Valná hromada ČSHAK a MR jednotlivců

 

Všem členům

Českého svazu hádankářů a křížovkářů

 

Podle usnesení výboru svoláváme

 

VALNOU HROMADU ČSHAK

 

která se koná

v sobotu 23. listopadu 2019 od 11.15 hodin
v budově MUSIC ART, Praha 4 – Modřany, Písková 126

(spojení: ze stanice metra C Kačerov autobus č. 150 stanice Písková;
ze stanice metra B Smíchovské nádraží autobus č. 190 stanice Písková;

tramvaj č. 17 stanice Čechova čtvrť)

 

s těmito body programu:

 

1.   Zahájení a volba mandátové a návrhové komise

2.   Zpráva předsednictva o činnosti svazu

3.   Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2019

4.   Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2020

5.   Zpráva revizní komise o hospodaření svazu a účetní závěrce

6.   Diskuse k předloženým zprávám a návrhům

7.   Zpráva mandátové komise

8.   Schválení zpráv, účetní závěrky a rozpočtu na rok 2020

9.   Vyhlášení nositelů otazníků a dalších vyznamenání

10. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd

11. Různé
12. Usnesení valné hromady a závěr

 

Nesejde-li se ve stanovený čas dostatečný počet členů svazu, bude se konat po uplynutí 15 minut náhradní valná hromada.

Toto oznámení nahrazuje písemné pozvání každého člena ČSHAK.

Předsednictvo ČSHAK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U příležitosti valné hromady ČSHAK

pořádá kroužek Staré hnízdo ve spolupráci s ČSHAK

 

v sobotu 23. listopadu 2019

po valné hromadě tamtéž

 

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ

v řešení křížovek a hádanek

ve dvou kategoriích přístupné všem zájemcům.

 

Ve vedlejší křížovkářské soutěži se budou luštit stejně jako v hlavní soutěži tři dokreslovky, avšak výrazně lehčí. Ve vedlejší hádankářské soutěži se bude luštit 25 hádanek z listu, zatímco v hlavní jako obvykle jednotlivé hádanky na jednoho řešitele.

Ve vedlejších soutěžích bude při přidělování kvalifikačních bodů uplatněno kritérium číslo 2 kvalifikačního řádu, takže prvních pět luštitelů získá od 5 do 1 bodu do kvalifikace a vítězi bude započítáno první místo. V souladu s přeborovým řádem budou body přiděleny jen soutěžícím, kteří mají nejvýše 3. třídu, nezvítězili nikdy v hlavním přeboru a zvítězili méně než pětkrát ve vedlejší soutěži; tato omezení naplatí pro luštitele starší 70 let, kteří mohou soutěžit bez ohledu na dosažené kvalifikační třídy a počet vítězství na přeborech.

Občerstvení bude zajištěno ve stejném rozsahu jako na předešlém MČRJ a letošním lednovém přeboru Prahy a Starého hnízda.

 

Na vaši účast se těší ČSHAK a Staré hnízdo

 

 

 

 

Datum akce