Aktualizace Přílohy Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek Dělení slov na slabiky

S přihlédnutím k některým praktickým zkušenostem schválila Odborná křížovkářská komise ČSHAK aktualizaci Přílohy Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek Dělení slov na slabiky.

Aktualizace se týká zrušení bodů 1.2.3 a 1.2.4. Do původního dokumentu byla zahrnuto doporučení z Internetové jazykové příručky (IJP), které je podobně jako v ní uvedené pravidlo, že jednopísmenná slabika na začátku slova se nepovažuje za slabiku, určeno jako doporučení pro rozdělování slov na konci řádků psaného textu a bohužel nekoresponduje s obecnými pravidly pro dělení slov na slabiky jako výslovnostní jednotky. Jedná se o odstavce 1.2.3 a 1.2.4. Jejich znění bylo převzato z Akademické příručky českého jazyka (APČJ), a je rovněž na úrovni doporučení. Samotná APČJ přiznává, že se „pokyny pro dělení slov v různých příručkách liší“ a „že se často s řešením v jiných příručkách rozcházíme (obvykle tak, že připouštíme méně možností dělení)“. Dle zmíněných pramenů, u nichž převládají zejména typografické důvody dělení slov, by se musela např. rozdělovat slova na slabiky striktně na BIB-LE, DEB-LY, KÝB-LY, MÉB-LE, VAF-LE, FÍG-LE, CIH-LA, JEH-LA, PA-RAP-LE apod., což je nesprávné pravidlo, protože slabikování BI-BLE, DE-BLY, KÝ-BLY, MÉ-BLE, VA-FLE, FÍ-GLE, CI-HLA, JE-HLA, PA-RA-PLE je také zcela v pořádku a je přirozené, ostatně i v Internetové jazykové příručce slabikují v rozporu se svým doporučením DE-BLI-S-TA či PA-RA-PLE. Těžko si představit v křížovkářské praxi práci se slabikami BIB, DEB, KÝB, MÉB, VAF, FÍG, CIH, JEH, RAP apod. Uvedené důvody vedly k aktualizaci dotyčného dokumentu.

Kompletní text Přílohy najdete ZDE.

Aktualizace byla schválena a vstoupila v platnost 7. května 2020.