Valná hromada ČSHAK a MR jednotlivců

 

Všem členům

Českého svazu hádankářů a křížovkářů

 

Podle usnesení výboru svoláváme

VALNOU HROMADU ČSHAK

která se koná

v sobotu 24. listopadu 2018 od 11,15 hodin

v budově MUSIC ART, Praha 4-Modřany, Písková 126

 

Spojení: ze stanice metra C Kačerov autobus č. 150 stanice Písková; ze stanice metra B Smíchovské nádraží autobus č. 190 stanice Písková; tramvaj č. 17 stanice Čechova čtvrť.

 

Hlavní body programu:

1. Zpráva předsednictva o činnosti svazu

2. Rámcový rozpočet svazu na rok 2019

3. Vyhlášení nositelů otazníků a čestných uznání

4. Různé

Toto oznámení nahrazuje písemné pozvání každého člena ČSHAK.

Předsednictvo ČSHAK

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U příležitosti valné hromady ČSHAK

pořádá kroužek Staré hnízdo ve spolupráci s ČSHAK

 

v sobotu 24. listopadu 2018

po valné hromadě tamtéž

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ

v řešení křížovek a hádanek

ve dvou kategoriích přístupné všem zájemcům.

Uspořádání vedlejších soutěží na mistrovství republiky je novinkou.

 

Ve vedlejší křížovkářské soutěži se budou luštit stejně jako v hlavní soutěži tři dokreslovky, avšak výrazně lehčí. Ve vedlejší hádankářské soutěži se bude luštit 25 hádanek z listu, zatímco v hlavní jako obvykle jednotlivé hádanky na jednoho řešitele.

Ve vedlejších soutěžích bude při přidělování kvalifikačních bodů uplatněno kritérium číslo 2 kvalifikačního řádu, takže prvních pět luštitelů získá od 5 do 1 bodu do kvalifikace a vítězi bude započítáno první místo. V souladu s přeborovým řádem budou body přiděleny jen soutěžícím, kteří mají nejvýše 3. třídu, nezvítězili nikdy v hlavním přeboru a zvítězili méně než pětkrát ve vedlejší soutěži; tato omezení neplatí pro luštitele starší 70 let, kteří mohou soutěžit bez ohledu na dosažené kvalifikační třídy a počet vítězství na přeborech.

Důležité upozornění:

Protože majitel budovy přestal provozovat bufet u sálu, budou možnosti zakoupení nápojů a zejména jídla dosti omezené.

 

Na vaši účast se těší ČSHAK a Staré hnízdo.

Datum akce