Výsledky křížovkářských autorských soutěží č. 2/2023 a č. 3/2023

 

VÝSLEDKY KAS č. 2/2023

Do autorské soutěže na figurální střídavou polomozaikovou křížovku s maximálně dvoupísmennými shluky na téma NAŠE HOUBY přišlo 12 prací od 9 autorů. Porota ve složení Dušan Karkuš, Jaromír Kvíčala, Stanislava Teichmanová a František Vokatý vyřadila z hodnocení tři práce: zn. Královák – nedodržení podmínek soutěže (křížovku porota doporučuje k otištění), zn. Kalam – neúplná legenda a zn. Suarez – neodpovídající legenda k výrazům uvedeným v křížovce. Zbývajícím devíti pracím porota udělila následující pořadí:

 

1. Jaroslav Karpíšek, zn. Gample, 2. Stanislav Hrdlička, zn. Zima, 3. Karel Břečka, zn. Pýchavka, 4. Josef Hlavatý, zn. V lese, 5. Stanislav Hrdlička, zn. Košík, 6. Karel Břečka, zn. Satan, 7. Karel Břečka, zn. Kamenáč, 8. Břetislav Sebera, zn. Stařík, 9. Igor Jakubček, zn. Elen.

 

Autorům prací na prvních pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, budou přiděleny příslušné kvalifikační body.

 

Za porotu DK

 


 

VÝSLEDKY KAS č. 3/2023

Autorskou soutěž na písmennou křížovku s částečně zadaným vnějším obrysem a rozdělovacími linkami, jejíž tajenkou je citát nebo jeho dokončení, obeslalo celkem 21 autorů, kteří poslali dohromady 35 prací velmi rozdílných kvalit. Porota ve složení Stanislav Bulín, Zdeněk Chromý a Dan Marek byla nucena vyřadit ze soutěže celkem 14 prací: AMOS (gramatická chyba v tajence), ARCHIMÉDÉS (nedoloženy výrazy EME a HOMER), BONA 1 (nedoložený výraz ALEK), BONA 2 (nedoložené výrazy KOČE, DŘÍK, NOMI), BONA 3 (nedoložený výraz BELA, chybný výraz PEAN – dle SSJČ jen peán), ČÍRKA 2 (dvojí výskyt výrazu SNY), ČÍRKA 3 (dvojí výskyt výrazu NEBE), ELEN (VOZATAJI – chybný plurál, TAPETNÁ – nedoloženo), JUP (26 % limitovaných výrazů), MORAVA 1 a MORAVA 2 (větší množství nedostatků), NA PÍSKÁCH (zkratka pro podplukovníka musí být s tečkou na konci), PAGANINI (nedoloženo SOTL), SRDCE (polsky „pomluvy“ – nalezeno jen plotki, ne plotky). Zbývající křížovky hodnotila porota následovně:

 

1. Peter Paďour (zn. Máj), 2. Igor Jakubček (zn. Léto), 3. Evžen Zedníček (zn. Dílna), 4. Josef Ivánek (zn. Liberta), 5. Maří Magdalena Motyčková (zn. Smršť), 6.–8. Josef Nerodil (zn. Autobus), Josef Ivánek (zn. Lada) a Ondřej Černý (zn. Slova), 9. Petr Šimek (zn. Afrika), 10. Jiří Kopřiva (zn. Doutnák).

Na 11.–21. místě hodnotila porota bez uvedení pořadí tyto práce: Jiří Čenovský (zn. Okrotice a Vstavač), Rostislav Jalůvka (zn. Einstein), Miloš Kajzrlík (zn. MK), Martin Kokeš (zn. London a Paul), Jitka Lustyková (zn. Čírka 1), Vratislav Stískal (zn. Mongol), Jan Vašinka (zn. Konipas a Suarez) a Petr Žebrok (zn. Fuggas).

 

Autorům prací na prvních pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, budou přiděleny příslušné kvalifikační body.

 

Za porotu Istanbul