Zpráva o České křížovkářské lize 2014/2015

 

ZPRÁVA O 44. ROČNÍKU ČKL 2014/15

Česká křížovkářská liga pokračovala dalším ročníkem. Na startu 44. ročníku ČKL nastoupilo celkem 37 účastníků, což je o 4 méně než v minulém ročníku. Dva účastníci v průběhu soutěže zemřeli. Celkoví vítězové jednotlivých skupin: A - Ing. Vladimír Jemelík, CSc.; B – Jan Cenek; C – Jiří Klusáček; D1 – Radovan Juráň; D2 – Vladimír Vacek. Celkovým vítězem 44. ročníku ČKL se stal již po sedmé v řadě za sebou Ing. Vladimír Jemelík, CSc.

Vedením jednotlivých skupin ČKL byli pověřeni RNDr. Zdeněk Chromý (A), prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc. (B), Mgr. Marian Mikuš (C), MUDr. Petr Haman (D1) a Vladimír Klos (D2).

V květnu 2015 bylo vydáno 39. číslo Čekálníku v rozsahu 7 stran s následujícím  obsahem: 1. Úvod. 2. Vyhlášení 45. ročníku ČKL 2015/2016. 3. Termínová listina 45. ročníku ČKL. 4. Systémy střídání - výklad a komentář. 5. Výrazy ze starších pramenů. 6. Doporučené elektronické prameny. 7. Chyby pravopisné - dodatky 2015. 8. Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2015). 9. Celkové výsledky 43. ročníku ČKL.

Vyhlášení nového ročníku ČKL včetně základních požadavků na soutěžní práce je uveřejněna ve svazovém tisku, v Čekálníku i v časopisu Křížovka a hádanka. Výsledková listina a seznam vítězů jednotlivých skupin ČKL bývá zveřejňována v Čekálníku, v Křížovce a hádance i na webových stránkách SČHaK.

Veškeré materiály ČKL - Propozice ČKL, Čekálník 39 i výsledky 44. ročníku ČKL byly předány ke zveřejnění ve svazovém tisku i na webových stránkách SČHaK.  

Návrh na přidělení kvalifikačních bodů podle umístění v řešitelské i autorské části soutěže byl předán kvalifikační komisi.

Jaromír Drápala, hlavní vedoucí ČKL