Zahájení 72. kola Jemelíkovy luštitelské akademie (JLA)

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 bylo zahájeno 72. kolo Jemelíkovy luštitelské akademie a zveřejněny výsledky 71. kola JLA. Kromě tradičních účastníků zvu k účasti i nové soutěžící. Pro obrazec křížovky byl vybrán další z exponátů Valašského muzea v přírodě vyrobených ze slámy. Do shodné křížovky se bude vpisovat pouze 75 výrazů. Tajenky křížovky byly čerpány z textu Valašská dědina, který mají řešitelé k dispozici, nebo se týkají domácké výroby ze slámy. Kreslená hádanka má opět vztah k obrazci křížovky a další hádanky jsou zaměřeny na obilí. Náměty tajů byly čerpány ze SSJČ a PSJČ. Logické úlohy budou tvořeny různými typy úloh, některé budou mít vztah k probíranému tématu. Budu rád, když se na zadání 72. kola JLA podíváte a pustíte se do řešení. Termín pro zaslání řešení je do 23. května 2024.

Hodně zdaru a zábavy při řešení přeje
Vladimír Jemelík