Zahájení 1. kola Nolčovy křížovkářské maturity (NKM) 2023 a celkové výsledky ročníku 2022

 

Milí přátelé,

vítáme Vás na startu dalšího ročníku Nolčovy křížovkářské maturity. Autory jsou opět Jan Vašinka a Radovan Juráň.

Řešení 1. kola zašlete nejpozději do 16. března 2023 poštou na adresu Radovan Juráň, Bratřejov 266, 76312 nebo e-mailem na adresu: rad.juran@gmail.com.

Propozice ročníku 2023, seznam pramenů a samozřejmě zadání 1. kola najdete NA TÉTO STRÁNCE.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE NKM 2022

5. kolo, náročné mj. počtem výrazů nakonec zvládlo 15 řešitelů na nulu, což je obdivuhodné. K většímu roztrhání čela řešitelů nepomohly ani různé nástrahy. Největším problémem bylo nalézt skrytou tajenku MAT, která se podbízela v horní části královny. Někteří řešitelé si však nepovšimli, že výraz SVATKA mají v křížovce 2x, snad dílem velikosti obrazce. Výrazy 25/2 x 34/1 bylo tedy nutné řešit jako SKARŤIT (Slovník podkrkonošského nářečí, 2016 str. 336) x SVAŤKA (KNAP 2, 2017, heslo Svatava), jelikož SVATKA coby švagrová se nacházela i v koridoru 53/3 zprava (PSJČ). Skrytou 19. tajenku MAT tvoří 1. písmena našich šachových publicistů Mazela, Alstera a Trčaly čtená dle pořadí sloupců koridorů. Méně už potrápil skrytý 3. díl 18 tajenky BOJOVAT, který se podbízel v kolmé středové ose ve spodní části krále. Křižování výrazů 11/9 x 62/4 bylo však potřeba řešit jako HAŤIT (Slovník podkrkonošského nářečí, str. 120) x BAŤOH (SSJČ), jelikož výraz HATIT se nachází v koridoru 13/2 (SSJČ). Výrazy v koridorech 14/1 x 40/7 bylo nutné řešit jako Kálika (Encyklopedie bohů, str.327) x MILENKÁ (PSJČ, heslo milenký), jelikož výraz KALIKA se nacházel v koridoru 45/10 (Slovník valašskéno nářečí. Uznávány byly výrazy ŠPRLA i ŠPRLE, APSARA i APSARY, BUBÁK i BABÁK. Přítel Jemelík řešil jako jediný BABÁK (Machek, str. 74) x BARAN (Slovník valašského nářečí), tedy shodně s autorským řešením.

Milí přátelé, děkujeme Vám všem za řešení i za kladná hodnocení a hlavně za výdrž. Snad se ve zdraví a v co největším počtu setkáme i v nadcházejícím ročníku. V něm budou křížovky skromnější co do velikosti.

S přáním všeho dobrého

Radovan Juráň a Jan Vašinka

 VÝSLEDKY 5. KOLA NKM 2022

0 ztrátových bodů: Drápala, DUŠEK, Gašparín, Gonda, Husar, Jaroš, Kalik, Karpíšek, Kopřiva, PIŠKVORKÁŘ, Sebera, ŠACHISTA, Štefek, Turek, Vojník, 1: STYX; 4: Nack, Podzemský, Valíček; Vychovalý ml.; 5: Jakubček; 11: Bonaventura D., Bonaventura Š., YETTI; 14: Kučera; 39: Dedera; Přítel Švub řešení neposlal.

 STAV PO 5. KOLE NKM 2022

0 ztrátových bodů: Drápala, DUŠEK (Radoslav Žačok), Gašparín, Gonda, Husar, Jaroš, Kalik, Karpíšek, Kopřiva, PIŠKVORKÁŘ (Marian Mikuš), Sebera, ŠACHISTA (Vladimír Jemelík), Štefek, Turek, Vojník; 3: STYX (Ján Turek); 4: Nack, Podzemský, Valíček; 5: Vychovalý ml.; 13: Bonaventura D., Bonaventura Š.; 22: Jakubček; 34: YETTI (Josef Jettmar); 61: Kučera; 135: Švub (neposlal řešení); 155: Dedera.

Vše k 5. kolu včetně řešení naleznete NA TÉTO STRÁNCE.