Vypsání 71. ročníku Mezikroužkové autorské soutěže (MAS)

 

 

Vypisujeme 71. ročník hádankářské Mezikroužkové autorské soutěže, který bude probíhat podobně jako předchozí ročníky ve dvou třídách.

 

Přehled soutěžních hádanek:

1. třída:     

1. kolo: námět E, pořadovka

2. kolo: výpustka slovní, záměnka

3. kolo: odsuvka, výběr hádanek s křížovou vazbou (čtvercovka, roháček, rámcovka)

 

2. třída:     

1. kolo: námět C kromě vsuvky písmenné, vsuvka slovní

2. kolo: vsuvka písmenná, číselka

3. kolo: spojenka, pádovka

 

Bližší upřesnění bude zahrnuto v úvodním dopise vedoucího MAS soutěžícím družstvům. Termíny jednotlivých kol jsou tradiční (15. říjen, 15. leden a 15. duben).

 

Přihlášky do MAS 2023/2024 je nutno zaslat nejpozději do 15. září 2023 (kvůli dostatku času na rozdělení do tříd a rozeslání upřesňujících pokynů) na adresu hlavního vedoucího MAS: Ing. Jaroslav Kula, Budovatelská 808, 742 13 Studénka, anebo raději e-mailem na adresu jaroslav.kula@msvmetal.eu nebo kulajar@banicek.com.

 

S tradičními účastníky počítáme jistě, rádi uvítáme rozšíření počtu soutěžících družstev! Soutěž umožňuje i vytvoření kombinovaného družstva z členů více kroužků a můžete tak dosáhnout na kvalifikační autorské body i v případě, že jste členem menšího kroužku ČSHAK. A to už je docela lákavá nabídka – co myslíte?

 

Jaroslav Kula, hlavní vedoucí MAS