Výsledky hádankářské autorské soutěže č. 7/2022

 

Autorské soutěže na královské procházky a koníčky se zúčastnili tři autoři, kteří zaslali do tří kategorií celkem 18 soutěžních prací. Hodnotila je porota ve složení Dušan Karkuš, Jaromír Kvíčala, Ondřej Strejček a Stanislava Teichmanová. Zápory, za které někteří autoři ztráceli body, byly nejčastěji chybný rytmus vlastního textu, dvě sousední písmena hesla ze dvou sousedních písmen textu či krátkost hesla.

 

Skupina A – královské procházky s vlastním textem: 1. Eva Nettlová, zn. V220, 2. Eva Nettlová, zn. V221, 3. Martin Kokeš, zn. Přání, 4. Eva Nettlová, zn. V219, 5. Martin Kokeš, zn. Vnouče, 6. Martin Kokeš, zn. Omáčka.

 

SKUPINA B – královské procházky s přejatým textem: 1. Eva Nettlová, zn. P215, 2. Eva Nettlová, zn. P217, 3. Eva Nettlová, zn. P213, 4. Karel Bezděk, zn. Dva, 5. Martin Kokeš, zn. Cesta, 6. Martin Kokeš, zn. Citát, 7. Martin Kokeš, zn. Holky, 8. Karel Bezděk, zn. Pábenka, 9. Karel Bezděk, zn. Morg.

 

SKUPINA C – koníčky s vlastním textem: 1. Eva Nettlová, zn. K229, 2. Eva Nettlová, zn. K228, 3. Eva Nettlová, zn. K227.

 

Autoři prací na prvních pěti místech obdrží příslušné kvalifikační body. Soutěžní práce budou postupně uveřejňovány v časopise Křížovka a hádanka.

 

Za porotu: Qí

 

 

Do hádankářské autorské soutěže č. 9/2018 Memoriálu Jiřího Havlína na hádanky pro Louskárnu zaslalo 9 autorů 27 hádanek. Soutěž byla určena pro autory bez kvalifikační třídy, případně pro nositele 2. a 3. třídy v tvorbě hádanek a text hádanek byl omezen na maximálně 4 verše a 8 slabik ve verši.

Předložené hádanky hodnotila porota ve složení Jiří Adamčík, Alena Kolínová, Jaroslav Kolín a Jaroslav Kula, tajemníkem poroty byl Bohdan Kousal. Všichni autoři dostali podrobnou zpětnou informaci. Porota udělila nulu hádankám DÍL, NANA a ZN 1/B, další hádanky se po případných menších úpravách umístily následovně:

1. Jan Kadlec, zn. PLOT – 42/83, 2. Eduard Pláňava, zn. STÁJ – 40/81, 3. Peter Samec, zn. ŠOA – 40/80, 4. Jan Kadlec, zn. TATÉR – 39/80, 5. Ivana Durdilová, zn. AMANKA - 1 – 39/78, 6. František Janouch, zn. KLADIVO – 39/77, 7. Ivana Durdilová, zn. AMANKA - 2 – 38/77, 8. Peter Paďour, zn. MORAVA a Peter Samec, zn. USA – 38/76, 10. Jiří Kopřiva, zn. NÁSTROJ – 37/75, 11. Peter Paďour, zn. 007 – 37/74, 12. Jiří Kopřiva, zn. TŘTINA – 37/71, 13. Jiří Kopřiva, zn. DÁLAVA – 36/75, 14. František Janouch, zn. BAHOR a František Janouch, zn. MARSKY – 36/73, 16. Rostislav Jalůvka, zn. VEKY a Eduard Pláňava, zn. HOUSLE – 35/71, 18. Zdenka Kadlecová, zn. CAR 1 – 34/70, 19. Ivana Durdilová, zn. AMANKA - 3 a Rostislav Jalůvka, zn. MAT – 34/68, 21. Rostislav Jalůvka, zn. ŠÍP – 32/65, 22. Eduard Pláňava, zn. DRON – 30/65, 23. Jan Kadlec, zn. ZN – 1/A – 30/61, 24. Rostislav Jalůvka, zn. PLES – 29/59.

Autoři prací na první pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body, kvalitní práce budou postupně otištěny v Louskárně, stejně tak mohou být po úpravě použity i hádanky ze zadních pozic.

 

Bohdan Kousal, tajemník poroty