Prostějov

 

GRAND PRIX PROSTĚJOVA 2024
Prostějov, 17. února 2024

 
GP v řešení logických úloh (autoři 5x Petr Mikšík, 3x Oldřich Kmoščák, 2x Miroslav Turek):

1. Iveta Dedková (Hanáci)  - 100 bodů

2. Jiří Konečný (Kabrňáci) - 95

3. Petr Vejchoda (Kabrňáci) - 92

4. Jan Hes (Ostraváci) - 78

5. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 73

6. Ivo Husar (Ostraváci) – 70/čas 59.30

7. Jiří Kopřiva (Praha) – 70/60.00 

8. Lubomír Mičinský (Krnov) – 69

9. Vladimír Jemelík (Kabrňáci) – 53/55.35

10. Lucián Gonda (Šíravan - SR) – 53/59.40 

11. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 50 

12. Petr Štefek (Valaši) – 42

13. Zdena Dedková (Hanáci) – 41

14. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 39

15. Ján Psotný (Podjavorinci - SR) – 33

16. Ivan Roemer (Hanáci) – 25/55.50

17. Jiří Bednarski (Přerov) – 25/58.10

18. Jiří Zvolánek (Ostraváci) – 23

 

Celkem se zúčastnilo 21 řešitelů, řešení odevzdalo 18 řešitelů. Čas na řešení byl 60´, všech 10 úloh bylo řešeno.

 

GP v řešení křížovek (autor Bohumil Korčák):

1. Iveta Dedková (Hanáci) - 0 ztrátových bodů (čas 37.30)

2. Petr Vejchoda (Kabrňáci) - 0 (40.15)

3. Jiří Zvolánek (Ostraváci) - 0 (51.00)

4. Ivo Husar (Ostraváci) - 0 (56.15)

5. Jan Hes (Ostraváci) - 1 (49.05)

6. Libor Knotek (Rychtáři) - 1 (60.18)

7. Jiří Kopřiva (Praha) - 2 (38.55)

8. Lucián Gonda (Šíravan - SR) - 2 (54.10)

9. Petr Štefek (Valaši) - 2 (61.15)

10. Petr Mikšík (Ostraváci) - 3 (62.30)

11. Jaroslav Řičánek (Hanáci) - 30 (62.30)

12. Miroslav Turek (Hanáci) - 40 (62.30)

13. Jaroslav Kula (Ostraváci) – 48 (62.30)

14. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 49 (62.30)

 

Soutěže se zúčastnilo 18 řešitelů, obě křížovky odevzdalo 14 řešitelů.

 

GP v řešení hádanek (autoři: Oldřich Kmoščák a Bohdan Kousal):

1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) - 11 (dále 6x druhý a 1x třetí)

2. Iveta Dedková (Hanáci) - 9 (dále 5x druhá a 1x třetí)

3. Jaroslav Řičánek (Hanáci) - 2 (dále 2x druhý a 2x třetí)

4. Jaroslav Kula (Ostraváci) - 1 (dále 5x druhý a 3x třetí)

5. Jan Hes (Ostraváci) - 1 (dále 3x druhý a 3x třetí)

6. Jiří Kopřiva (Praha) - 1 (dále 3x druhý a 2x třetí)

7. Pavlína Horáčková (Koumáci) - 1 (dále 1x druhá a 4x třetí)

8. Lucián Gonda (Šíravan - SR) - 1 (dále 1x druhý a 1x třetí)

9. Miroslav Turek (Hanáci) - 1 (dále 1x druhý a 0x třetí)

10. Oldřich Kmoščák (Hanáci) – 1 (dále 0x druhý a 0x třetí)/čas 0.41

11. Ivan Roemer (Hanáci) – 1 (dále 0x druhý a 0x třetí)/čas 0.36

12. Petr Štefek (Valaši) – 0 (dále 1x druhý a 3x třetí)

13. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 0 (dále 1x druhý a 2x třetí)

14. Ivo Husar (Ostraváci) – 0 (dále 1x druhý a 0x třetí)

15. Libor Knotek (Rychtáři) – 0 (dále 0x druhý a 2x třetí)

      Petr Mikšík (Ostraváci) – 0 (dále 0x druhý a 2x třetí)

17. Ján Psotný (Podjavorinci – SR) – 0 (dále 0x druhý a 1x třetí)

      Jiří Konečný (Kabrňáci) – 0 (dále 0x druhý a 1x třetí)

      Jan Hučín (Podskaláci) – 0 (dále 0x druhý a 1x třetí)

 

Soutěže se účastnilo 21 řešitelů, body získalo 19 řešitelů. Všechny hádanky až na jednu byly řešeny třemi řešiteli.

 

Křížovky – vedlejší soutěž (autoři Oldřich Kmoščák a Eduard Pláňava):

1. Pavlína Horáčková (Koumáci) - 0 ztrátových bodů (čas 27.00)

2. Dana Vagaiová (Lázeňáci) - 0 (28.10)

3. Jiří Bednarski (Přerov) - 1 (21.00)

4. Stanislav Skapa (Ostraváci) - 1 (22.00)

5. Miroslav Radouš (Doubravák) -  (28.25)

6. Ján Psotný (Podjavorinci - SR) - 1 (32.00)

7. Ivan Roemer (Hanáci) - 1 (36.00)

8. Miloš Tomasco (Podskaláci) - 2 (26.00)

9. Rostislav Mraček (Rokytnice) - 2 (29.10)

10. Marie Vodáková (Podskaláci) – 3 (29.40)

11. Miroslav Mojžíš (Hanáci) – 5 (37.40)

12. Anna Morawková (Koumáci) – 7 (41.00)

13. Lubomír Mičinský (Krnov) – 12 (36.10)

14. Karel Hroneš (Hanáci) – pouze 1. křížovka

 

Soutěže se zúčastnilo 14 řešitelů, 1 řešitel odevzdal pouze první křížovku.

 

Hádanky – vedlejší soutěž (autor Oldřich Kmoščák):

1. Marie Vodáková (Podskaláci) – 8 bodů

2. Bohumil Korčák (Hanáci) – 6

    Dana Vagaiová (Lázeňáci) – 6

4. Miroslav Radouš (Doubravák) - 5

    Karel Hroneš (Hanáci) – 5
6. Jiří Bednarski (Přerov) – 3

    Lubomír Mičinský (Krnov) – 3

8. Stanislav Skapa (Ostraváci) – 2

9. Anna Morawková (Koumáci) – 1

    Jiří Zvolánek (Ostraváci) – 1

--  Rostislav Mraček (Rokytnice) – neodevzdal

 

Soutěže se zúčastnilo 11 řešitelů. Všechny hádanky byly řešeny.

 

 

GRAND PRIX PROSTĚJOVA 2023
Prostějov, 18. února 2023

 
Přebor GP v řešení logických úloh (autor František Luskač):

1. Daniel Marek (Kabrňáci)  - 150 bodů

2. Petr Vejchoda (Kabrňáci) - 135

3. Ivo Husar (Ostraváci) - 132

4. Jiří Konečný (Kabrňáci) - 125

5. Jiří Kopřiva (Praha) - 110/čas 65.30  (1. místo ve vedlejší kategorii)

6. Martin Kubík (Vyškov) - 110/70.00

7. Iveta Dedková (Hanáci) - 100/70.00 

    Jan Hes (Ostraváci) - 100/70.00

9. Břetislav Sýkora (Ječmínek) - 85

10. Jiří Zvolánek (Ostraváci) - 73 

11. Lubomír Mičinský (Krnov) - 70/67.20 

12. Luboš Brabenetz (Permoníci) - 70/70.00  (2. místo ve vedlejší kategorii)

13. Marie Švarcová (Ječmínek) - 65

14. Karel Henc (Kabrňáci) - 58  (3. místo ve vedlejší kategorii)

15. Zdena Dedková (Hanáci) - 52

16. Oldřich Kmoščák (Hanáci) - 50

17. Petr Mikšík (Ostraváci) - 45

18. Jaroslav Valkus (Hutníček) - 40

19. Dana Vagaiová (Lázeňáci) - 33

20. Jiří Bednarski (Přerov) - 30

21. Martin Dedek (Hanáci) - 18

      Josef Nerodil (Hutníček) - 18

 

Celkem se zúčastnilo 23 řešitelů, řešení odevzdalo 22 řešitelů. Čas na řešení byl 70´, všech 12 úloh bylo řešeno.

 

Přebor GP v řešení křížovek (autor Vladimír Klos):

1. Lucián Gonda (Šíravan - SR) - 0 ztrátových bodů (čas 38.30)

2. Daniel Marek (Kabrňáci) - 0 (39.00)

3. Karel Henc (Kabrňáci) - 0 (52.00)

4. Petr Vejchoda (Kabrňáci) - 1 (29.00)

5. Jan Hes (Ostraváci) - 1 (41.00)

6. Libor Knotek (Rychtáři) - 1 (52.30)

7. Ivo Husar (Ostraváci) - 1 (55.00)

8. Jiří Zvolánek (Ostraváci) - 1 (56.30)

9. Jiří Kopřiva (Praha) - 2 (32.00)

10. Iveta Dedková (Hanáci) - 2 (34.00)

11. Dagmar Rusá (Podskaláci) - 2 (37.00)

12. Petr Mikšík (Ostraváci) - 3 (43.00)

13. Petr Štefek (Valaši) - 4 (43.10)

14. Marie Švarcová (Ječmínek) - 4 (60.00)

 

Soutěže se zúčastnilo 20 řešitelů, obě křížovky odevzdalo 14 řešitelů.

 

Přebor GP v řešení hádanek (autoři: Oldřich Kmoščák a Bohdan Kousal):

1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) - 9 (dále 5x druhý a 2x třetí)

2. Jan Hes (Ostraváci) - 5 (dále 3x druhý a 2x třetí)

3. Dagmar Rusá (Podskaláci) - 5 (dále 1x druhá a 5x třetí)

4. Lucián Gonda (Šíravan - SR) - 2 (dále 4x druhý a 2x třetí)

5. Iveta Dedková (Hanáci) - 2 (dále 2x druhá a 3x třetí)

6. Karel Henc (Kabrňáci) - 2 (dále 2x druhý a 2x třetí)

7. Ivo Husar (Ostraváci) - 2 (dále 1x druhý a 0x třetí)

8. Miroslav Radouš (Doubravák) - 1 (dále 1x druhý a 3x třetí)

9. Jiří Kopřiva (Praha) - 1 (dále 0x druhý a 5x třetí)

10. Miroslav Turek (Hanáci) - 1 (dále 0x druhý a 0x třetí)

11. Pavlína Horáčková (Koumáci) - 0 (dále 5x druhá a 0x třetí)

12. Daniel Marek (Kabrňáci) - 0 (dále 2x druhý a 3x třetí)

13. Jan Hučín (Podskaláci) - 0 (dále 2x druhý a 0x třetí)

14. Petr Štefek (Valaši) - 0 (dále 1x druhý a 1x třetí)

15. Marie Švarcová (Ječmínek) - 0 (dále 1x druhá a 0x třetí)

16. Libor Knotek (Rychtáři) - 0 (dále 0x druhý a 2x třetí)

 

Soutěže se účastnilo 21 řešitelů, body získalo 17 řešitelů. Všechny hádanky byly řešeny třemi řešiteli.

 

Křížovky – vedlejší soutěž (autoři Oldřich Kmoščák a Eduard Pláňava):

1. Miroslav Radouš (Doubravák) - 0 ztrátových bodů (čas 29.00)

2. Pavlína Horáčková (Koumáci) - 1 (33.00)

3. Stanislav Skapa (Ostraváci) - 2 (22.00)

4. Jiří Bednarski (Přerov) - 2 (32.00)

5. Luboš Brabenetz (Hutníček) - 2 (34.00)

6. Dana Sodomková (Rychtáři) - 2 (41.00)

7. Marie Vodáková (Podskaláci) - 2 (45.00)

8. Jan Hučín (Podskaláci) - 5 (35.00)

9. Dana Vagaiová (Lázeňáci) - 5 (42.00)

10. Rostislav Mraček (Rokytnice) - 52 (45.00)

11. Marie Nová (Hanáci) - pouze 1. křížovka

12. Lubomír Mičinský (Krnov) - pouze 1. křížovka

13. Anna Morawková (Koumáci) - pouze 1. křížovka

 

Soutěže se zúčastnilo 13 řešitelů, 3 řešitelé odevzdali pouze první křížovku.

 

Hádanky – vedlejší soutěž (autor Oldřich Kmoščák):

1. Jiří Zvolánek (Ostraváci) - 10 bodů

2. Jiří Bednarski (Přerov) – 9/čas 51.00

3. Marie Vodáková (Podskaláci) – 9/60.00

4. Dana Sodomková (Rychtáři) - 7

5. Luboš Brabenetz (Hutníček) - 6/57.00
6. Dana Vagaiová (Lázeňáci) - 6/60.00

7. Bohumil Korčák (Hanáci) - 5

8. Stanislav Skapa (Ostraváci) - 4/59.00

9. Lubomír Mičinský (Krnov) - 4

    Marie Nová (Hanáci) - 4

11. Rostislav Mraček (Rokytnice) - 3/57.10

12. Anna Morawková (Koumáci) - 3/60.00

 

Soutěže se zúčastnilo 12 řešitelů. Všechny hádanky byly řešeny.

 

GRAND PRIX PROSTĚJOVA 2022
Prostějov, 19. února 2022

 

GP v řešení logických úloh (autor František Luskač):

1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) 134 bodů

2. Ivo Husar (Ostraváci) 97

3. Jan Hes (Ostraváci) 90

4. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 85

5. Jiří Kopřiva (Praha) – 84 (1. místo ve vedlejší kategorii)

6. Martin Kubík (Vyškov) – 74

7. Lubomír Mičinský (Krnov) – 55 (2. místo ve vedlejší kategorii)

8. Karel Henc (Kabrňáci) – 51 (3. místo ve vedlejší kategorii)

9. Petr Štefek (Valaši) – 45

10. Petr Mikšík (Ostraváci) – 40 

11. Ivan Roemer (Hanáci) – 30 

12. Jarmila Tomášková (Hutníček) – 28

13. Věra Kučavová (Lázeňáci) – 27

14. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 24

15. Karel Buchta st. (Karlovy Vary) – 22

      Zbyněk Burda (oHV) – 22

      Daniel Lukovský (Ústí u Vsetína) – 22

18. Luboš Brabenetz (Permoníci) – 20

19. Josef Nerodil (Hutníček) – 12

      Jiří Zvolánek (Ostraváci) – 12

21. Libor Knotek (Rychtáři) – 10

 

Celkem se zúčastnilo 25 řešitelů, řešení odevzdalo 21 řešitelů. Čas na řešení byl 70´, všech 12 úloh bylo řešeno.

 

GP v řešení křížovek (autor Bohumil Korčák):

1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) 0 ztrátových bodů (čas 37.30)

2. Ivo Husar (Ostraváci) 0 (49.00)

3. Dagmar Rusá (Podskaláci) 1 (38.30)

4. Jan Hes (Ostraváci) – 1 (44.30)

5. Jiří Zvolánek (Ostraváci) – 1 (50.10)

6. Libor Knotek (Rychtáři) – 1 (59.20)

7. Jiří Kopřiva (Praha) –  2 (43.20)

8. Petr Štefek (Valaši) – 2 (51.20)

9. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 6 (59.00)

10. Miroslav Turek (Hanáci) – 6 (59.50)

11. Věra Kučavová (Lázeňáci) – 7 (60.00)

12. Petr Mikšík (Ostraváci) – 8 (60.00)

13. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 48 (60.00)

14. Zbyněk Burda (oHV) – 49 (60.00)

15. Rostislav Janošík (Hutníček) – 50 (60.00)

16. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 53 (60.00)

17. Josef Nerodil (Hutníček) – 56 (60.00)

18. Karel Henc (Kabrňáci) – 63 (60.00)

 

Soutěže se zúčastnilo 18 řešitelů, všichni odevzdali řešení obou křížovek.

 

GP v řešení hádanek (autoři: Miroslav Turek a Bohdan Kousal):

1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) 9 (dále 7x druhý a 2x třetí)

2. Jan Hes (Ostraváci) 5 (dále 3x druhý a 4x třetí)

3. Pavlína Horáčková (Koumáci) 5 (dále 3x druhá a 1x třetí)

4. Dagmar Rusá (Podskaláci) – 4 (dále 2x druhá a 3x třetí)

5. Ivo Husar (Ostraváci) – 3 (dále 3x druhý a 2x třetí)

6. Petr Štefek (Valaši) – 2 (dále 2x druhý a 1x třetí)

7. Věra Kučavová (Lázeňáci) – 1 (dále 1x druhá a 5x třetí)

8. Karel Henc (Kabrňáci) – 0 (dále 3x druhý a 3x třetí)

9. Zbyněk Burda (oHV) – 0 (dále 1x druhý a 0x třetí)

    Miroslav Radouš (Doubravák) – 0 (dále 1x druhý a 0x třetí)

11. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 0 (dále 0x druhý a 1x třetí)

      Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 0 (dále 0x druhý a 1x třetí)

      Ivan Roemer (Hanáci) – 0 (dále 0x druhý a 1x třetí)

      Petr Mikšík (Ostraváci) – 0 (dále 0x druhý a 1x třetí)

 

Soutěže se účastnilo 18 řešitelů, body získalo 14 řešitelů. Jedna hádanka zůstala neřešena.

 

Křížovky – vedlejší soutěž (autoři Oldřich Kmoščák a Eduard Pláňava):

1. Pavlína Horáčková (Koumáci) 0 ztrátových bodů (čas 32.27)

2. Miroslav Radouš (Doubravák) 0 (35.10)

3. Milan Wasserburger (Frenštát pod Radhoštěm) 1 (22.00)

4. Karel Hroneš (Hanáci) – 1 (40.00)

5. Jiří Bednarski (Přerov) – 2 (29.00)

6. Dana Vagaiová (Lázeňáci) – 5 (36.00)

7. Luboš Brabenetz (Hutníček) – 8 (32.00)

8. Marie Vodáková (Podskaláci) – 8 (35.40)

9. Daniel Lukovský (Ústí u Vsetína) – 17 (40.00)

10. Lubomír Mičinský (Krnov) – 104 (40.00)

11. Ivan Roemer (Hanáci) – 284 (40.00)

12. Rostislav Mraček (Rokytnice) – pouze 1. křížovka

13. Jarmila Tomášková (Hutníček) – pouze 1. křížovka

 

Soutěže se zúčastnilo 13 řešitelů, 2 řešitelé odevzdali pouze první křížovku.

 

Hádanky – vedlejší soutěž (autor Oldřich Kmoščák):

1. Jiří Kopřiva (Praha) 12 bodů

2. Marie Vodáková (Podskaláci) 10

3. Jan Hučín (Podskaláci) 8

    Petr Urbánek (Prostějov) 8

5. Rostislav Janošík (Hutníček) – 7
    Dana Vagaiová (Lázeňáci) – 7

7. Jiří Bednarski (Přerov) – 6

    Karel Hroneš (Hanáci) – 6

    Anna Morawková (Koumáci) – 6

    Daniel Lukovský (Ústí u Vsetína) – 6

11. Jiří Zvolánek (Ostraváci) – 5

12. Lubomír Mičinský (Krnov) – 4

     Jarmila Tomášková (Hutníček) – 4

14. Luboš Brabenetz (Hutníček) – 3

15. Rostislav Mraček (Rokytnice) – 1

 

Soutěže se zúčastnilo 15 řešitelů. Všechny hádanky byly řešeny.

 

GP PŘEBOR PROSTĚJOVA 2020
Prostějov, 22. února 2020

GP v řešení logických úloh (autoři František Luskač a Petr Mikšík):

1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 126 bodů

2. Daniel Marek (Kabrňáci) – 97

3. Ivo Husar (Ostraváci – 95 

4. Martin Kubík (HALAS) – 94

5. Marie Švarcová (Ječmínek) – 76

6. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 71

7. Iveta Dedková (Hanáci) – 68

8. Karel Henc (Kabrňáci) – 60

9. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 57 (65.00)

10. Vladimír Jemelík (Kabrňáci) – 57 (70.00)

11. Jan Hes (Ostraváci) – 52

12. Roman Čejka (Kabrňáci) – 52

13. Petr Štefek (Valaši) – 42

14. Oldřich Kmoščák (Hanáci) – 35

15. Zbyněk Burda (oHV) – 34

16. Josef Nerodil (Hutníček) – 32

17. Jarmila Tomášková (Hutníček) – 30 (58.00) 

18. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 30

      Daniel Lukovský (Ústí u Vsetína) – 30   

20. Lubomír Mičinský (Krnov) – 27 

21. Pavel Průša (Doubravák) – 24 

      Ivan Roemer (Hanáci) – 24 

23. Jiří Bednarski (Přerov) – 20 

      Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 20 

25. Ivona Kovářová (Valaši) – 8

 

GP v řešení křížovek (autor Bohumil Korčák):

1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 0 ztrátových bodů (čas 47.58)

2. Ivo Husar (Ostraváci) – 0 (60.00)

3. Iveta Dedková (Hanáci) – 1 (47.00)

4. Daniel Marek (Kabrňáci) – 1 (48.43)

5. Roman Čejka (Kabrňáci) – 1 (55.33)

6. Petr Štefek (Valaši) – 2 (51.03)

7. Jan Hes (Ostraváci) – 2 (53.25)

8. Petr Mikšík (Ostraváci) – 2 (54.18)

9. Marie Švarcová (Ječmínek) – 2 (60.00)

10. Jiří Zvolánek (Ostraváci) – 4 (57.08)

11. Miroslav Turek (Hanáci) – 5 (58.31)

12. Věra Kučavová (Lázeňáci) – 6 (58.33)

13. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 48 (60.00)

14. Rostislav Janošík (Hutníček) – 59 (60.00)

15. Josef Nerodil (Hutníček) – 63 (60.00)

16. Karel Henc (Kabrňáci) – 74 (60.00)

17. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 79 (60.00)

18. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 81 (60.00)

19. Zbyněk Burda (oHV) – 90 (60.00)

20. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 100 (60.00)

21. Milan Fišbach (Třebíčáci) – 102 (60.00)

 

GP v řešení hádanek (autoři Karel Salavec a Bohdan Kousal):

1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 11-5-1

2. Ivo Husar (Ostraváci) – 3-1-3

3. Jan Hes (Ostraváci) – 2-3-6

4. Věra Kučavová (Lázeňáci) – 2-2-0

5. Daniel Marek (Ostraváci) – 2-1-2

6. Iveta Dedková (Hanáci) – 1-5-4

7. Karel Henc (Kabrňáci) – 1-2-0

8. Miroslav Turek (Hanáci) – 1-1-2

9. Petr Štefek (Valaši) – 1-1-0

10. Marie Švarcová (Ječmínek) – 1-0-2

11. Miroslav Radouš (Doubravák) – 1-0-1 /2.29

12. Zbyněk Burda (oHV) – 1-0-1 /0.28

13. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 1-0-0 

14. Ivan Roemer (Hanáci) – 0-2-0 

15. Roman Čejka (Kabrňáci) – 0-1-3

      Pavlína Horáčková (Koumáci) – 0-1-3 

17. Milan Fišbach (Třebíčáci) – 0-1-1

18. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 0-1-0 

      Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 0-1-0

 

Vedlejší soutěž - křížovky (autor Oldřich Kmoščák):
1. Jiří Bednarski (Přerov) – 0 ztrátových bodů / čas

2. Pavlína Horáčková (Koumáci) – 0 

3. Ivona Kovářová (Valaši) – 0 

4. Dana Vagaiová (Lázeňáci) – 1 / čas

5. Ivan Roemer (Hanáci) – 1  

6. Eduard Pláňava (Hanáci) – 1 

7. Milan Wasserburger (Frenštát p.R.) – 2 

8. Jiří Čenovský (Staré hnízdo) – 4 

9. Petr Urbánek (Prostějov) – 5 

10. Miroslav Radouš (Doubravák) – 6  

11. Anna Morawková (Koumáci) – 23

12. Jarmila Tomášková (Hutníček) – 28 

13. Miroslav Mojžíš (Hanáci) – 36

14. Karel Hroneš (Hanáci) – 43

15. Marie Nová (Hanáci) – 50

16. Pavel Průša (Doubravák) – 64

17. Lubomír Mičinský (Krnov) – 87

18. Petr Žebrok (Hutníček) – 129

 

Vedlejší soutěž - hádanky (autor Miroslav Turek):

1. Petr Urbánek (Prostějov) 12 bodů / lepší čas

2. Ivona Kovářová (Valaši) 12 

3. Miroslav Mojžíš (Hanáci) 12 

4. Rostislav Janošík (Hutníček) 12 

5. Daniel Lukovský (Ústí u Vsetína) 10 

6. Jiří Bednarski (Přerov) 9

7. Dana Vagaiová (Lázeňáci) 9

8. Anna Morawková (Koumáci) 9

9. Karel Hroneš (Hanáci) 8

    Jiří Zvolánek (Ostraváci) 8

11. Jiří Čenovský (Staré hnízdo) 7

12. Marie Nová (Hanáci) 6

13. Lubomír Mičinský (Krnov) 5

      Pavel Průša (Doubravák) 5

15. Jarmila Tomášková (Hutníček) 3

16. Petr Žebrok (Hutníček) 2

 

GRAND PRIX PROSTĚJOVA 2019
Prostějov, 16. února 2019

 

GP v řešení logických úloh (autoři František Luskač a Petr Mikšík):

1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 94 body

2. Ivo Husar (Ostraváci) – 88

3. Daniel Marek (Kabrňáci) – 81

4. Iveta Dedková (Hanáci) – 74

5. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 71

6. Karel Henc (Kabrňáci) – 67

7. Jan Hes (Ostraváci) – 60

8. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 42

9. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 39

10. Marie Švarcová (Ječmínek) – 35

11. Petr Štefek (Valaši) – 30

12. Oldřich Kmoščák (Hanáci) – 22

13. Ivan Roemer (Hanáci) – 21

14. Jiří Bednarski (Přerov) – 20

15. Ivona Kovářová (Valaši) – 15

16. Jiří Zvolánek (Ostraváci) – 13

17. Roman Čejka (Kabrňáci) – 10 

      Věra Kučavová (Lázeňáci) – 10

19. Daniel Lukovský (Ústí u Vsetína) – 3  

 

GP v řešení křížovek (autor Bohumil Korčák):

1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 0 ztrátových bodů (čas 44.00)

2. Daniel Marek (Kabrňáci) – 0 (46.00)

3. Ivo Husar (Ostraváci) – 0 (54.00)

4. Jiří Zvolánek (Ostraváci) – 0 (62.00)

5. Iveta Dedková (Hanáci) – 2 (43.00)

6. Libor Knotek (Rychtáři) – 2 (60.50)

7. Marie Švarcová (Ječmínek) – 2 (64.10)

8. Petr Štefek (Valaši) – 4 (55.40)

9. Roman Čejka (Kabrňáci) – 4 (64.00)

10. Milan Fišbach (Třebíčáci) – 13 (64.00)

11. Jan Hes (Ostraváci) – 15 (64.00)

12. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 20 (64.00)

13. Rostislav Janošík (Hutníček) – 25 (64.00)

14. Miroslav Turek (Hanáci) – 46 (64.00)

15. Věra Kučavová (Lázeňáci) – 51 (64.00)

16. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 56 (64.00)

17. Petr Mikšík (Ostraváci) – 80 (64.00)

18. Eduard Pláňava (Hanáci) – 81 (64.00)

19. Miloš Šťastný (Severáci) – 90 (64.00)

20. Oldřich Kmoščák (Hanáci) – 99 (64.00)

 

GP v řešení hádanek (autoři Karel Salavec a Bohdan Kousal):

1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 6-6-3

2. Jan Hes (Ostraváci) – 6-2-2

3. Petr Štefek (Valaši) – 3-4-4

4. Iveta Dedková (Hanáci) – 3-4-0

5. Pavlína Horáčková (Koumáci) – 2-3-3

6. Věra Kučavová (Lázeňáci) – 2-0-4

7. Marie Švarcová (Ječmínek) – 2-0-1/sólo

8. Ivo Husar (Ostraváci) – 2-0-1

9. Miroslav Radouš (Doubravák) – 1-1-1

10. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 1-1-0

11. Miroslav Turek (Hanáci) – 1-0-0

12. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 0-3-0

13. Karel Henc (Kabrňáci) – 0-1-2

14. Milan Fišbach (Třebíčáci) – 0-1-0

      Roman Čejka (Kabrňáci) – 0-1-0

16. Libor Knotek (Rychtáři) – 0-0-2

      Ivan Roemer (Hanáci) – 0-0-2

18. Oldřich Kmoščák (Hanáci) – 0-0-1

      Daniel Marek (Kabrňáci) – 0-0-1.

 

Vedlejší soutěž - křížovky (autor Eduard Pláňava):
1. Miroslav Radouš (Doubravák) – 0 ztátových bodů/lepší čas

2. Jiří Čenovský (Staré hnízdo) – 0

3. Ivona Kovářová (Valaši) – 1/čas

4. Stanislav Skapa (Podjavorinci) – 1

5. Dana Vagaiová (Lázeňáci) – 2

6. Milan Wasserburger (Frenštát p. R.) – 4/čas

7. Pavlína Horáčková (Koumáci) – 4

8. Anna Morawková (Koumáci) – 6

9. Pavel Vidlář (Hanáci) – 11/čas

10. Jiří Bednarski (Přerov) – 11

11. Daniel Lukovský (Ústí u Vsetína) – 12

 

Vedlejší soutěž - hádanky (autor Bohumil Korčák):

1. Ivona Kovářová (Valaši) 14 bodů

2. Jiří Zvolánek (Ostraváci) 11/lepší čas

3. Dana Vagaiová (Lázeňáci) 11

4. Jiří Bednarski (Přerov) 11

5. Pavel Vidlář (Hanáci) 8

6. Stanislav Skapa (Podjavorinci) 7

7. Anna Morawková (Koumáci) 7

8. Jiří Čenovský (Staré hnízdo) 5

9. Rostislav Janošík (Hutníček) 5

10. Daniel Lukovský (Ústí u Vsetína) 5

11. Milan Wasserburger (Frenštát p. R.) 3

12. Rostislav Mraček (Rokytnice) 3

 

GRAND PRIX PROSTĚJOVA 2018
Prostějov, 17.února 2018

GP v řešení logických úloh (autoři František Luskač a Petr Mikšík):
1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 170 bodů (kompletní řešení)
2. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 111
3. Daniel Marek (Kabrňáci) – 103

4. Iveta Dedková (Hanáci) – 88
5. Jan Hes (Ostraváci) – 86
6. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 85
7. Roman Čejka (Kabrňáci) – 75
8. Martin Kubík (HALAS) – 68
9. Ivo Husar (Ostraváci) – 65
10. Karel Henc (Kabrňáci) – 63
11. Ivan Roemer (Hanáci) – 49
12. Jiří Sýkora (Valaši) – 44
13. Václav Fládr (Kabrňáci) – 36
14. Jiří Zvolánek (Ježci) – 32
15. Jiří Bednarski (Bečváci) – 27
16. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 20
17. Ivona Kovářová (Valaši) – 15  

GP v řešení křížovek (autor Bohumil Korčák):
1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – bez ztrátových bodů (čas 60.10)
2. Jiří Zvolánek (Ježci Pardubice) – 0 (60.11)
3. Petr Štefek (Valaši) – 1 (60.11)

4. Daniel Marek (Kabrňáci) – 1 (66.00)
5. Roman Čejka (Kabrňáci) – 1 (66.20)
6. Petr Mikšík (Ostraváci) – 1 (68.10)
7. Iveta Dedková (Hanáci) – 2 (60.10)
8. Ivo Husar (Ostraváci) – 2 (68.30)
9. Jan Hes (Ostraváci) – 3 (67.00)
10. Věra Kučavová (Lázeňáci) – 3 (68.00)
11. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 11 (70.00)
12. Milan Fišbach (Třebíčáci) – 17 (70.00)
13. Rostislav Janošík (Hutníček) – 22 (70.00)
14. Miroslav Turek (Hanáci) – 23 (70.00)
15. Karel Henc (Kabrňáci) – 50 (70.00)
16. Ivona Kovářová (Valaši) – 58 (70.00)
17. Eduard Pláňava (Hanáci) – 67 (70.00)
18. Oldřich Kmoščák (Hanáci) – 68 (70.00)
19. Jiří Sýkora (Valaši) – 98 (70.00)
20. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 120 (70.00)

GP v řešení hádanek (autoři Karel Salavec a Bohdan Kousal):
1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 12-2-0
2. Pavlína Horáčková (Koumáci) – 5-0-1
3. Jan Hes (Ostraváci) – 3-4-5

4. Iveta Dedková (Hanáci) – 3-0-6
5. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 2-3-3
6. Věra Kučavová (Lázeňáci) – 2-1-1
7. Daniel Marek (Kabrňáci) – 1-2-1
8. Petr Štefek (Valaši) – 1-1-0/čas 2.32/
9. Zdeněk Dočekal (Kabrňáci) – 1-1-0/0.25/
10. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 0-4-0
11. Ivo Husar (Ostraváci) – 0-3-2
12. Roman Čejka (Kabrňáci) – 0-2-2
13. Ivona Kovářová (Valaši) – 0-2-1
14. Ivan Roemer (Hanáci) – 0-1-2
15. Oldřich Kmoščák (Hanáci) a Miroslav Turek (Hanáci) – 0-1-1
17. Karel Henc (Kabrňáci) – 0-0-2

Vedlejší soutěž - křížovky (autor Eduard Pláňava):
1. Pavel Vidlář (Hanáci) – bez ztrátových bodů/čas 24.35
2. Jiří Bednarski (Bečváci) – 0/24.50
3. Stanislav Skapa (Podjavorinci) – 2/28.15
4. Ivan Roemer (Hanáci) – 2/35.12
5. Pavlína Horáčková (Koumáci) – 2/37.21
6. Jiří Čenovský (Staré hnízdo) – 4/32.15
7. Radovan Juráň (Valaši) – 5/40.00
8. Karel Hroneš (Hanáci) – 11/40.00
9. Rudolf Widla (Ostraváci) – 45/40.00

Vedlejší soutěž - hádanky (autor Petr Urbánek):
1. Pavel Vidlář (Hanáci) – 13 bodů
2. Rostislav Janošík (Hutníček) – 10
3. Jiří Zvolánek (Ježci) – 9
4. Rudolf Widla (Ostraváci) – 7/rozhoz
5. Karel Hroneš (Hanáci) – 7/rozhoz
6. Jiří Čenovský (Staré hnízdo) – 7/rozhoz
7. Jiří Sýkora (Valaši) – 6 (lepší čas)
8. Stanislav Skapa (Podjavorinci) a Jiří Bednarski (Bečváci) – 6
10. Radovan Juráň (Valaši) – 5

 

GRAND PRIX PROSTĚJOVA 2017
Prostějov, 18. února 2017

GP v řešení logických úloh (autoři František Luskač a Petr Mikšík):
1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 163 body
2. Daniel Marek (Kabrňáci) – 134
3. Jiří Sýkora (Valaši) – 89
4. Ivo Husar (Ostraváci) – 86
5. František Vokatý (Kladeňáci) – 83
6. Iveta Dedková (Hanáci) – 79
7. Jan Hes (Ostraváci) – 77
8. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 71/čas
9. Oldřich Kmoščák (Hanáci) – 71/čas
10. Martin Pytela (Prostějov) – 71/čas
11. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 70
12. Roman Čejka (Kabrňáci) – 69/čas
13. Gabriela Bendáková (Hanáci) – 69
14. Vladimír Jemelík (Kabrňáci) – 67
15. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 56
16. Hana Kotinová (Liberec) – 49
17. Karel Henc (Kabrňáci) – 47
18. Petr Štefek (Valaši) – 39
19. Libor Knotek (Rychtáři) – 37
20. Jiří Bednarski (Bečváci) – 34
21. Anna Průšová (Doubravák) – 30
22. Jiří Zvolánek (Ježci) – 27
23. Stanislav Skapa (Podjavorinci) – 22  

GP v řešení křížovek (autor Bohumil Korčák):
1. Iveta Dedková (Hanáci) – bez ztrátových bodů (čas 47.00)
2. Libor Knotek (Rychtáři) – 0 (54.00)
3. Ivo Husar (Ostraváci) – 0 (54.15)
4. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 0 (58.10)
5. Miroslav Turek (Hanáci) – 0 (60.00)
6. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 1 (46.00)
7. Petr Štefek (Valaši) – 1 (54.16)
8. Petr Mikšík (Ostraváci) – 2 (56.25)
9. Daniel Marek (Kabrňáci) – 3 (57.30)
10. Jan Hes (Ostraváci) – 10 (59.10)
11. Věra Kučavová (Lázeňáci) – 11 (60.00)
12. Jiří Zvolánek (Ježci) – 12 (60.00)
13. Rostislav Janošík (Hutníček) – 30 (60.00)
14. Jaroslav Kula (Ostraváci) – 32 (60.00)

15. Jiří Sýkora (Valaši) – 33 (60.00)

16. Eduard Pláňava (Hanáci) – 50 (60.00)
17. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 61(60.00)
18. Roman Čejka (Kabrňáci) – 79 (60.00)
19. Milan Fišbach (Třebíčáci) – 81 (60.00)
20. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 90 (60.00)

GP v řešení hádanek (autoři Karel Salavec a Bohdan Kousal):
1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 8-3-2
2. Jan Hes (Ostraváci) – 5-3-1
3. Věra Kučavová (Lázeňáci) – 3-2-0
4. Iveta Dedková (Hanáci) – 3-1-4
5. Pavlína Horáčková (Koumáci) – 2-2-2
6. Jaroslav Kula (Ostraváci) – 2-2-1
7. František Vokatý (Kladeňáci) – 1-6-2
8. Miroslav Turek (Hanáci) – 1-2-4
9. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 1-1-1/čas 2.05/
10. Daniel Marek (Kabrňáci) – 1-1-1/čas 0.24/
11. Roman Čejka (Kabrňáci) – 1-0-3
12. Milan Kožušník (Ostraváci) – 1-0-0/čas 3.30/
13. Karel Henc (Kabrňáci) – 1-0-0/čas 1.23/
14. Libor Knotek (Rychtáři) – 0-2-4
15. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 0-2-1
16. Jiří Sýkora (Valaši) a Petr Štefek (Valaši) – 0-1-1
18. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 0-0-1

Vedlejší soutěž – křížovky (autorka Iveta Dedková):
1. Pavel Vidlář (Hanáci) – bez ztrátových bodů/lepší čas
2. Jiří Bednarski (Bečváci) – 0
3. Pavlína Horáčková (Koumáci) – 0
4. Stanislav Skapa (Podjavorinci) – 0
5. Anna Morawková (Koumáci) – 0
6. Anna Průšová (Doubravák) – 0
7. Karel Hroneš (Hanáci) – 0
8. Dana Vagaiová (Lázeňáci) – 1
9. Oldřich Kmoščák (Hanáci) – 2
10. Milan Kožušník (Ostraváci) – 9
11. Gabriela Bendáková (Hanáci) – 28

Vedlejší soutěž – hádanky (autor Bohumil Korčák):
1. Ivan Roemer (Hanáci) – 14 bodů
2. Pavel Vidlář (Hanáci) – 13
3. Dana Vagaiová (Lázeňáci) – 12
4. Jiří Zvolánek (Ježci) – 11
5. Anna Morawková (Koumáci) – 10
6. Rostislav Janošík (Hutníček) – 9
7. Jiří Bednarski (Bečváci) – 7
8. Stanislav Skapa (Podjavorinci) a Karel Hroneš (Hanáci) – 3
10. Anna Průšová (Doubravák) – 1

 

GRAND PRIX PROSTĚJOVA 2016
Prostějov, 20. února 2016

GP v řešení logických úloh (autoři František Luskač a Petr Mikšík):
1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 164 bodů
1. Daniel Marek (Kabrňáci) – 164
3. Ivo Husar (Ostraváci) – 134
3. Martin Kubík (HALAS - Vyškov) – 134
5. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 99
6. Hana Kotinová (Liberec) – 94
7. Petr Štefek (Valaši) – 89
8. Iveta Dedková (Hanáci) – 84
9. Vladimír Jemelík (Kabrňáci) – 82
10. Jan Hes (Ostraváci) – 79
10. Jiří Sýkora (Valaši) – 79
10. Marie Švarcová (Ječmínek) – 79
13. Václav Fládr (Kabrňáci) – 72
14. Karel Buchta st. (Karlovy Vary) – 69
14. Zbyněk Grossmann (Bečváci) – 69
16. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 67
17. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 59
18. Jiří Zvolánek (Ježci) – 57
19. Roman Čejka (Kabrňáci) – 47
20. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 40
21. Daniel Lukovský (Ústí u Vsetína) – 37
22. Ivona Kovářová (Valaši) – 35
23. Anna Průšová (Doubravák) – 32
24. Karel Buchta ml. (Karlovy Vary) – 27
25. Jiří Bednarski (Bečváci) – 20  

GP v řešení křížovek (autor Bohumil Korčák):
1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 0 ztrátových bodů (čas 54.00)
2. Libor Knotek (Rychtáři) – 0 (61.50)
3. Petr Štefek (Valaši) – 1 (63.00)
4. Jiří Sýkora (Valaši) – 1 (66.05)
5. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 1 (69.30)
6. Iveta Dedková (Hanáci) – 2 (49.45)
7. Jaroslav Kula (Ostraváci) – 2 (53.49)
8. Ivo Husar (Ostraváci) – 2 (64.45)
9. Marie Švarcová (Ječmínek) – 2 (70.00)
10. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 5 (69.35)
11. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 6 (70.00)
12. Daniel Marek (Kabrňáci) – 48 (70.00)
13. Ivona Kovářová (Valaši) – 53 (70.00)
14. Petr Mikšík (Ostraváci) – 61 (70.00)
15. Jan Hes (Ostraváci) – 67 (70.00)
16. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 84 (70.00)
17. Roman Čejka (Kabrňáci) – 93 (70.00)
18. Rudolf Sedlák-Moravský (Kabrňáci) – 189 (70.00)

GP v řešení hádanek (autoři Karel Salavec a Bohdan Kousal):
1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 13x1.místo-5x2.místo-3x3.místo
2. Ivo Husar (Ostraváci) – 4-1-2
3. Jan Hes (Ostraváci) – 2-2-3
4. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 2-2-1
5. Roman Čejka (Kabrňáci) – 2-1-1
6. Marie Švarcová (Ječmínek) – 2-1-0
7. Ivona Kovářová (Valaši) – 1-2-2 /čas 2.02/
8. Iveta Dedková (Hanáci) – 1-2-2 /čas 0.45/
9. Petr Štefek (Valaši) – 1-1-1
10. Jiří Sýkora (Valaši) – 1-1-0
11. Pavlína Horáčková (Koumáci) – 1-0-4
12. Jaroslav Kula (Ostraváci) – 0-5-2
13. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 0-2-3
14. Miroslav Radouš (Doubravák) – 0-2-2
15. Libor Knotek (Rychtáři) – 0-1-2
16. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 0-1-0
16. Daniel Marek (Kabrňáci) – 0-1-0

Vedlejší soutěže:
Křížovky (autorka Iveta Dedková):
1. Pavel Vidlář (Hanáci) – 0 ztrátových bodů (čas 26.00)
2. Pavlína Horáčková (Koumáci) – 0 (28.00)
3. Daniel Lukovský (Ústí u Vsetína) – 0 (37.00)
4. Jiří Bednarski (Bečváci) – 1 (29.00)
5. Anna Morawková (Koumáci) – 1 (29.30)
6. Jaroslav Kyncl (Rychtáři) – 1 (30.00)
7. Alois Heikenwälder (Bečváci) – 5 (32.00)
8. Miroslav Radouš (Doubravák) – 9 (25.00)
9. Zbyněk Grossmann (Bečváci) – 19 (40.00)
10. Anna Průšová (Doubravák) – 23 (40.00)
11. Karel Hroneš (Hanáci) – 28 (40.00)

Hádanky (autoři Oldřich Kmoščák a Jaroslav Řičánek):
1. Anna Morawková (Koumáci) – 13 bodů (čas 43.00)
2. Pavel Vidlář (Hanáci) – 13 (44.00)
3. Ivan Roemer (Hanáci) – 9
4. Jiří Zvolánek (Ježci) – 8
5. Daniel Lukovský (Ústí u Vsetína) – 7
6. Jaroslav Kyncl (Rychtáři) – 6 (43.00)
7. Jiří Bednarski (Bečváci) – 6 (50.00)
8. Karel Hroneš (Hanáci) – 4
9. Anna Průšová (Doubravák) – 2

 

GRAND PRIX PROSTĚJOVA 2015
Prostějov, 14. února 2015

GP v řešení logických úloh (autoři František Luskač, Petr Mikšík a Robert Babilon):
1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 138 bodů
2. Martin Kubík (Vyškov) – 103
3. Jan Hes (Ostraváci) – 89
4. Ivo Husar (Ostraváci) – 86
5. Vladimír Jemelík (Kabrňáci) – 65
6. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 60
7. Hana Kotinová (Liberec) – 58
8. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 58
9. Jiří Sýkora (Valaši) – 56
10. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 53
11. Jiří Zvolánek (Ježci) – 52
12. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 47
13. Roman Čejka (Kabrňáci) – 47
14. Zbyněk Burda (oHV) – 38
15. Marie Švarcová (Ječmínek) – 36
16. Karel Buchta st. (Karlovy Vary) – 33
17. Zbyněk Grossmann (Bečváci) – 28
18. Eduard Pláňava (Hanáci) – 24
19. Petr Urbánek (Hanáci) – 19
20. Petr Štefek (Valaši) – 18
21. Václav Fládr (Kabrňáci) – 17
22. Josef Nerodil (Hutníček) – 16
23. Karel Buchta ml. (Karlovy Vary) – 15
24. Dana Vagaiová (Lázeňáci) – 9
25. Milan Urbanczyk (Hutníček) – 8  

GP v řešení křížovek (autor Bohumil Korčák):
1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 0 ztrátových bodů (čas 54.00)
2. Petr Štefek (Valaši) – 1 (70.00)
3. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 2 (70.00)
4. Libor Knotek (Rychtáři) – 3 (56.00)
5. Jan Hes (Ostraváci) – 3 (70.00)
6. Iveta Dedková (Hanáci) – 4 (56.30)
7. Jiří Zvolánek (Ježci) – 4 (62.00)
8. Roman Čejka (Kabrňáci) – 6 (70.00)
9. Ivo Husar (Ostraváci) – 7 (67.00)
10. Petr Mikšík (Ostraváci) – 7 (70.00)
11. Miroslav Turek (Hanáci) – 12(70.00)
12. Jiří Sýkora (Valaši) – 23 (70.00)
13. Josef Nerodil (Hutníček) – 61 (70.00)
14. Milan Fišbach (Třebíčáci) – 63 (70.00)
15. Zbyněk Burda (oHV) – 75 (70.00)
16. Eduard Pláňava (Hanáci) – 87 (70.00)
17. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 103 (70.00)
18. Marie Švarcová (Ječmínek) – 118 (70.00)
19. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 123(70.00)
20. Václav Fládr (Kabrňáci) – 164 (70.00)
21. Rudolf Sedlák-Moravský (Kabrňáci) – 171 (70.00)

GP v řešení hádanek (autoři Karel Salavec a Bohdan Kousal):
1. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 5-1-0
2. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 4-6-3
3. Jan Hes (Ostraváci) – 4-2-4
4. Jaroslav Kula (Ostraváci) – 3-4-5
5. Iveta Dedková (Hanáci) – 2-3-1
6. Petr Štefek (Valaši) – 2-1-4
7. Petr Mikšík (Ostraváci) – 2-0-2
8. Libor Knotek (Rychtáři) – 2-0-0
9. Miroslav Turek (Hanáci) – 1-2-1
10. Marie Švarcová (Ječmínek) – 1-2-0
11. Jiří Sýkora (Valaši) – 1-1-2 /čas 2.15/
12. Ivo Husar (Ostraváci) – 1-1-2 /čas 1.24/
13. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 1-0-0 /čas 1.06/
14. Václav Fládr (Kabrňáci) – 1-0-0 /čas 0.58/
15. Zbyněk Burda (oHV) – 0-2-2
16. Roman Čejka (Kabrňáci) a Josef Nerodil (Hutníček) – 0-1-0
18. Zdeněk Dočekal (Kabrňáci) – 0-0-1

Vedlejší soutěž - křížovky (autorka Iveta Dedková):
1. Rostislav Janošík (Hutníček) – 0 ztrátových bodů (čas 11.00)
2. Pavel Vidlář (Hanáci) – 0 (11.30)
3. Jiří Bednarski (Bečváci) – 0 (13.00)
4. Dana Vagaiová (Lázeňáci) – 0 (15.00)
5. Milan Urbanczyk (Hutníček) – 0 (17.30)
6. Oldřich Kmoščák (Hanáci) – 1 (19.00)
7. Zbyněk Grossmann (Bečváci) – 3 (15.30)
8. Karel Hroneš (Hanáci) – 4 (21.00)
9. Daniel Lukovský (Ústí u Vsetína) – 5 (17.00)

Vedlejší soutěž - hádanky (autor Eduard Pláňava):
1. Pavel Vidlář (Hanáci) 9 bodů /rozhoz
2. Oldřich Kmoščák (Hanáci) 9/rozhoz
3. Jiří Bednarski (Bečváci) 9/rozhoz
4. Daniel Lukovský (Ústí u Vsetína) 8
5. Rostislav Janošík (Hutníček) 7/rozhoz
6. Karel Hroneš (Hanáci) 7/rozhoz
7. Jiří Zvolánek (Ježci) 6/rozhoz
8. Dana Vagaiová (Lázeňáci) 6/rozhoz
8. Milan Urbanczyk (Hutníček) 1
10. Zbyněk Grossmann (Bečváci)

 

GRAND PRIX PROSTĚJOVA 2014
Prostějov, 8. února 2014

GP v řešení logických úloh (autoři František Luskač a Petr Mikšík):
1. Ivo Husar (Ostraváci) – 110 bodů
2. Martin Kubík (Vyškov) – 109
3. Daniel Marek (Kabrňáci) – 96

4. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 89
5. Vladimír Jemelík (Kabrňáci) – 88
6. Iveta Dedková (Hanáci) – 77
7. Jan Hes (Ostraváci) – 75
8. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 74
9. Hana Kotinová (Liberec) – 73
10. Roman Čejka (Kabrňáci) a Jaroslav Valkus (Hutníček) – 71
12. Luboš Brabenetz (Permoníci) – 67
13. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 58
14. Gabriela Bendáková (Hanáci) a Karel Buchta st. (Karlovy Vary) – 56
16. Petr Urbánek (Hanáci) – 48
17. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 47
18. Josef Nerodil (Hutníček) – 40
19. Karel Buchta ml. (Karlovy Vary) – 39
20. Zbyněk Burda (oHV) – 27
21. Zbyněk Grossmann (Bečváci) – 22
22. Jarmila Tomášková (Hutníček) – 20
23. Pavel Vidlář (Hanáci) – 18
24. Jiří Bednarski (Bečváci) – 15
25. Petr Žebrok (Hutníček) – 8
26. Eduard Pláňava (Hanáci) a Dana Vagaiová (Lázeňáci) – 3.  

GP v řešení křížovek (autor Bohumil Korčák):
1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – bez ztrátových bodů (čas 37.20)
2. Daniel Marek (Kabrňáci) – 0 (43.00)
3. Roman Čejka (Kabrňáci) – 0 (45.30)

4. Jan Hes (Ostraváci) – 0 (46.40)
5. Ivo Husar (Ostraváci) – 0 (53.50)
6. Libor Knotek (Rychtáři) – 0 (56.15)
7. Miroslav Turek (Hanáci) – 0 (56.20)
8. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 0 (59.15)
9. Petr Štefek (Valaši) – 1 (50.20)
10. Iveta Dedková (Hanáci) – 2 (36.10) – nejrychlejší čas
11. Jiří Zvolánek (Ježci) – 2 (45.35)
12. Jaroslav Karpíšek (oHV) – 2 (51.20)
13. Jiří Sýkora (Valaši) – 4 (58.20)
14. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 5 (59.00)
15. Ivona Kovářová (Valaši) – 10 (57.50)
16. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 25 (60.00)
17. Petr Mikšík (Ostraváci) – 33 (60.00)
18. Eduard Pláňava (Hanáci) – 37 (60.00)
19. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 44 (60.00)
20. Josef Nerodil (Hutníček) – 45 (60.00)
21. Rudolf Sedlák-Moravský (Kabrňáci) – 60 (60.00).

GP v řešení hádanek (autoři Karel Salavec a Bohdan Kousal):
1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 7-1-3
2. Ivona Kovářová (Valaši) – 4-0-3
3. Pavlína Horáčková (Koumáci) – 3-1-2 / rozhoz/

4. Miroslav Turek (Hanáci) – 3-1-2
5. Iveta Dedková (Hanáci) – 3-1-1
6. Libor Knotek (Rychtáři) – 2-0-0
7. Jan Hes (Ostraváci) – 1-5-1
8. Jaroslav Kula (Ostraváci) – 1-4-2 /čas 1.55/
9. Petr Štefek (Valaši) – 1-4-2 /čas 0.31/
10. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 1-2-3
11. Jaroslav Karpíšek (oHV) – 1-2-1
12. Roman Čejka (Kabrňáci) – 1-1-2 /čas 2.12/
13.Ivo Husar (Ostraváci) – 1-1-2 /čas 0.40/
14. Jiří Sýkora (Valaši) – 1-0-0
15. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 0-3-3
16. Daniel Marek (Kabrňáci) – 0-3-0
17. Zdeněk Dočekal (Kabrňáci) – 0-1-2
18. Zbyněk Burda (oHV) – 0-0-1.

Vedlejší soutěže:
Křížovky (autorka Iveta Dedková):
1. Pavel Vidlář (Hanáci) – bez ztrátových bodů (čas 22.00)
2. Dana Vagaiová (Lázeňáci) – 1 (28.00)
3. Daniel Lukovský (Vsetín) – 2 (40.00)

4. Jiří Bednarski (Bečváci) – 3 (22.30)
5. Rostislav Janošík (Hutníček) – 3 (30.00)
6. Pavlína Horáčková (Koumáci) – 3 (33.30)
7. Karel Hroneš (Hanáci) – 3 (40.00)
8. Zbyněk Grossmann (Bečváci) – 4 (31.00)
9. Alois Heikenwälder (Bečváci) – 4 (40.00)
10. Luboš Brabenetz (Permoníci) – 5 (34.00)
11. Radovan Juráň (Valaši) – 5 (40.00)
12. Anna Morawková (Koumáci) – 9 (38.00)
13. Jarmila Tomášková (Hutníček) – 17 (40.00)
14. Petr Žebrok (Hutníček) – 26 (40.00).

Hádanky (autor Eduard Pláňava):
1. Jiří Bednarski (Bečváci) 9 bodů
2. Karel Hroneš (Hanáci) 8
3. Anna Morawková (Koumáci) 7 /rozhoz/

4. Pavel Vidlář (Hanáci) 7
5. Jiří Zvolánek (Ježci) 7
6. Daniel Lukovský (Vsetín) 6 /rozhoz/
7. Dana Vagaiová (Lázeňáci) 6
8. Rostislav Janošík (Hutníček) 6
9. Radovan Juráň (Valaši) 5
10. Jarmila Tomášková (Hutníček) a Luboš Brabenetz (Permoníci) 4
12. Zbyněk Grossmann (Bečváci) a Petr Žebrok (Hutníček) 2.

 

GRAND PRIX PROSTĚJOVA 2013
Prostějov, 2. února 2013

GP v řešení logických úloh (autoři František Luskač a Petr Mikšík):
1. Daniel Marek (Kabrňáci) – 123 bodů
2. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 113
3. Jan Hes (Ostraváci) – 86

4. Martin Kubík (Vyškov) – 72
5. Roman Čejka (Kabrňáci) – 68
6. Ivo Husar (Ostraváci) – 67
7. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 63
8. Karel Henc (Kabrňáci) – 60
9. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 59
10. Petr Urbánek (Hanáci) – 50
11. Petr Štefek (Valaši) – 44
12. Hana Kotinová (Liberec) – 43
13. Jiří Bednarski (Bečváci) – 36
14. Zbyněk Burda (oHV) – 33
15. Milan Petras (Staré hnízdo) – 31
16. Vladimír Jemelík (Kabrňáci) – 29
17. Jaromír Svoboda (Hanáci) – 25
18. Zbyněk Grossmann (Bečváci) – 23
19. Ivona Kovářová (Valaši) – 22  

GP v řešení křížovek (autor Bohumil Korčák):
1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 0 ztrátových bodů (čas 37.00)
2. Roman Čejka (Kabrňáci) – 0 (42.00)
3. Jiří Zvolánek (Ježci) – 0 (46.00)

4. Ivo Husar (Ostraváci) – 0 (51.00)
5. Karel Henc (Kabrňáci) – 0 (55.00)
6. Pavel Bobek (Třebíčáci) – 0 (59.00)
7. Libor Knotek (Rychtáři) – 1 (52.00)
8. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 1 (57.00)
9. Petr Štefek (Valaši) – 2 (48.00)
10. Petr Mikšík (Ostraváci) – 2 (52.40)
11. Iveta Dedková (Hanáci) – 4 (40.00)
12. Daniel Marek (Kabrňáci) – 4 (45.00)
13. Ivona Kovářová (Valaši) – 5 (54.40)
14. Jan Hes (Ostraváci) – 10 (48.50)
15. Jaroslav Kula (Ostraváci) – 18 (55.10)
16. Miroslav Turek (Hanáci) – 22 (60.00)
17. Rudolf Sedlák-Moravský (Kabrňáci) – 33 (60.00)
18. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 39 (60.00)

GP v řešení hádanek (autoři Bohdan Kousal a Karel Salavec):
1. Jaroslav Kula (Ostraváci) – 7-2-5
2. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 6-0-5
3. Iveta Dedková (Hanáci) – 2-3-3

4. Ivo Husar (Ostraváci) – 2-2-1
5. Petr Štefek (Valaši) – 2-1-2
6. Břetislav Sýkora (Ječmínek) – 2-1-1
7. Miroslav Turek (Hanáci) – 1-3-4
8. Karel Henc (Kabrňáci) – 1-2-2
9. Libor Knotek (Rychtáři) – 1-2-0 /čas 3.01/
10. Roman Čejka (Kabrňáci) – 1-2-0 /čas 2.20/
11. Pavlína Horáčková (Koumáci) – 1-2-0 /čas 1.40/
12. Daniel Marek (Kabrňáci) – 1-2-0 /čas 0.44/
13. Jan Hes (Ostraváci) – 1-1-2
14. Marie Švarcová (Ječmínek) – 1-0-1
15. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 1-0-0
16. Ivona Kovářová (Valaši) – 0-2-1
17. Pavel Bobek (Třebíčáci) – 0-1-0
18. Petr Mikšík (Ostraváci) – 0-0-1

Vedlejší soutěž – křížovky (autorka Iveta Dedková):
1. Jiří Bednarski (Bečváci) – 0 ztrátových bodů (čas 30.00)
2. Pavel Vidlář (Hanáci) – 0 (31.00)
3. Jaromír Svoboda (Hanáci) – 0 (33.00)

4. Pavlína Horáčková (Koumáci) – 0 (35.00)
5. Anna Morawková (Koumáci) – 0 (36.00)
6. Karel Hroneš (Hanáci) – 0 (37.00)
7. Radovan Juráň (Valaši) – 1 (37.25)
8. Zbyněk Grossmann (Bečváci) – 2 (34.30)
9. Rostislav Janošík (Hutníček) – 4 (32.00)
10. Marie Vodáková (Podskaláci) – 7 (28.50)
11. Milan Pospíšil (Hanáci) – 8 (40.00)

Vedlejší soutěž – hádanky (autor Bohumil Korčák):
1. Anna Morawková (Koumáci) – 12 bodů (rozhoz)
2. Jiří Zvolánek (Ježci) – 12
3. Pavel Vidlář (Hanáci) – 10

4. Jiří Bednarski (Bečváci) – 8
5. Marie Vodáková (Podskaláci) – 7
6. Karel Hroneš (Hanáci) – 7
7. Rostislav Janošík (Hutníček) – 5
8. Zbyněk Grossmann (Bečváci) – 4
9. Jaromír Svoboda (Hanáci) – 4
10. Milan Pospíšil (Hanáci) – 3

 

PŘEBORY V PROSTĚJOVĚ 2012
Prostějov, 25. února 2012

GP v řešení logických úloh (autoři František Luskač a Robert Babilon):
1.   Jan Novotný (Kabrňáci) – 194 bodů
2.   Jakub Ondroušek (Kabrňáci) – 131
3.   Jana Břízová (FED-Sudoku) – 102

4.   Ivo Husar (Ostraváci) – 100
5.   Daniel Marek (Kabrňáci) – 99
6.   Roman Čejka (Kabrňáci) – 77
7.   Jiří Zvolánek (Ježci) – 76
8.   Jan Hes (Ostraváci) – 74
9.   Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 70
10. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 69
11. Martin Kubík (Vyškov) – 56
12. Zbyněk Burda (oHV) – 47
13. Jitka Malcová (Brno) – 38
14. Dana Vagaiová (Lázeňáci)  a Josef Nerodil (Hutníček) – 29
16. Markéta Novotná (Brno) – 28
17. Cesar – 15
18. Ivan Roemer (Hanáci) – 11
19. Jaromír Svoboda (Hanáci) – 8  

GP v řešení křížovek (autor Bohumil Korčák):
1.   Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 0 ztr. bodů (čas 54.00)
2.   Ivo Husar (Ostraváci) – 0 (65.30)
3.   Petr Štefek (Valaši) – 0 (66.40)

4.   Roman Čejka (Kabrňáci) – 0 (66.45)
5.   Iveta Dedková (Hanáci) – 2 (56.20)
6.   Jiří Sýkora (Valaši) – 2 (69.20)
7.   Pavel Bobek (Třebíčáci) – 37 (70.00)
8.   Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 43 (70.00)
9.   Miroslav Turek (Hanáci) – 62 (70.00)
10. Jan Hes (Ostraváci) – 79 (70.00)
11. Ivona Kovářová (Valaši)  - a více  ztr. bodů
12. Daniel Marek (Kabrňáci)
13. Rudolf Sedlák Moravský (Kabrňáci)
14. Jiří Zvolánek (Ježci)
15. Eduard Pláňava (Hanáci)
16. Jiří Konečný (Kabrňáci)
17. Jaroslav Valkus (Hutníček)
18. Josef Nerodil (Hutníček)

GP v řešení hádanek (autoři Bohdan Kousal a Drahotín Lančarič):
1.   Vladimír Jemelík (Kabrňáci) – 6-3-3
2.   Jaroslav Kula (Ostraváci) – 5-0-1
3.   Pavlína Horáčková (Koumáci) – 4-1-3

4.   Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 3-7-3
5.   Roman Čejka (Kabrňáci) – 3-1-0
6.   Jan Hes (Ostraváci) – 2-3-1
7.   Daniel Marek (Kabrňáci) – 1-2-2
8.   Ivona Kovářová (Valaši) – 1-2-1
9.   Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 1-2-1
10. Marie Švarcová (Ječmínek) – 1-1-0
11. Iveta Dedková (Hanáci) a Zbyněk Burda (oHV) – 1-0-0
13. Ivo Husar (Ostraváci) – 0-2-2
14. Miroslav Turek (Hanáci) – 0-1-6
15. Pavel Bobek (Třebíčáci) – 0-1-1
16. Josef Nerodil (Hutníček) a Petr Štefek (Valaši) – 0-1-0
18. Miroslav Mojžíš (Hanáci), Rudolf Sedlák Moravský (Kabrňáci) a Jaroslav Valkus (Hutníček) – 0-0-1.

Vedlejší soutěže:
Křížovky – vedlejší přebor (autor Miroslav Turek):
1.   Pavel Vidlář (Hanáci) – bez ztr. bodů (16.15)
2.   Jiří Bednarski (Bečváci) – 0 (20.00)
3.   Anna Morawková (Koumáci) – 0 (21.18)

4.   Dana Vagaiová (Lázeňáci) – 0 (28.30)
5.   Jaromír Svoboda (Hanáci) – 0 (32.30)
6.   Rostislav Janošík (Hutníček) – 1 (20.30)
7.   Milan Pospíšil (Hanáci) – 1 (46.00)
8.   Pavlína Horáčková (Koumáci) – 2 (21.30)
9.   Miroslav Mojžíš (Hanáci) – 2 (40.15)
10. Karel Hroneš (Hanáci) – 3
11. Marie Platková (Bečváci) – 4 (32.45)
12. Marie Nová (Hanáci) – 4 (48.00)
13. Zbyněk Grossmann (Bečváci) – 7 

Hádanky – vedlejší přebor (autor Eduard Pláňava):
1.   Pavel Vidlář (Hanáci) - 13 bodů
2.   Jiří Zvolánek (Ježci) – 11  b. / po rozhozu
3.   Jiří Bednarski (Bečváci) – 11 b.

4.   Rostislav Janošík (Hutníček) – 11 b.
5.   Anna Morawková (Koumáci) – 11 b.
6.   Marie Platková (Bečváci) – 10 b.
7.   Ivan Roemer (Hanáci) – 9 b.
8.   Dana Vagaiová (Lázeňáci) – 7 b.
9.   Karel Hroneš (Hanáci) – 6 b.
10. Jaromír Svoboda (Hanáci) – 6 b.

Přebor v řešení sudoku (autor Jan Krtek Novotný):
1.   Jakub Ondroušek (Kabrňáci) – 134 body
2.   Jana Břízová (FED-Sudoku) – 84
3.   Martin Kubík (Vyškov) – 47

4.   Jitka Malcová (Brno) – 45
5.   Petr Melichar – 38
6.   Markéta Novotná (Brno) – 35
7.   Daniel Marek (Kabrňáci) – 34
8.   Martin Hladík (Přerov) – 24
9.   Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 24
10. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 23
11. Roman Čejka (Kabrňáci) – 22
12. Jiří Bednarski (Bečváci) – 11
13. Josef Nerodil (Hutníček) – 11
14. Jan Hes (Ostraváci) – 11
15. Ivan Roemer (Hanáci) – 11
16. Jaromír Svoboda (Hanáci) – 11
17. Zbyněk Burda (oHV) – 10
18. Vladimír Jemelík (Kabrňáci) – 10
19. Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 10
20. Bohuslav Trimmel – 10
21. Jan Útlý – 4

 

GRAND PRIX PROSTĚJOVA 2011
Prostějov, 5. února 2011

Netradičně v jednom dni 5. února 2011 se konal v Prostějově pod záštitou kulturní komise města Prostějova tradiční přebor GP v řešení sudoku, logických úloh, křížovek a hádanek. Sponzorsky se na zdařilé akci podílel mimo SČHAK Týdeník Prostějovska a Hanáci. V prostorách sálu prostějovské restaurace U tří bříz se vystřídalo 65 řešitelů z 18 kroužků a měst z České republiky.

GP křížovky  - hlavní přebor (autor Bohumil Korčák)

1.   Petr Vejchoda (Kabrňáci) – bez ztr. bodů (32.27)
2.   Petr Štefek (Valaši) – 0 (46.40)
3.   Jiří Zvolánek (Ježci) – 1 (38.35)

4.   Roman Čejka (Kabrňáci) – 1 (49.40)
5.   Ivona Kovářová (Valaši) – 4 (50.10)
6.   Libor Knotek (Rychtáři) – 5(44.14)
7.   Miroslav Turek (Hanáci) – 7(51.00)
8.   Ivo Husar (Ostraváci) – 10(50.25)
9.   Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 12(48.35)
10. Iveta Dedková (Hanáci) – 13(35.27)
11. Petr Mikšík (Ostraváci) – 44
12. Zdeněk Vodička (Pašáci) – 56
13. Jiří Sýkora (Valaši) – 60
14. Pavel Bobek (Třebíčáci) – 65
15. Petr Urbánek (Hanáci) – 80
16. Zbyněk Burda (oHV) – 86
17. Rudolf Sedlák – Moravský (Kabrňáci) – 91
18. Josef Nerodil (Hutníček) – 92
19. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 101
20. Eduard Pláňava (Hanáci) a Jiří Bednarski (Bečváci) – 103

Křížovky - vedlejší přebor (autor Miroslav Turek)

1.   Milan Wasserburger (Valaši) – bez ztr. bodů (36.00)
2.   Pavlína Horáčková (Koumáci) – 2 (47.00)
3.   Miroslav Mojžíš (Hanáci) – 17

4.   Anna Morawková (Koumáci) – 34
5.   Kristina Smigová (Hutníček) – 39
6.   Alois Růžička (Kabrňáci) – 43
7.   Oldřich Kmoščák (Hanáci) – 54
8.   Marie Nová (Hanáci) – 59
9.   Olga Trnečková (Hanáci) – 64
10. Jan Trnečka (Hanáci) – 69
11. Gabriela Bendáková (Hanáci) – 78
12. Jiří Pakosta (Ječmínek) – 81
13. Rostislav Janošík (Havířov) – 84
14. Karel Hroneš (Hanáci) – 87 

GP hádanky – hlavní přebor (autoři Bohdan Kousal a Drahotín Lančarič)

1.   Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 7 b.
2.   Roman Čejka (Kabrňáci) – 3 (po rozhozu)
3.   Josef Nerodil (Hutníček) – 3

4.   Jana Tylová (Pašáci) – 2 (po rozhozu)
5.   Pavlína Horáčková (Koumáci) – 2
6.   Vladimír Jemelík (Kabrňáci) – 2
7.   Miroslav Turek (Hanáci) – 2
8.   Josef Malý (Kabrňáci) – 1(4.55)
9.   Jaroslav Řičánek (Hanáci) – 1(2.51)
10. Ivona Kovářová (Valaši) a Jaroslav Valkus (Hutníček) – 1(2.29)
12. Zdeněk Vodička (Pašáci) – 1(1.21)
13. Pavel Bobek (Třebíčáci) – 1(1.10)
14. Břetislav Sýkora (Valaši) – 1(0.57)
15. Libor Knotek (Rychtáři) – 1(0.33)
16. Jiří Sýkora (Valaši) – 1(0.32)

Hádanky – vedlejší přebor (autoři Oldřich Kmoščák a Jaroslav Řičánek)

1.   Jiří Zvolánek (Ježci) 14 b.
2.   Petr Urbánek (Hanáci) 13
3.   Anna Morawková (Koumáci) 12

4.   Jiří Bednarski (Bečváci) 10
5.   Karel Hroneš (Hanáci) 9
6.   Jiří Pakosta (Ječmínek) 6
7.   Olga Trnečková (Hanáci), Kristina Smigová (Hutníček) a Milan Wasserburger (Valaši) 5

GP v řešení sudoku - hlavní přebor (autor Jan Krtek Novotný) 

1.  Jakub Ondroušek (Kabrňáci) – 155 bodů
2.  Jakub Hrazdira – 131
3.  Jana Břízová – 123

4.  Jana Tylová – 102
5.  Petra Čičová – 72
6.  Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 71
7.  Markéta Novotná (Kabrňáci) – 62
8.  Karel Tesař (Kabrňáci)– 58
     Jitka Malcová – 58
10. Martina Macháčková – 56
      Jiří Konečný (Kabrňáci) – 56
12.  Martina Hanžlová (Kabrňáci) – 55
13.  Martin Kubík – 52
14.  Petr Melichar – 51
15.  Marie Benediktová – 44
       Zdeněk Vodička – 44
17.  Michal Matyska – 42
18.  Zuzana Šubíková – 41
19.  Jana Bednaříková – 40
20.  Petr Calábek – 36
21.  Michaela Shejbalová – 32
22.  Roman Čejka – 30
23.  Ivo Husar – 29
24.  Gábina Bendáková – 27
25.  Marie Nová – 27
26.  Jiří Ježek – 13
27.  Jiří Bednarski – 13
28.  Petr Mikšík – 6

Sudoku – vedlejší přebor (autor Jan Krtek Novotný)

1.  Vosička –  65
2.  Vaverčáková – 62
3.  Rusnoková – 27

4.-5. Šmigová – 24
4.-5. Nerodil –   24
6.  Burda – 17
7.  Řičánek – 14