Výsledky autorských soutěží na křížovky č. 4/2023 a č. 5/2023

 

AS č. 4/2023 na shlukovou křížovku s vyloučením rodných jmen

 

Do autorské soutěže na shlukové křížovky s vyloučením rodných jmen zaslalo 9 autorů celkem 17 prací; hodnoceno bylo 12 prací. Jedna křížovka (Dědek) byla střídavá, čtyři byly vadné (Bona 1 – bezdůvodná kombinace rozdělovacích linek a slepých políček; Bona 2 – výraz v pádě „našeho“ a přípona „ovka“ bez tiretu; Čírka 2 – nesprávný tvar slova „mani“ a chybná legenda k výrazu „makový“; Suarez – nesprávná legenda k výrazu „Miti“). U hodnocených prací stanovila porota ve složení Dušan Karkuš, Jaromír Kvíčala, Ondřej Strejček a František Vokatý toto pořadí:

 

1. Karel Břečka, zn. Jarda, 2. Jaroslav Sršeň, zn. Čas, 3. Stanislav Hrdlička, zn. Hory, 4. Jaroslav Sršeň, zn. Pluh, 5. Karel Břečka, zn. Obřad, 6. Igor Jakubček, zn. Vali, 7. Karel Břečka, zn. Žid, 8. Vladimír Vacek, zn. Žatec, 9. Jaroslav Sršeň, zn. Pavo, 10. Vladimír Vacek, zn. Seifert, 11. Jitka Lustyková, zn. Čírka 1, 12. Štěpán Bonaventura, zn. Bona 3.

 

Autoři prací na prvních pěti místech obdrží příslušné kvalifikační body. Vybrané práce budou uveřejněny v časopise KaH.

 

František Vokatý, tajemník poroty

 


 

AS č. 5/2023 na písmennou polořetězovku

 

Autorskou soutěž na písmennou polořetězovku na volné téma obeslalo celkem 10 autorů, kteří poslali dohromady 20 prací.

Porota ve složení Stanislav Bulín, Zdeněk Chromý a Jiří Konečný byla nucena vyřadit ze soutěže celkem 5 prací: BONA (v uzlových políčkách nebyly tajenky), MORAVA (dtto), SUAREZ (laoské platidlo je AT, nikoliv ET), CITÁT (maďarská herečka KISS se jmenuje MANYI, nikoli MANIY) a VYSOČINA (A4 x 4 PALICE a 9SKAL x 9SIL – nejde o rébusové čtení). Zbývající křížovky stanovila porota toto pořadí:

 

1. Jaroslav Sršeň (značka Los), 2. Jiří Klusáček (značka Agitka), 3. Jaroslav Sršeň (značka Říše), 4. Karel Břečka (značka Čapek), 5. Karel Břečka (značka Roden), 6.–7. Stanislav Hrdlička (značka Herec) a Jaroslav Sršeň (značka Osud), 8. Vladimír Vacek (značka Karel Čapek), 9. Jiří Klusáček (značka Poraz), 10.–15. Jitka Lustyková (značka Čírka), Igor Jakubček (značky Jaro a Léto), Stanislav Hrdlička (značky Film a Ryby) a Vladimír Vacek (značka Sklo).

 

Autoři prací na prvních pěti místech obdrží příslušné kvalifikační body. Vybrané práce budou uveřejněny v časopise Křížovka a hádanka.

 

Za porotu Istanbul