Zpráva o činnosti Hanáků v roce 2023

 

Kroužek Hanáci z Prostějova vyvíjí svoji činnost již tradičně za patronace a finanční podpory statutárního města Prostějova. Pravidelné úterní schůzky se konaly v prostorách restaurace Lidový dům. Na 30 řešitelských schůzkách bylo předloženo 212 vlastních soutěžních hádanek, na 5 schůzkách se řešily vlastní křížovky, mimo to byly řešeny hádanky a křížovky ze svazových soutěží. Soutěží se zúčastnilo 14 hádankářů včetně mládeže při průměrné účasti 6,3 člena na schůzku. Při hodnocení vnitřní soutěže byla jedna pětina výsledků škrtána, aby celkový výsledek nebyl ovlivněn případnou neúčastí.

Pořadí v hádankářské části: 1. Bohdan Kousal 255 bodů, 2. Iveta Dedková 216 b., 3. Oldřich Kmoščák 214 b., 4. Jaroslav Řičánek 195 b., 5. Eduard Pláňava 148 b., 6. Bohumil Korčák 109 b., 7. Miroslav Turek 46 b. a další s méně body.

 

Pořadí v křížovkářské části: 1. Iveta Dedková 78 b., 2. Bohdan Kousal 66 b., 3. Jaroslav Řičánek 65 b., 4. Oldřich Kmoščák 62 b., 5. Eduard Pláňava 59 b., 6. Bohumil Korčák 45 b., 7. Miroslav Turek 42 b. a další s méně body.

 

Stejně jako v minulých letech byli Hanáci už tradičně autory prázdninové řešitelské soutěže, pořádané s přispěním statutárního města Prostějova a Městské knihovny. Křížovka Ivety Dedkové byla tentokrát s námětem 150. výročí narození plumlovského rodáka Václava Svobody Plumlovského, který je nazýván knížetem české insitní poezie a z jehož díla čerpali autoři her Járy Cimrmana, případně Ivan Mládek při textování svých písní. Spolu s osmisměrkou Bohdana Kousala byla křížovka v průběhu letních měsíců umístěna v prostorách dětské i dospělé knihovny a v některých vybraných prostějovských restauracích, stejně tak i na webových stránkách prostějovské knihovny. Odevzdáno bylo přes sto řešení a po vyhodnocení bylo 5 řešitelů odměněno knižními cenami.

 

Schůzky O Hanáci se konají pravidelně každé úterý od 17 hodin v samostatné místnosti restaurace Lidový dům na ulici Vápenice v Prostějově, kam všechny zájemce srdečně zveme.

 

Bohdan Kousal, předseda kroužku Hanáci