Výsledky křížovkářské autorské soutěže č. 5/2017

 

Šest autorů zaslalo do soutěže 14 křížovek se slepými políčky. Porota ve složení Dušan Karkuš, Jaromír Kvíčala, Ondřej Strejček a František Vokatý byla tentokrát tolerantnější, protože soutěž byla vypsána jako kvalifikační a byla určena méně zkušeným a začínajícím autorům. Přesto byly z hodnocení pro neopravitelné chyby vyřazeny značky Pranostika 1 (zcela chybný pravý horní kout křížovky) a Kraslice (nesprávná tajenka Vnorony místo Vnorovy).

 

Na společné 7. až 12. místo zařadila porota křížovky s opravitelnými chybami: Jiří Čenovský, zn. Šutr (nedoložené římské číslo CIL), Jan Kadlec, zn. Alde (slezská řeka Orda) a zn. Anne (ovíti jako zastarale „propíchnouti“), Petr Žebrok, zn. Pete 2 (chyby x chyba, zady x tady); a křížovky s nežádoucími prvky: Miroslav Pazdera, zn. Pamír (dvojkřížovka propojená jediným políčkem) a Petr Žebrok, zn. Pete 1 (bezdůvodná asymetrie slepých políček).

 

Autoři zbylých 6 prací obdrží příslušné kvalifikační body; pořadí stanovila porota takto: 1. a 2. Josef Gášek, zn. Vesmír a zn. Pranostika 2, 3. Jiří Čenovský, zn. Kamení, 4. Petr Žebrok, zn. Pete 3, 5. Karel Břečka, zn. Machar a zn. Martin.

 

Vybrané práce budou uveřejněny v časopise KaH.

Za porotu: František Vokatý