Staré hnízdo

STARÉ HNÍZDO

Ing. Jaromír Kvíčala, Nepasické náměstí 903, 190 14 Praha 9 - Klánovice  

tlf: 281 963 070, zaměstnání: 222 960 360, mobil: 607 693 554

e-mail: novum-kah@volny.cz

 

Členové:

Ivana André (ivana.andre@oracle.com)

Robert Babilon (babilon@kam.ms.mff.cuni.cz)

Zuzana Balcerová

Jiří Čenovský (jiri.cenovsky@anfdata.cz)

Josef Hlavatý

Milada Javůrková

Jaromír Kvíčala (novum-kah@volny.cz)

Zlata Kwasnická

Milena Machová

Miroslava Pajić Marková (markova.m@tiscali.cz)

Ladislav Mašika

Petr Nepovím (nepovimx@volny.cz)

Jan Nosek (ph_nosek@volny.cz)

Milan Petras (milanpetras@post.cz)

Ivan Podhajský

Milan Práger (prager@math.cas.cz)

Helena Sallakuová

Kateřina Šrytrová (katerina.srytrova@seznam.cz)

Pavel Tučka (paveltucka@centrum.cz)

Stanislav Tvrdík (ESTE@seznam.cz)

Petr Zedník