Zahájení 4. kola a výsledky 3. kola Lázeňských oříšků 2022/23

 

Milí přátelé,

bylo zahájeno 4. kolo Lázeňských oříšků, zadání najdete na stránkách jednotlivých soutěží: křížovky, hádanky, logika.

 

Řešení 4. kola posílejte do 30. dubna 2023 poštou na adresu Věra Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně nebo mailem na V.Kucavova@seznam.cz.

 

 

VÝSLEDKY 3. KOLA LO 2022/23

Hádanky – 3. kolo

15 bodů – Bezděk Karel, Borkovský Ladislav, Červeňáková Marie,  Drdel Stanislav,  Haman Petr, Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Kousal Bohdan, Kožušník Milan, Marešková Jana, Ota Václav, Pavelka Jan, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr, Vojník Dušan; 14 – Fišbach Milan, Jalůvka Rostislav, Janek Daniel, Járová Jana, Radouš Miroslav, Říha Antonín, Vodičková Jana; 13 Hučín Jan; 12 – Rusá Dagmar; 8 – Vagaiová Dana; 3 – Novák  Robert; 0 – Dočekal Zdeněk, Lukovský Daniel, Pešta Jiří.

 

Hádanky – po 3. kole

45 bodů – Bezděk, Borkovský, Červeňáková, Drdel, Haman, Jemelík, Kousal, Marešková, Ota, Turek; 44 – Husar, Kožušník, Pavelka, Štefek, Urbánek, Vojník; 43 Radouš, Říha; 42 – Fišbach, Janek, Vodičková; 41 – Jalůvka; 40Hučín, Járová, Rusá; 30 – Dočekal; 26 – Lukovský, Pešta; 25 – Vagaiová; 17 – Novák.

 

3. kolo hádanek pravděpodobně nedělalo problémy, většinou vyřešili soutěžící všechny hádanky. Jediným „minichytáčkem“ byla hádanka č. 8. Aby byla v náznaku MANIAK provedena záměna, muselo být v jádře Markomani i Kvádové, ev. Markomané a Kvádové, ale ne Markomani a Kvádové. Ale nachytat se nechal málokdo.

 

Křížovky – 3. kolo

0 ztrátových bodů – Bezděk Karel, Bulín Stanislav, Drdel Stanislav, Gašparín Pavol, Haman Petr, Husar Ivo, Jaroš Jaroslav, Jemelík Vladimír, Kopřiva Jiří, Mikuš Marian, Nack Petr, Ota Václav, Podzemský Pavel, Sebera Břetislav, Sklenka Marián, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr, Valíček Petr, Vašinka Jan, Vlášek Jiří, Vojník Dušan, Žačok Radoslav; 2 – Hroz Miroslav; 4 – Járová Jana, Turek Ján; 7 – Jakubček Igor, Struňák Juraj; 12 – Dedera  František; 13 – Kučera  Josef; 19 – Gášek Josef; 24 – Havel Jan; 34 – Bonaventura Štěpán; 36 – Krupička Jan; 42 – Černý Ondřej; 99 – Novák Robert; 100 – Bonaventura David, Borkovský Ladislav, Karpíšek Jaroslav, Slabý Aleš, Tomáš Milan, Urbanczyk  Milan.

 

Křížovky – po 3. kole

0 ztrátových bodů – Bezděk, Bulín, Drdel, Haman, Husar, Jaroš, Jemelík, Kopřiva, Mikuš, Nack, Ota, Podzemský, Sebera, Sklenka, Štefek, Turek M., Urbánek, Valíček, Vašinka, Vlášek, Vojník, Žačok; 1 – Gašparín; 4 – Hroz; 5 – Járová; 6 – Turek J.; 9 – Jakubček; 11 – Struňák; 26 – Dedera; 27 – Kučera; 28 – Gášek; 40 – Bonaventura Š.; 55 – Havel; 73 – Černý; 82 – Krupička; 100 – Borkovský; 109 – Slabý; 110 – Bonaventura D.; 113 – Urbanczyk; 124 – Tomáš; 201 – Karpíšek; 249 – Novák.

 

3. kola křížovkářské soutěže se zúčastnilo celkem 36 řešitelů, 22 z nich si s křížovkou poradilo bez ztráty kytičky. Některé soutěžící velké množství pašíků trochu potrápilo. Nejčastější chybou bylo slovo ROZEPŘÍ. Někteří soutěžící pak měli slovo PŘEHRADA dvakrát, jiní se vyhnuli dvojáku slovem OČESATI místo PŘEČESATI. Podle autora je zakopaný pes jinde. PŘEHRADA ve významu přepážka není v uvedených pramenech. Ovšem jeden řešitel našel v PSJČ, že PŘEPÁŽKA je i PŘEHRADA, a proto uznávám nakonec i toto řešení. A proto je i změna v bodování.

 

Logika – 3. kolo

24 bodů – Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Máchová Lenka, Marek Daniel, Matějková Martina; 23 – Milka Dalibor; 22 – Brož Bohumil; 21 – Bezděk Karel, Bulín Stanislav, Haman Petr, Janek Daniel, Járová Jana, Konečný Jiří, Kučírek Petr, Pech Ladislav, Plachý Bohuslav, Průša Pavel, Spáčil Jiří, Šebesta Stanislav, Turek Miroslav, Vacek Vladimír, Vodičková Jana; 19 – Černá Kristina, Mrázová Hana; 17Dortová Zuzana; 13 – Cily Imrich; 12 Buchta Karel, Krupička Jan, Vychovalý Pavol; 0 – Dedková Iveta, Lejp Josef.

 

Logika – po 3. kole

58 bodů – Husar, Jemelík, Máchová, Marek, Matějková; 56 – Brož, Milka; 55 – Bezděk, Bulín, Haman, Janek, Járová, Konečný, Pech, Plachý, Průša, Spáčil, Šebesta, Turek, Vacek, Vodičková; 54 – Kučírek; 51 – Mrázová; 50 – Černá; 46 – Buchta, Dortová, Vychovalý; 42 – Krupička; 39 – Cily; 31 – Lejp; 15 – Dedková.

 

Ve 3. kole rozhodil částečně pořadí optimizér, ve kterém sestavili nejvíc rovnic ti, kteří použili prvočísla 2, 3, 13, 47. Tato prvočísla použilo celkem 6 soutěžících, př. Milka měl ale méně rovnic se všemi čtyřmi prvočísly. Jeden prémiový bod získal př. Brož, který s prvočísly 2, 3, 5 a 29 sestavil 78 rovnic. Můj obdiv ale mají všichni, kteří splnili zadání i bez použití počítače. Dva řešitelé zadání nepochopili a jejich výsledek k bodům nevedl. Ostatní úlohy buď řešitelé měli dobře nebo neměli vůbec.

 

Řešení 3. kola najdete na stránkách jednotlivých soutěží: křížovky, hádanky, logika.                                      

 

Věra K.