Zpráva Odborné křížovkářské komise (OKK) ČSHAK

 

Odborná křížovkářská komise se sešla v září 2023 na výjezdním semináři v Beskydech. Mimo jiné rozšířila a aktualizovala tzv. Seznam opsaných chyb, který by měli respektovat všichni autoři i řešitelé. Dále novelizovala Publikační kritéria ČSHAK pro křížovky. Také aktualizovala Přílohu Směrnic Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích ČSHAK, do níž nově zařadila mezi nepovolené prameny veškeré internetové křížovkářské slovníky. Ty nyní mohou sloužit jen jako orientační a neprůkazný pramen, takže výrazy z těchto slovníků je třeba dále ověřovat v pramenech, které tato příloha povoluje. Uvedené aktualizované materiály najdete na webových stránkách ČSHAK.

(cr)