Výsledky 3. kola Lázeňských oříšků 2018/19

 

 

Hádanky – 3. kolo

15 bodů - Borkovský Ladislav, Červeňáková Marie, Drdel Stanislav, Fišbach Milan, Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Karpíšek Jaroslav, Kmoščák Oldřich, Kousal Bohdan, Kovářová Ivona, Kožušník Milan,  Marek Daniel, Paďour Peter, Pavelka Jan, Radouš Miroslav, Říha Antonín, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr, Varšaník Štefan; 14 - Bezděk Karel, Haman Petr, Járová Jana, Marešková Jana, Novák Robert, Ota Václav, Roemer Ivan; 13 - Rusá Dagmar, Vagaiová Dana, Vodičková Jana; 1 - Koreneková Lucie.

 

Hádanky – po 3. kole

45 - Borkovský, Červeňáková, Drdel, Fišbach, Husar, Jemelík, Kousal, Kovářová, Kožušník, Paďour, Pavelka, Říha, Štefek, Turek, Urbánek, Varšaník; 44 - Karpíšek, Marešková, Radouš; 43 - Haman, Kmoščák; 42 - Bezděk, Ota; 40 - Járová; 39 - Novák; Rusá;  38 - Marek, Roemer; 35 - Vodičková; 32 - Vagaiová; 4 - Koreneková.

 

Ve 3. kole vyřešili téměř všichni soutěžící minimálně 13 hádanek, pochvalu si zaslouží přítelkyně Koreneková, že se nevzdává a pokračuje v soutěži. Chyby tentokrát pramenily často z nepozornosti, chyběly některé výrazy, nesouhlasily koncovky apod. U hádanek 3 a 5 jsem uznávala všechny odpovídající varianty, u č. 4 a 9 odpovídající slovosled. V hádance č. 1 jsem měla problém, jestli uznat náznak MÁ LINDA. Někteří soutěžící ho uvedli jako další možný, někteří pouze tuto variantu. Nakonec jsem použila VEPŘE a řešení uznala (asi někdo položil hry pod strom a řekl "Hlídej!").

 

Křížovky – 3. kolo

0 ztrátových bodů - Borkovský Ladislav, Drdel Stanislav, Gašparín Pavol, Husar Ivo, Jaroš Jaroslav, Jemelík Vladimír, Kopřiva Jiří, Mikuš Marian, Nack Petr, Podzemský Pavel,  Říha Antonín, Sebera Břetislav, Štefek Petr, Vlášek Jiří, Vojník Dušan; 1 - Valíček Petr, Vašinka Jan, Žačok Radoslav; 2 - Pláňava Eduard, Sklenka Marián, Turek Miroslav, Urbánek Petr; 3 - Karpíšek Jaroslav, Malúšek Rudolf, Pavelka Lubomír; 4 - Juráň Radek; 5 - Járová Jana; 6 - Bonaventura David; 10 - Havel Jan; 11 - Bonaventura Štěpán; 13 - Vagaiová Dana; 48 - Dostál Vlastimil.

 

Křížovky – po 3. kole

0 ztrátových bodů - Borkovský, Drdel, Gašparín, Husar, Jaroš, Jemelík, Kopřiva, Mikuš, Říha, Štefek, Vlášek, Vojník; 1 - Nack, Podzemský, Sebera, Valíček, Vašinka; 2 - Sklenka, Turek, Žačok; 4 - Karpíšek; 5 - Urbánek; 6 -  Malúšek, Pavelka, Pláňava; 7 - Járová; 12 - Bonaventura D; 17 - Bonaventura Š; 25 - Havel; 27 - Vagaiová; 141 - Koreneková; 156 - Dostál; 204 - Juráň.

 

Po zveřejnění výsledků 2. kola poslal př. Kopřiva protest a doložil v pramenech výrazy ČIMAN X BAGAN. Autor protest uznal, a proto řešil př. Kopřiva 2. kolo s 0 ztr. b. Stejně tak jsem odečetla 1 ztr. bod i př. Havlovi, Šplíchalovi, Korenekové a Urbáškové.

V průběhu soutěže se na stránkách ČSHAK objevila oprava dvou výrazů v křížovce. Protože ale nedošlo k opravě i na stránkách Lázeňáků, nezapočítávám v tomto místě ztrátové body. Ztrátové body jsou ale občas zbytečně za překlepy, např. liže.

Ve 3. kole opět ubylo několik řešitelů, nově se zapojil Radek Juráň. 15 řešitelů zvládlo křížovku na nulu, 3 měli 1 ztrátový bod.

 

Logika – 3. kolo

32 bodů - Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Konečný Jiří, Marek Daniel, Milka Dalibor, Sedláčková Pavla; 31 - Pavelka Lubomír;  27 - Pech Ladislav; 26 - Dortová Zuzana, Konečný Josef; 24 - Haman Petr; 23 - Járová Jana; 22 - Bezděk Karel; 19 - Buchta Karel, Spáčil Jiří; 17 - Vodičková Jana; 12 - Cily Imrich, Koreneková Lucie.

 

Logika – po 3. kole

85 - Husar, Jemelík, Marek, Milka; 82 - Sedláčková; 80 - Konečný Jiří; 78 - Konečný Josef, Pech; 77 - Haman; 75 - Pavelka; 74 - Bezděk; 63 - Járová; 62 - Spáčil; 56 - Dortová; 52 - Vodičková; 44 - Buchta; 41 - Cily; 38 - Koreneková.

 

Z 18 logiků jeden optimizér neposlal, jeden nesplnil požadavek, aby byly vrcholy čtverců na průsečících mřížky. Další dva soutěžící měli sice čtyři různé čtverce, některé se však opakovaly a takové řešení autor neuznal. Všechny čtverce musely být různé. Cituji autora: To řešení za 59 není v pořádku. V zadání není ani slůvko o tom, že by v obrazci (rastru) mohlo být cokoli jiného, než různě velké čtverce. Požadavek je jasný - umístit tam různě velké čtverce, a to nejméně čtyři. S umístěním stejně velkých čtverců jako autor úlohy nemohu souhlasit. Proto byly body přiděleny takto:

55 - 10 bodů, 53 - 8 bodů, 52 - 6 bodů, 49 - 4 body, 48 (po odečtení těch opakujících se), 47 a 39 - 2 body a za ty, co nemají vrcholy na průsečících - 0 bodů. Dále ztratili body někteří, kteří sice vyřešili pyramidy, ale ve spodním řádku měli součet čísel vyšší než nejnižší.

Řešení a výsledky 3. kola jednotlivých kategorií máte také k dispozici na stránkách hádankykřížovkylogika.

4. kolo bude zahájeno 1. března 2019.

Věra Kučavová