Zahájení 1. kola Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů (MLSK) 2023

 

Vážení přátelé,

letošní ročník MLSK bude věnován zajímavým městům České republiky. Obrazce budou tvořit jejich znaky, které najdete v knize uvedené jako pramen. Další informace najdete i na internetu pod odkazem https://cs.wikipedia.org/wiki/.

 

Autory tohoto ročníku budou střídavě Jaromír Drápala a Pavel Blažek z kroužku Ostraváci.

 

Řešení 1. kola MLSK 2023 zašlete do 1. března 2023 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo lépe na e-mailovou adresu Jar.Drapala@seznam.cz.

Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Zadání 1. kola je k dispozici ZDE.

Řešení 5. kola i celkové výsledky ročníku 2022 jsou ZDE.

Jaromír Drápala