Zpráva a výsledky 52. ročníku ČKL (České křížovkářské ligy)

 

Česká křížovkářská liga pokračovala v letech 2022-2023 již 52. ročníkem. Na start tohoto ročníku ČKL nastoupilo jen 24 účastníků, tedy o tři méně než před rokem. Celkovými vítězi jednotlivých skupin se stali: A – Vladimír Jemelík; B – Josef Hlavatý; C – Břetislav Sebera. Ve skupině C soutěžilo 9 účastníků. Bohužel je nás, příznivců České křížovkářské ligy, rok od roku méně. Hlavní příčinou jsou generační a zdravotní problémy.

Vedením jednotlivých skupin ČKL byli pověřeni Zdeněk Chromý (A) a Jaromír Drápala (B + C).

 

V květnu 2023 bylo vydáno 47. číslo Čekálníku v rozsahu tří stran s následujícím obsahem: 1. Úvod. 2. Vyhlášení 53. ročníku ČKL 2023/2024. 3. Termínová listina 53. ročníku ČKL. 4. Celkové výsledky 51. ročníku ČKL.

 

Vyhlašování jednotlivých ročníků ČKL včetně základních požadavků na soutěžní práce je pravidelně uveřejňováno ve svazovém tisku, v Čekálnících, na těchto webových stránkách i v časopisu Křížovka a hádanka. Výsledková listina a seznam vítězů jednotlivých skupin ČKL bývá zveřejňována v Čekálníku, v Křížovce a hádance i na těchto svazových stránkách.

 

Práce autorů ČKL jsou předávány komisi na semináři OKK, kde tříčlenná komise vybere vhodné křížovky k otištění v časopisu Křížovka a hádanka.

 

Veškeré materiály určené pro ČKL, tj. Propozice ČKL, jednotlivé Čekálníky a kompletní výsledky ČKL jsou průběžně zveřejňovány na TÉTO STRÁNCE i předávány všem členům OKK. Návrh na přidělení kvalifikačních bodů byl zaslán Františku Vokatému k jejich započítání do evidence.

 

Jaromír Drápala, hlavní vedoucí ČKL

 

VÝSLEDKY 52. ROČNÍKU ČKL

Skupina A

1. Vladimír Jemelík

2. Jaroslav Porš

3. Radovan Juráň

4. Jiří Vlášek

5. Jaromír Drápala

6. Marian Mikuš

7. Ivo Husar

 

Skupina B

1. Josef Hlavatý

2. Stanislav Bulín

3. Jiří Klusáček

4. Stanislav Hrdlička

5. Pavel Podzemský

6. Josef Gášek

7. Pavol Gašparín

8. Miroslav Turek

 

Skupina C

1. Břetislav Sebera

2. Pavel Auterský

3. Vladimír Vacek

4. Jiří Čenovský

5. Jan Vašinka

6. Karel Břečka

7. Zdeněk Zelený

8. Milan Urbanczyk

9. Miloslav Fizia