Zpráva o 48. ročníku České křížovkářské ligy (ČKL)

 

ZPRÁVA O 48. ROČNÍKU ČESKÉ KŘÍŽOVKÁŘSKÉ LIGY (2018/19)

Česká křížovkářská liga pokračovala dalším, již 48. ročníkem. Na startu tohoto ročníku ČKL nastoupilo celkem 30 účastníků, což je o 3 méně než v minulém ročníku.

 

Celkoví vítězové jednotlivých skupin: A - Ing. Jaromír Drápala, CSc.; B – Stanislav Hrdlička; C – Karel Wiedermann; D – Ing. František Dedera. Ve skupině D soutěžilo jen 6 účastníků.

 

Vedením jednotlivých skupin ČKL byli pověřeni RNDr. Zdeněk Chromý (A), prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc. (B), Vladimír Klos (C), MUDr. Petr Haman (D).

 

V květnu 2019 bylo vydáno 43. číslo Čekálníku v rozsahu 4 stran s následujícím  obsahem: 1. Úvod. 2. Vyhlášení 49. ročníku ČKL 2019/2020. 3. Termínová listina 49. ročníku ČKL. 4. Celkové výsledky 47. ročníku ČKL. 5. Užitečné elektronické prameny.

 

Vyhlašování jednotlivých ročníků ČKL, včetně základních požadavků na soutěžní práce je pravidelně uveřejňováno ve svazovém tisku, v Čekálnících, na webových stránkách www.cshak.cz i v časopisu Křížovka a hádanka. Výsledková listina a seznam vítězů jednotlivých skupin ČKL bývá zveřejňována v Čekálníku, v Křížovce a hádance i na webových stránkách ČSHAK.

 

Práce autorů ČKL jsou předány komisi na semináři OKK na Šancích, kde tříčlenná komise vybere  vhodné křížovky k otištění v časopisu Křížovka a hádanka.

 

Veškeré materiály určené pro ČKL, tj. Propozice ČKL, jednotlivé Čekálníky, kompletní výsledky ČKL jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.cshak.cz a také jsou předávány všem členům OKK. Návrh na přidělení kvalifikačních bodů byl zaslán k rukám Ing. Františka Vokatého (evidence).

 

                                                        

Jaromír Drápala, hlavní vedoucí ČKL