Výsledky křížovkářské autorské soutěže č. 5/2021

 

Autorskou soutěž č. 5/2021 na střídavé buňkovky obeslalo 6 autorů, kteří poslali dohromady 11 prací. Porota ve složená Stanislav Bulín, Zdeněk Chromý a Petr Vejchoda vzala do úvahy i další 3 střídavé buňkovky (beze značek), které došly na adresu redakce Křížovky a hádanky. Tyto práce však vyřadila z hodnocení, protože jejich úprava neodpovídala podmínkám zadání soutěže a navíc byly všechny vadné. Z hodnocení byly vyřazeny i další dvě řádně zaslané práce. Byly to značky Houby (neodpovídala zadání soutěže) a Masaryk (vada v legendě). Zbývajících 9 buňkovek bylo vesměs dobré kvality a každá nepřesnost v legendě či kvalitě výrazů se výrazně promítla v hodnocení.

 

Pořadí:

1. Karel Břečka (značka Hory), 2. Stanislav Hrdlička (značka Zámky), 3. Zdeněk Mach (značka Haga), 4. Stanislav Hrdlička (značka Tance), 5. Zdeněk Mach (značka Verne), 6. Stanislav Hrdlička (značka Hrady), 7. Petr Haman (značka Téma), 8. Zdeněk Mach (značka Haja) a 9. Petr Haman (značka Maté).

 

Za porotu: Stanislav Bulín