Zahájení 4. kola a výsledky 3. kola Lázeňských oříšků 2023/24

 

Milí přátelé,

zadání 4. kola včetně výsledků i řešení 3. kola najdete na stránkách jednotlivých soutěží: křížovky, hádanky, logika.

 

Řešení posílejte do 30. dubna 2024 na adresu Věra Kučavová, Hlavní třída 520/126 353 01 Mariánské Lázně nebo na e - mail: V.Kucavova@seznam.cz.

 

Přeji všem pěknou zábavu a hodně zdaru,

Věra K.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA LO 2023/24

Hádanky – 3. kolo

15 bodů – Červeňáková Marie, Drdel Stanislav,  Haman Petr, Hučín Jan, Husar Ivo, Jakubček Igor, Jalůvka Rostislav, Janek Daniel, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Karpíšek Jaroslav, Kmoščák Oldřich, Kousal Bohdan, Kožušník Milan, Makovník Ján, Marešková Jana, Ota Václav, Pavelka Jan, Říha Antonín, Štefek Petr, Šuňavec Ivan, Turek Ján, Turek Miroslav, Vojník Dušan; 14Radouš Miroslav, Rusá Dagmar; 13 Fišbach Milan, Vodičková Jana; 12   Bulín Stanislav; 9 Vagaiová Dana.

 

Hádanky – po 3. kole

45 bodů – Drdel, Haman, Husar, Jemelík, Kmoščák, Kousal, Kožušník, Makovník, Ota, Pavelka, Říha, Štefek, Šuňavec, Turek J., Turek M., Vojník; 44 – Červeňáková, Hučín, Jalůvka, Járová, Karpíšek, Marešková; 43 – Jakubček, Radouš; 42 – Fišbach; 41 – Bulín, Janek;  40 – Rusá; 39 – Vodičková; 32 – Vagaiová.

 

30 řešitelů si poradilo s hádankami 2. kola vcelku úspěšně, 22 řešilo všechny z nich. Na soutěžící čekal malý zádrhel v obměnce č. 12, kde nemohlo být málo osiva, protože by nedošlo k záměně samohlásky A. Proto bylo nutné řešit málo osiv nebo málo osevu. V prvkovce č. 8 jsem uznávala i další odpovídající města a státy (Manáma a Mali) a odpovídající jména v chybovce. Body se ztrácely i za „překlepy“

Toto kolo bylo bohužel také posledním kolem Marušky Čereňákové.

 

Křížovky – 3. kolo

0 ztrátových bodů – Drdel Stanislav, Gašparín Pavol, Haman Petr,  Husar Ivo,  Jaroš Jaroslav, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Karpíšek Jaroslav, Kopřiva Jiří, Mikuš Marian, Nack Petr, Ota Václav, Podzemský Pavel, Turek Ján, Turek Miroslav, Valíček Petr, Vašinka Jan, Vlášek Jiří, Vojník Dušan, Žačok Radoslav; 1 – Sebera Břetislav; 2 – Klusáček Jiří, Sklenka Marián; 3 – Jakubček Igor; 3 – Slabý Aleš; 6 – Hroz Miroslav; 23 – Kučera Josef; 54 – Bonaventura Štěpán.

 

Křížovky – po 3. kole

0 ztrátových bodů Drdel, Gašparín, Haman, Husar, Jaroš, Jemelík, Kopřiva, Mikuš, Nack, Ota, Turek J,. Turek M., Valíček, Vašinka, Vlášek, Vojník, Žačok; 1 – Karpíšek, Podzemský, 2 – Sebera; 3 – Járová; 4 – Jakubček, Sklenka; 5 – Klusáček; 6 – Struňák; 7 – Slabý; 10 – Hroz; 30 – Kučera;  155 – Bonaventura.

 

Ve 3. kole jste řešili opět křížovku Radka Juráně. Vyskytly se nějaké doplňky a opravy. Poslední oprava přišla méně než 14 dní před termínem odeslání, proto jsem v inkriminovaném místě uznávala obě řešení (DELEN i DELIN). Několik řešitelů neobjevilo dvoják MACIS (italský scénárista) a MÁCIS (tuk), muž potom musel být MÁNEK. Občas byly problémy i s délkou dalších samohlásek. Z 29 soutěžících řešilo 18 bez ztrátových bodů. Přítel Hroz zaslal pramen na výrazy DĚLINA a PALI, proto jsem i toto řešení uznala. 4 řešitelé tak mají lepší skóre, než bylo na stránkách Svazu v předběžných výsledcích.

 

Logika – 3. kolo

17 bodů – Brož Bohumil, Buchta Karel, Bulín Stanislav,  Cily Imrich, Haman Petr, Husar Ivo, Janek Daniel, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Konečný Jiří,  Máchová Lenka, Marek Daniel, Matějková Martina, Milka Dalibor, Pech Ladislav, Průša Pavel, Spáčil Jiří, Šebesta Stanislav, Vacek Vladimír, Vodičková Jana, Vychovalý Pavol; 16 – Černá Kristina, Kučírek Petr, Mrázová Hana, Seidlová Romana; 15 – Dortová Zuzana. 

 

Logika – po 3. kole

46 bodů – Brož, Bulín, Haman, Husar, Janek, Járová, Jemelík, Máchová, Marek, Matějková M., Milka, Šebesta, Vodičková; 45 – Kučírek, Pech, Spáčil; 44 – Průša, Vacek, Vychovalý; 43 – Konečný; 42 – Černá, Dortová, Mrázová; 41 – Seidlová; 35 – Cily; 30 – Buchta.

 

Ve 3. kole čekali mnozí optimizér, ten klasický přijde až v kole čtvrtém. Přesto ale úloha č. 5 startovní pole trochu rozházela, když někteří našli jedno, jiní dvě nebo tři řešení. Ale to třetí řešení bylo bohužel špatně, nebyla splněna podmínka, že čísla lišící se o jednu se nesmí dotýkat ani diagonálně. Celkem zaslalo řešení 26 logiků.

Rozloučili jsme se s př. Luskačem, který už další úlohy nevytvoří. 4. kolo (a 1. kolo příštího ročníku) však ještě stihl poslat, takže si jeho úlohy užijte.

                               

Věra K.