Zpráva a výsledky 51. ročníku ČKL (České křížovkářské ligy)

 

Česká křížovkářská liga pokračovala dalším, již 51. ročníkem. Na startu tohoto ročníku ČKL nastoupilo celkem 27 účastníků, což je o 1 méně než v minulém ročníku. Celkoví vítězové jednotlivých skupin: A - Ing. Vladimír Jemelík, CSc.; B – Jiří Klusáček; C – Josef Gášek; D – Karel Břečka. Ve skupině D soutěžili jen 4 účastníci.

Vedením jednotlivých skupin ČKL byli pověřeni RNDr. Zdeněk Chromý (A), prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc. (B), Vladimír Klos (C), MUDr. Petr Haman (D).

 

V květnu 2022 bylo vydáno 46. číslo Čekálníku v rozsahu 3 stran s následujícím  obsahem: 1. Úvod. 2. Vyhlášení 52. ročníku ČKL 2022/2023. 3. Termínová listina 52. ročníku ČKL. 4. Celkové výsledky 50. ročníku ČKL.

 

Vyhlašování jednotlivých ročníků ČKL, včetně základních požadavků na soutěžní práce je pravidelně uveřejňováno ve svazovém tisku, v Čekálnících, na webových stránkách www.cshak.cz i v časopisu Křížovka a hádanka. Výsledková listina a seznam vítězů jednotlivých skupin ČKL bývá zveřejňována v Čekálníku, v Křížovce a hádance i na webových stránkách ČSHAK.

Práce autorů ČKL jsou předány komisi na semináři OKK na Šancích, kde tříčlenná komise vybere  vhodné křížovky k otištění v časopisu Křížovka a hádanka.

Veškeré materiály určené pro ČKL, tj. Propozice ČKL, jednotlivé Čekálníky, kompletní výsledky ČKL jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webových stránkách www.cshak.cz i jsou předávány všem členům OKK. Návrh na přidělení kvalifikačních bodů byl zaslán k rukám Ing. Františka Vokatého (evidence).

                                                                                                                                                                   

Jaromír Drápala, hlavní vedoucí ČKL

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY 51. ROČNÍKU ČKL

 

Skupina A                                                                                      Skupina B           

1. Ing. Vladimír Jemelík, CSc.                                                       1. Jiří Klusáček

2. Ing. Jaroslav Porš                                                                       2. Stanislav Hrdlička

3. prof. Jaromír Drápala, CSc.                                                        3. Ing. Stanislav Bulín

4. Mgr. Marian Mikuš                                                                       4. Pavel Podzemský

5. Jiří Vlášek                                                                                    5. Ing. Josef Hlavatý

6. Ing. Ivo Husar                                                                              6. Karel Wiedermann

7. Radovan Juráň                                                                            7. Ing. Pavol Gašparín      

                                                                                                        8. Ing. František Dedera

               

Skupina C                                                                                      Skupina D

1. Josef Gášek                                                                               1. Karel Břečka

2. Ing. Miroslav Turek                                                                      2. Jiří Čenovský 

3. Jan Vašinka                                                                                 3. Zdeněk Zelený

4. Břetislav Sebera                                                                          4. Štěpán Gartšík

5. Ing. Miloslav Fizia        

6. Pavel Auterský              

7. Milan Urbanczyk          

8. Vladimír Vacek