Autorská soutěž na hádanky č. 9/2020, Memoriál Jiřího Havlína

 

 

Vypisujeme autorskou soutěž na proměnové (typ C-F) hádanky pro Louskárnu v textovém zpracování; text podání může mít nejvýše 4 verše a 8 slabik ve verši. Do soutěže nelze zaslat přesmyčky ani hádanky, u nichž je uplatněna nepravidelná tvorba.

 

Soutěže se mohou zúčastnit nositelé 2. nebo 3. třídy v tvorbě hádanek nejvýše pěti, autoři bez třídy nejvýše třemi pracemi. Své soutěžní práce zasílejte do 20. ledna 2021 elektronickou poštou na adresu bkousal@seznam.cz, anebo (v jednom provedení) na adresu Ing. Bohdan Kousal, Kostelecká 9, 796 01 Prostějov.

 

Upozorňujeme, že je nutno respektovat Všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích, které najdete v Křížovce a hádance č. 1/2020 na str. 31. Každá práce musí být opatřena značkou a nesmí u ní být uvedeno jméno autora. Autoři prací na prvních pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.