Zahájení 3. kola (byla doplněna i logika, dále opravy v zadání křížovky) a konečné výsledky 2. kola Lázeňských oříšků 2023/24

 

Milí přátelé,

zadání 3. kola včetně výsledků i řešení 2. kola najdete na stránkách jednotlivých soutěží: křížovky, hádanky, logika.

 

Zadání 3. kola logiky bylo doplněno.

V zadání křížovky 3. kola byl doplněn jeden pramen, pomůcka a nadpis k tajenkám.

 

Řešení posílejte do 31. ledna 2024 na adresu Věra Kučavová, Hlavní třída 520/126 353 01 Mariánské Lázně nebo na e - mail: V.Kucavova@seznam.cz.

 

Přeji všem pěknou zábavu a hodně zdaru,

Věra K.

 

 

VÝSLEDKY 2. KOLA LO 2023/24

 

Hádanky – 2. kolo

15 bodů – Červeňáková Marie, Drdel Stanislav, Fišbach Milan, Haman Petr, Husar Ivo,  Jalůvka Rostislav, Jemelík Vladimír, Kmoščák Oldřich, Kousal Bohdan, Kožušník Milan, Makovník Ján, Marešková Jana, Ota Václav, Pavelka Jan, Radouš Miroslav, Říha Antonín, Štefek Petr, Šuňavec Ivan, Turek Ján, Turek Miroslav, Vojník Dušan; 14 – Bulín Stanislav,  Hučín Jan, Járová Jana, Karpíšek Jaroslav; 13 Jakubček Igor; 12 Janek Daniel, Rusá Dagmar, Vodičková Jana; 9 Vagaiová Dana.

 

Hádanky – po 2. kole

30 bodů – Drdel, Haman, Husar, Jemelík, Kmoščák, Kousal, Kožušník, Makovník, Ota, Pavelka, Říha, Štefek, Šuňavec, Turek J., Turek M., Vojník; 29 – Bulín, Červeňáková, Fišbach, Hučín, Jalůvka, Járová, Karpíšek, Marešková, Radouš; 28 – Jakubček; 26 – Janek, Rusá, Vodičková; 23 – Vagaiová.

 

30 řešitelů si poradilo s hádankami 2. kola vcelku úspěšně, 21 řešilo všechny z nich. Neuznávala jsem vedlejší řešení u č. 8 a také u č. 15, ostatní hádanky byly bez problémů. Př. Hučín vyřešil ve 2. kole 14 hádanek.

 

Křížovky – 2. kolo

0 ztrátových bodů – Drdel Stanislav, Gášek Josef, Gašparín Pavol, Haman Petr, Havel Jan, Husar Ivo, Jakubček Igor, Jaroš Jaroslav, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Karpíšek Jaroslav, Klusáček, Jiří, Kopřiva Jiří, Mikuš Marian, Nack Petr, Ota Václav, Podzemský Pavel, Sklenka Marián, Struňák Juraj, Štefek Petr, Turek Ján, Turek Miroslav, Valíček Petr, Vašinka Jan, Vlášek Jiří, Vojník Dušan, Žačok Radoslav; 1 – Černý Ondřej, Kučera Josef, Makovník Ján, Sebera Břetislav, Slabý Aleš, Šuňavec Ivan;  2 – Hroz Miroslav; 100 – Bonaventura Štěpán

 

Křížovky – po 2. kole

0 ztrátových bodů Drdel, Gašparín, Haman, Husar, Jaroš, Jemelík, Kopřiva, Mikuš, Nack, Ota, Turek J,. Turek M., Valíček, Vašinka, Vlášek, Vojník, Žačok; 1 – Jakubček, Karpíšek, Podzemský, Sebera, Struňák; 2 – Sklenka; 3 – Járová, Klusáček; 4 – Hroz, Slabý; 7 – Kučera.

(Jsou uvedeni jen řešitelé, kteří zaslali obě kola).

 

Ve 2. kole jste řešili náhradní křížovku vytaženou z archivu př. Dubna. Někteří řešitelé 1. kola sice odpadli, zato se zúčastnila šestice nových či staronových. Křížovka neobsahovala chytáky, náročnější byl obrys. Protože u čtvercových polí nebyl určen počet písmen, nebylo nutné vytvářet ještě další typy políček. Ale pro tentokrát jsem je uznávala. Chyby, které se objevily, vznikly hlavně z nepozornosti – nevyplněná políčka, překlepy a chybějící rozdělovací linky. V některých řešeních byly rozdělovací linky dvojí tloušťky, bylo dost těžké rozpoznat, jak to má být. Příště (bude-li třeba) prosím o sjednocení. 27 řešitelů si s křížovkou poradilo bez chyby.

 

Logika – 2. kolo

14 bodů – Brož Bohumil, Bulín Stanislav, Černá Kristina, Haman Petr, Husar Ivo, Janek Daniel, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Konečný Jiří, Kučírek Petr, Máchová Lenka, Marek Daniel, Matějková Martina, Milka Dalibor, Mrázová Hana, Průša Pavel, Spáčil Jiří, Šebesta Stanislav, Vacek Vladimír, Vodičková Jana, Vychovalý Pavol; 13 – Pech Ladislav; 12 – Dortová Zuzana, Seidlová Romana; 8 – Cily Imrich; 4Matějková Tereza; 0 – Buchta Karel, Jakubček Igor,  Krupička Jan, Leip Josef, Plachý Bohuslav.  

 

Logika – po 2. kole

29 bodů – Brož, Bulín, Haman, Husar, Janek, Járová, Jemelík, Kučírek, Máchová, Marek, Matějková M., Milka, Šebesta, Vodičková; 28 – Pech, Spáčil; 27 – Průša, Vacek, Vychovalý; 26 – Černá, Konečný, Mrázová; 25 – Seidlová; 19 – Matějková T.; 18 – Cily; 14 – Leip, Plachý; 13 – Buchta, Jakubček; 12 – Krupička.

 

V logice nastal největší úbytek řešitelů, na startu jich zůstalo 26. S úlohami si poradili většinou dobře, body se ztrácely za nepozornost. Přehozené číslice v sudoku, stejné číslice na diagonále, nedodržení zadání u součtů.

Všechny tři soutěže opustil ze zdravotních důvodů př. Bezděk.

 

Řešení posílejte do 31. ledna 2024 na adresu:

Věra Kučavová, Hlavní třída 520/126 353 01 Mariánské Lázně nebo e-mail: V.Kucavova@seznam.cz. Tel. 737 439 355.

Přeji všem pěknou zábavu a hodně zdaru.                                                                                

Věra K.