Zpráva o České křížovkářské lize 2016/17

 

ZPRÁVA O 46. ROČNÍKU ČKL 2016/17

Česká křížovkářská liga pokračovala dalším ročníkem. Na startu 46. ročníku ČKL nastoupilo celkem 34 účastníků, což je o 3 více než v minulém ročníku. Celkoví vítězové jednotlivých skupin: A - Ing. Vladimír Jemelík, CSc.; B - Radovan Juráň; C - Zdeněk Dočekal; D - Daniel Marek. Ve skupinách C a D soutěžilo po 9 účastnících.

Vedením jednotlivých skupin ČKL byli pověřeni RNDr. Zdeněk Chromý (A), prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc. (B), Mgr. Marian Mikuš (C), MUDr. Petr Haman (D).

V květnu 2017 bylo vydáno 41. číslo Čekálníku v rozsahu 15 stran s následujícím  obsahem: 1. Úvod. 2. Vyhlášení 47. ročníku ČKL 2017/2018. 3. Termínová listina 47. ročníku ČKL. 4. Celkové výsledky 45. ročníku ČKL. 5. Legenda křížovky. 6. Historická tabulka ČKL

Vyhlášování nových ročníků ČKL včetně základních požadavků na soutěžní práce je pravidelně uveřejňováno ve svazovém tisku, na webových stránkách www.cshak.cz, v Čekálníku i v časopisu Křížovka a hádanka. Výsledková listina a seznam vítězů jednotlivých skupin ČKL bývá zveřejňována v Čekálníku, v Křížovce a hádance i na webových stránkách SČHaK.

Veškeré materiály ČKL - Propozice ČKL, Čekálník 41, výsledky 46. ročníku ČKL byly předány ke zveřejnění ve svazovém tisku i na webových stránkách SČHaK.  

Návrh na přidělení kvalifikačních bodů podle umístění v řešitelské i autorské části soutěže byl předán kvalifikační komisi.

Jaromír Drápala, hlavní vedoucí ČKL