rostliny – při kresbě lze vyloučit velké množství ryb (kapr, štika, sumec, …) a řešit dál obdobně jako textovou hádanku. Ale výsledek napovídá, že vše bylo nakonec správně vyřešeno.

Soutěžící bez kvalifikační třídy a držitelé 3. třídy již dosahují na kvalifikační body, držitelé 2. třídy mají zisk na dosah, mistři si ještě musejí chvíli počkat – samozřejmě u všech pokud jsou platnými členy ČSHAK.

Všem tradičně přeji moc a moc zdraví, ať nám vydrží stav bez virů a ať nám luštění přináší i nadále jen potěšení.

 

Pořadí po 9. kole: 135 Ambrož, Bohatý, Borkovský, Bulín, Červeňáková, Diňa, Drdel, Feler, Fišbach, Horáčková, Horák, Hošková, Husar, Jakubček, Jalůvka, Janek, Járová, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kmoščák, Konečný, Korčák, Koudelka, Kožušník, Kučavová, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, Mach, Marešková, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, Nepimach, Paďour, Pavelka, Petras, Rádl, Radouš, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Schmidová, Skálová, Struňák, B. Sýkora, J. Sýkora, Šotolová, Štefek, Švarcová, M. Turek, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Widla, Zedníček, Zelíková, Zvolánek. – 134 Běhal, Bezděk, Burda, Čech, Gonda, Haman, Hroneš, Kupka, Makovník, Ota, Pešta, Pláňava, Platzner, Prošek, Psotný, Skopcová, Šimek, Šuňavec, Švub, J. Valkus, Vodičková, Wohlmuth, Žebrok. – 133 Bednarski, Foltas, Lukovský, Novák, Olyšar, Průša, Rusá, Tomášková, J. Turek, Vodáková. – 132 Kyncl, Růžičková, Varšaník. – 131 Dedková, Dudková, Mojžíš, Olšanská, Sedlatý. – 130 Čenovský, Foldyna, Koreneková, Vybíhal. – 129 Kotora, Kunst, Němeček, Němečková, Svobodová, Zahajský. – 128 Gráf, Hladký. – 127 Autrata, Brychtová, Urbanczyk. – 126 Ryška. – 125 Štěrbová. – 124 Chalupa, Vychovalý. – 123 Kokeš, Marková, Motyčková. – 122 Humplíková, Kaipr. – 121 Kopřiva, Valentová. – 120 Eliášová, Suchanek, Suchanková, Vašek. – 119 Roemer.114 Peldřimovská. – 113 Pačesová, Tomsa. – 112 Kadlec. – 111 Alka. – 110 Auterský. – 109 Dub. – 107 Polcar. – 105 Kalhous ml.104 Onderek. – 101 Ivánek. – 100 Peterka. – 99 Borovský. – 98 Navrátil, B. Valkus, Vlen. – 97 Hladíková, Holátko. – 93 Gabajová. – 86 Doležel, Procházková. – 85 Pařil. – 84 Bartůněk, Chylová, Málek. – 83 Kudrnáč. – 82 Dvořák. – 81 V. Janouch, Skřivanová. – 80 Marhoul. – 77 F. Janouch. – 68 Ježová. – 62 Brücknerová. – 59 Kolomazník, Mlsová. – 53 Růžička. – 47 Valášek. – 43 Zámečník. – 42 Tománek. – 41 Werner. – 10 Hučín.

Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo řešení posledního kola. Pokud je zašlou, může jim být dodatečně započteno. Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neposlali poslední 3 kola.

 

Řešení 9. kola: 1. D. Lančarič: Pár tygrů – párty Gruzínek. - 2. B. Kousal: Pyré nejedno, lůžko, oči – Pyreneje dnes už končí. - 3. M. Kokeš: Lívanec Hamé – paliva necháme. - 4. M. Kokeš: Uhra budila u hradu Bílá. - 5. M. M. Motyčková: Pro divu nesu sáňky protivné Zuzanky. - 6. J. Hora: Kakapo, klak, veverka – Polárka. - 7. J. Adamčík: Mars, kovárna maskovaná. - 8. J. Adamčík: S vyzou vydru v Atice – výzvy dramatiků. - 9. M. Eliášová: Páteř, hledisko, rial – přátelé disko hráli. - 10. A. Říha: Má trenér Tampere páva. - 11. D. Lančarič: Za číší řízy, škály – žáci sýry získali. - 12. D. Lančarič: Zaseji poblíž Ploučnice – zase je teplo učnici. - 13. D. Lančarič: Koliba vaše – v okolí Bavorova šero. - 14. M. M. Motyčková: Bukva, nika – čibuk válečníka. - 15. A. Říha: Palamida, listen, vaky, struha – dala mi Palestinka výstrahu.


Řešení osmého kola Louskárny 2021 došlo od 171 soutěžících, z toho 102 borci řešili bez jediné chyby, bod ztráty mělo 20 řešitelů a 2 body ztráty dalších 13 luštitelů. Průměrný zisk v osmém kole byl 13,59 správně řešené hádanky. Po osmém kole zůstává s plným počtem 120 řešených hádanek 61 řešitelů, 119 bodů má 22 soutěžících a 118 bodů má dalších 11 luštitelů.

Pyreneje ještě stále pomáhaly řešitelům ke zdolání některých hádanek. Zato poměrně snadný ráček č. 3 udělal problémy, pokud nebyla slova řešení správně poskládána – mnohým řešitelům přebývalo i nebo t. Výlučka č. 9 představovala zádrhel velkou rybou, kdy se nabízel začátek s lososem – a z toho se došlo do slepé uličky. Kvalitě hádanky taky neprospělo vylučování celého slova – zato jádro bylo pěkné a smysluplné. Pro záměnku č. 11 byla zvolena možnost přímého uvedené náznaků – a pak byla povídka z Čapkovy kapsy dobře řešitelná. Tato možnost může být použita častěji, zejména u obtížnějších námětů. Výpustka č. 13 osvěžila školské znalosti pletiva – a pak přišla tvaroslovka č. 14, u které bude dobré se chvíli zastavit. Tvaroslovka udělala nepříjemnosti i v loňské soutěži MAS, přitom tvorba je celkem jednoduchá. Jádro vzniká z náznaku provedením druhové operace pádovky a časovačky. Pokud jde o sdružovací tvorbu, musí každý dílčí náznak obsahovat obě uvedené operace. Náznak na rozdíl od pádovky a časovačky musí být námětově ucelený. V našem případě musel být náznak měla Slovenka, jinak by nebyla splněna podmínka druhové operace časovačky. Kreslená přesunka č. 15 byla dobře řešitelná, i když se ozvaly hlasy, že první obrázek byl spíš cukroví než sladkosti a karma byla také obtížněji poznatelná. Ale výsledek napovídá, že vše bylo nakonec správně vyřešeno.

 

Ještě přidám něco z další statistiky: v letošním ročníku louskárny posílá ještě 12 řešitelů svá řešení klasicky poštou, ostatní posílají řešení e-mailem. Řešení posílaná poštou docházejí až s týdenním zpožděním a příjem nemohu operativně potvrdit, navíc stojí určité finance a problémy dělají i poštovní známky, označené A. Soutěžící bez kvalifikační třídy a držitelé 3. třídy již dosahují ke zisku kvalifikačních bodů – samozřejmě pokud jsou platnými členy ČSHAK.

Všem tradičně přeji moc a moc zdraví a podzimní pohody bez virů a ať nám luštění přináší i nadále jen potěšení.

 

Pořadí po 8. kole:  120 Ambrož, Bohatý, Borkovský, Bulín, Červeňáková, Diňa, Drdel, Feler, Fišbach, Horáčková, Horák, Hošková, Husar, Jakubček, Jalůvka, Janek, Járová, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kmoščák, Konečný, Korčák, Koudelka, Kožušník, Kučavová, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, Mach, Marešková, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, Nepimach, Paďour, Pavelka, Petras, Rádl, Radouš, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Schmidová, Skálová, Struňák, B. Sýkora, J. Sýkora, Šotolová, Štefek, Švarcová, M. Turek, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Widla, Zedníček, Zelíková, Zvolánek. – 119 Běhal, Bezděk, Burda, Čech, Gonda, Haman, Hroneš, Kupka, Makovník, Ota, Pešta, Pláňava, Platzner, Prošek, Psotný, Skopcová, Šimek, Švub, J. Valkus, Vodičková, Wohlmuth, Žebrok. – 118 Bednarski, Čenovský, Foltas, Lukovský, Novák, Olyšar, Průša, Rusá, Tomášková, J. Turek, Vodáková. – 117 Kyncl, Růžičková, Varšaník. – 116 Dedková, Dudková, Foldyna, Mojžíš, Olšanská, Sedlatý. – 115 Koreneková, Svobodová, Vybíhal. – 114 Kotora, Kunst, Němeček, Němečková, Zahajský. – 113 Gráf, Hladký, Urbanczyk. – 112 Autrata, Brychtová, Štěrbová. – 111 Chalupa, Ryška. – 110 Vychovalý. – 109 Suchanek, Suchanková, Valentová. – 108 Kokeš, Kopřiva, Marková, Motyčková. – 107 Eliášová, Humplíková, Kaipr. – 106 Roemer. – 105 Kalhous ml., Vašek. – 104 Onderek, Šuňavec.101 Alka, Pačesová, Peldřimovská. – 100 Kadlec. – 99 Tomsa. – 97 Auterský, Dub. – 93 Polcar. – 90 Ivánek, Peterka. – 89  Vlen. – 88 Borovský, Holátko, B. Valkus. – 87 Navrátil. – 85 Hladíková. – 83 Gabajová. – 79 Mojžíšek. – 77 Bartůněk, Doležel, Málek. – 76 Procházková. – 75 Chylová. – 74 Dvořák, Kudrnáč, Pařil. – 71 Marhoul. – 69 V. Janouch. – 67 Skřivanová. – 65 F. Janouch. – 62 Ježová. – 60 Brücknerová. – 51 Růžička. – 50 Kolomazník. – 49 Mlsová. – 47 Valášek. – 38 Tománek, Werner, Zámečník.

Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo řešení posledního kola. Pokud je zašlou, může jim být dodatečně započteno. Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neposlali poslední 3 kola.

 

Řešení 8. kola: 1. D. Lančarič: Po paprice značka – popa princezna čeká. - 2. V. Čech: Porýní jásalo, busta (bysta), Dán, tým – Pyreneje se líbí studentům. - 3. M. Kokeš: Dal si sladkost sok. - 4. M. Eliášová: Farizej, drny, kesony – vaří se jitrnice Soni. - 5. I. Rias: Pyreneje zářily, Valoni – páry na Jizeře loví líny. - 6. I. Husar: Milé dílo, místnost – mé domino. - 7. D. Lančarič: Žáka staniol, sivý dým – za kaštany olši vidím. - 8. J. Adamčík: Bodlák, smetiště, tkáň – odlákáme ti štěňátka. - 9. R. Jalůvka: Tolstolobik, Šariš, bučiny Číny – sobi karibu. - 10. F. Luskač: Dláto, nůše kradla tobě Danuše. - 11. F. Luskač: V Odrách rys, anténa – Modrá chryzantéma. - 12. J. Kadlec: Radiátor, kapsáři – radí autorka písaři. - 13. P. Paďour: Letadlo, stroma, zavináče, chodba – léta dost o máz vína Čech dbá. - 14. F. Konečný: Měla Slovenka máslo venku. - 15. M. Kokeš: Sladkosti, karma – skla dost Irka má.