Autorská soutěž na logiku č. 1/2023

 

 

Vypisujeme autorskou soutěž na logické úlohy, a to na typy úloh:

 

1. ZEBRA, pouze jako slovní úloha;

2. GALAXIE, s maximem 150 políček a 10 sloupců;

3. SEŘADIŠTĚ (Písmena), s maximem 8 x 8 políček;

4. ČERNÁ POLE, s maximem 9 x 9 políček.

 

Jednotlivé typy úloh 2, 3 a 4 najdete v Křížovce a hádance č. 21/2023 jako úlohy 5. kola soutěže Logika. Každý autor může zaslat do soutěže nejvýše dvě práce od každého typu. Pořadí autorů bude stanoveno pro každý typ logické úlohy zvlášť.

 

Autoři prvních pěti prací v každé kategorii obdrží příslušné kvalifikační body. Soutěž je vypisována současně jako soutěž kvalifikační – autoři bez třídy, nebo s nejvýše 3. kvalifikační třídou obdrží za každou práci, která má správné zadání a jediné netriviální řešení a přitom se neumístila na prvních pěti místech, jeden kvalifikační bod.

 

Soutěžní práce musí obsahovat soutěžní značku, název úlohy, zadání úlohy, výchozí obrazec určený k řešení (kromě zebry) a na další straně autorské řešení. Soutěžní práce uvádějte pro každou kategorii samostatně a na zvláštním listu uveďte jméno a příjmení autora, členské číslo ČSHAK (u nečlenů adresu) a seznam zasílaných soutěžních značek. Upozorňujeme, že pro soutěž platí Všeobecné pokyny k autorským soutěžím ČSHAK uvedené v Křížovce a hádance č. 1/2023, str. 31.

 

Vhodné práce budou podle obtížnosti postupně publikovány na stránkách Křížovky a hádanky v soutěži Logika nebo v Luštitelské olympiádě mladých, proto by tomu měla odpovídat velikost práce. Pro zaslané úlohy platí výjimka, že pokud bude práce zaslaná do autorské soutěže uveřejněna, pak autor získá příslušný počet bodů i jako řešitel, pokud se zúčastní řešitelské soutěže.

 

Soutěžní práce zasílejte nejpozději do 30. listopadu 2023 e-mailem na adresu p.haman@centrum.cz (v běžných formátech s koncovkou .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .rtf, .ods) nebo poštou na adresu Petr Haman, Raisova 20, 301 00 Plzeň.