Vyhlášení 54. ročníku a výsledky 52. ročníku ČKL (České křížovkářské ligy)

 

VYHLÁŠENÍ 54. ROČNÍKU ČKL 2024/2025

Český svaz hádankářů a křížovkářů vyhlašuje 54. ročník České křížovkářské ligy 2024/2025. Úkolem účastníka soutěže je zaslat soutěžní práci (dokreslovku nebo polodokreslovku) v elektronické formě jako soubory typu: doc, docx, pdf, jpg, xls, xlsx nebo v tištěné podobě o rozsahu 100 až 150 vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů (skryté tajenky či skryté ta-jenkové výrazy se do celkového počtu výrazů nezahrnují). Tvorba křížovky musí být v souladu se Směrnicemi pro tvorbu křížovek (viz též www.cshak.cz). Soutěžní práce musí obsahovat legendu se seznamem všech použitých pramenů v 1 čitelné kopii, 1 kompletně vyplněný obrazec s připsanou tajenkou a 1 nevyplněný obrazec ve formě polodokreslovky s vnějším obrysem (pro účely případné nápovědy vyžádané řešiteli). V případě, že se soutěžící autor rozhodne zadat práci jako polodokres-lovku, připojí spolu se zadáním také nevyplněný neúplný obrazec.

U legendy i na archu s obrazcem musí být uvedeno jméno a adresa soutěžícího a jeho e-mailová adresa. Členům ČSHAK se doporučuje uvést své členské číslo. Pravidla soutěže jsou uvedena v novelizovaných Propozicích ČKL (2012) uveřejněných v Čekálníku č. 36 a na stránkách www.cshak.cz. Těmto Propozicím musí odpovídat také úprava textu legendy. Pokud si soutěžící ve skupině D vyžádá u hlavního vedoucího skupiny obrys obrazce, nebude penalizován ztrátovými body.

V průběhu soutěžního ročníku je úkolem soutěžícího řešit obvykle celkem maximálně 7 křížovek svých soupeřů ve skupině. Z obou částí soutěže (autorské i řešitelské) lze získat kvalifikační body.

Na start zveme nejen tradiční, ale i nové zájemce, kteří rádi luští křížovky a pokoušejí se o jejich tvorbu. Budou podle možností zařazeni do skupin se soutěžícími o přibližně stejné výkonnosti. Novým zájemcům se dostane rady i pomoci na níže uvedené adrese, kde si mohou vyžádat bližší informace o soutěži, Propozice ČKL a aktuální Čekálníky.

Soutěžní práce se zasílají nejpozději do 26. srpna 2024 poštou na adresu hlavního vedoucího soutěže: prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Slavíkova 4419/30, 70800 Ostrava – Poruba nebo elektronicky na mailovou adresu: Jar.Drapala@seznam.cz. Účastníci skupiny A zasílají své práce ve stejném termínu poštou na adresu vedoucího skupiny A: Pavel Blažek, Na Kamenci 1/1360, 71000 OSTRAVA 10 nebo elektronicky na e-mailovou adresu: blazek.pb@seznam.cz.

CELKOVÉ VÝSLEDKY 52. ROČNÍKU ČKL

Skupina A
1. Ing. Vladimír Jemelík, CSc.

2. Ing. Jaroslav Porš
3. Radovan Juráň
4. Jiří Vlášek
5. prof. Jaromír Drápala, CSc.
6. Mgr. Marian Mikuš
7. Ing. Ivo Husar

Skupina B
1. Ing. Josef Hlavatý

2. Ing. Stanislav Bulín
3. Jiří Klusáček
4. Stanislav Hrdlička
5. Pavel Podzemský
6. Josef Gášek
7. Ing. Pavol Gašparín
8. Ing. Miroslav Turek

Skupina C
1. Břetislav Sebera

2. Pavel Auterský
3. Vladimír Vacek
4. Jiří Čenovský
5. Jan Vašinka
6. Karel Břečka
7. Zdeněk Zelený
8. Milan Urbanczyk
9. Ing. Miloslav Fizia

Česká křížovkářská liga tedy pokračovala dalším ročníkem. Na startu 52. ročníku ČKL nastoupilo celkem 27 účastníků, což je o čtyři méně než v minulém ročníku. Celkovými vítězi v jednotlivých skupinách se stali: A - Ing. Vladimír Jemelík, CSc.; B – Ing. Josef Hlavatý; C – Břetislav Sebera. Vedením jednotlivých skupin ČKL byli pověřeni RNDr. Zdeněk Chromý (A) a prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc. (B a C).

V květnu 2024 bylo vydáno 48. číslo Čekálníku s následujícím obsahem: 1. Úvod. 2. Vyhlášení 54. ročníku ČKL 2024/2025. 3. Termínová listina 54. ročníku ČKL. 4. Celkové výsledky 52. ročníku ČKL.

 

Práce autorů ČKL jsou předávány komisi na semináři OKK, kde tříčlenná komise vybere vhodné křížovky k otištění v časopisu Křížovka a hádanka.

 

Veškeré materiály určené pro ČKL, tj. Propozice ČKL, jednotlivé Čekálníky a kompletní výsledky ČKL jsou průběžně zveřejňovány na TÉTO STRÁNCE i předávány všem členům OKK.

Jaromír Drápala, vedoucí ČKL