Výsledky křížovkářských autorských soutěží č. 3/2021 a č. 4/2021

 

Výsledky KŘÍŽOVKÁŘSKÉ AUTORSKÉ SOUTĚŽE č. 3/2021

Autorskou soutěž č. 3/2021 na shlukové křížovky pro autory s 2. VT, 3. VT a bez VT obeslalo 8 autorů celkem 11 pracemi. Porota kroužku Kabrňáci (Stanislav Bulín, Zdeněk Chromý a Vladimír Jemelík) musela bohužel vyřadit z hodnocení plných 7 prací, konkrétně pro následující vady: použití nesprávného tvaru pakoni místo správného pakoně (značka Justýna), záměna autora za dílo – Trabum – a další menší nedostatky (značka Kos), nedoložené výrazy Tysa a Taši (značka Lukáš), nedoložený výraz Atis, nesprávná legenda k výrazu nahodile (značka Morrison), nedoložený výraz šíravý, nesprávná legenda k výrazu drobit (značka Pekař), nedoložené výrazy Natála, Nini a Mori, násilná spojení výrazů (značka Tornádo) a nesprávný název tajenkového výrazu – dílo K. Světlé má název Přišla do rozumu a ne Přišla o rozum (značka Joj).

 

Zbývající 4 práce hodnotila porota takto:

1. a 2. místo nebylo uděleno, 3. Jiří Kopřiva, zn. Oroč, 4. Věra Kučavová, zn. Hřích, 5. Božena Čočková, zn. Murphy, 6. Jan Vašinka, zn. Suarez.

V kategorii nositelů 3. VT obsadil 3. místo Jiří Kopřiva a 4. místo Věra Kučavová,

v kategorii bez VT je na 3. místě Božena Čočková a na 4. místě Jan Vašinka.

Autoři prací hodnocených na prvních pěti místech získají příslušné body do kvalifikace (pokud jsou členy ČSHAK).

 

Za porotu: Stanislav Bulín

 


 

VÝSLEDKY KŘÍŽOVKÁŘSKÉ AUTORSKÉ SOUTĚŽE č. 4/2021

Do autorské soutěže na figurální křížovky s tematikou olympijské hry zaslalo 6 autorů celkem 11 prací. Některé křížovky měly opravdu hezký obrazec, ale autoři poněkud zapomněli, že je třeba volit taková políčka a takový způsob vpisování, aby mohly být křížovky zveřejněny v časopise Křížovka a hádanka a tam bez překreslování obrazce řešeny. Dva z nich na to také doplatili a pravděpodobně právě pro nevhodnou volbu políček se dopustili více či méně závažných chyb. Porota ve složení Dušan Karkuš, Jaromír Kvíčala, Ondřej Strejček a František Vokatý byla sice velmi tolerantní, ale přesto musela několik prací vyřadit a některé práce za prohřešky autorů „potrestat“ horším umístěním. Porota vyřadila z hodnocení 4 soutěžní práce, a to: bez značky (druh jeřábu OSKEUŠE), Judo (tajenka CHACHALEIŠVILLI a máloostná ryba PATEETRA), Suarez (nedoložený výraz docela = PRA) a Ester (chybějící legendový výraz a další nepřesnosti v legendě).

 

Porota stanovila toto pořadí:

1. Karel Břečka, zn. Barbora, 2. Jaroslav Sršeň, zn. Mara, 3. Stanislav Hrdlička, zn. Oheň, 4. Karel Břečka, zn. Tokio, 5. Stanislav Hrdlička, zn. Atény a Jaroslav Sršeň, zn. PdC, 7. Karel Formánek, zn. Češi.

 

Za porotu: FV