Výsledky hádankářské autorské soutěže č. 7/2019

 

AS č. 7/2019 na královské procházky a koníčky

 

Autorské soutěže na královské procházky a koníčky se zúčastnili čtyři autoři, kteří zaslali do tří kategorií celkem 21 soutěžních prací. Porota ve složení Dušan Karkuš, Jaromír Kvíčala, Ondřej Strejček a Stanislava Teichmanová vyřadila dvě práce (zn. Kabát-I a Kabát-III – nepřesný přepis originálního textu). Zápory, za které někteří autoři ztráceli body, byly především chybný rytmus, shodná předpona při křižování hesla a textu, dvě sousední písmena hesla ze dvou sousedních písmen textu, krátkost hesla a neestetické heslo (jen část hesla v násobných políčkách).

 

Skupina A – královské procházky s vlastním textem: 1. Eva Nettlová, zn. V195, 2. Eva Nettlová, zn. V198, 3. Eva Nettlová, zn. V193, 4. Martin Kokeš, zn. Matt-III, 5. Martin Kokeš, zn. Matt-I, 6. Martin Kokeš, zn. Matt-II.

 

SKUPINA B – královské procházky s přejatým textem: 1. Eva Nettlová, zn. P194, 2. Eva Nettlová, zn. P197, 3. Eva Nettlová, zn. P196, 4. Vladislav Charouz, zn. 85-Machar, 5.–6. Karel Bezděk, zn. Žáček-7 a Martin Kokeš, zn. Kabát-II, 7. Vladislav Charouz, zn. 85-Ženě, 8. Karel Bezděk, zn. Žáček-9, 9. Karel Bezděk, zn. Žáček-8.

 

SKUPINA C – koníčky s přejatým textem: 1. Eva Nettlová, zn. K184, 2. Eva Nettlová, zn. K199, 3. Eva Nettlová, zn. K179, 4. Vladislav Charouz, zn. 86.

 

Autoři prací na prvních pěti místech obdrží příslušné kvalifikační body. Vybrané práce budou uveřejněny v časopise Křížovka a hádanka.

 

Za porotu: Qí