Zahájení 1. kola Nolčovy křížovkářské maturity (NKM) 2024

 

Vážení přátelé,

letošní ročník NKM bude věnován zajímavým městům České republiky. Obrazce budou tvořit jejich znaky, které najdete v knize uvedené jako pramen.

 

Zadání 1. kola včetně propozic najdete  NA STRÁNCE SOUTĚŽE, řešení 1. kola zašlete do 15. března 2024 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo lépe na e-mailovou adresu Jar.Drapala@seznam.cz. Požadujeme kvalitní vyplnění obrazce nejlépe ve Wordu nebo v PDF. V případě naskenovaného obrazce musí být řešení maximálně čitelné a kontrastní. Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systém ukrytí.

 

Autoři Jaromír Drápala a Pavel Blažek