Autorské soutěže na křížovky č. 2/2019 a č. 3/2019

 

Autorská soutěž č. 2/2019

Vypisujeme autorskou soutěž na shlukovou sloupcovku; rozsah: 6-10 řádků, 8-12 sloupců. Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s jedním vyplněným a jedním prázdným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem, adresou a rodným číslem na adresu Ing. Ivo Husar, Volgogradská 115, 704 00 Ostrava-Zábřeh, nebo na elektronickou adresu ivo.husar@seznam.cz nejpozději do 30. dubna 2019.

 

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria ČSHAK (zájemcům, pokud zašlou ofrankovanou obálku, je obratem pošleme). Dále upozorňujeme na platnost Všeobecných pokynů k autorským soutěžím (Křížovka a hádanka č. 1/2019, str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).

 

Autoři pěti nejlepších prací obdrží po otištění zvýšený honorář a získají (pokud jsou členy ČSHAK) příslušné body do kvalifikace.

 


 

Autorská soutěž č. 3/2019

Vypisujeme kvalifikační autorskou soutěž na písmennou křížovku s tajenkou v lištách, rozsah: 80-120 vpisovaných a tajenkových výrazů. Soutěž je určená pro držitele 3. výkonnostní třídy v kategorii autor křížovek a pro autory bez výkonnostní třídy.

 

Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s jedním vyplněným a jedním prázdným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem, adresou a rodným číslem na adresu Ing. Stanislav Bulín, Hlučkova 812/10, 199 00 Praha 18 nebo na elektronickou adresu stanislav.bulin@gmail.com nejpozději do 14. května 2019.

 

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria SČHAK (zájemcům, pokud zašlou ofrankovanou obálku, je obratem pošleme). Dále upozorňujeme na platnost Všeobecných pokynů k autorským soutěžím (Křížovka a hádanka č. 1/2019, str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).

 

Autoři pěti nejlepších prací obdrží po otištění zvýšený honorář a získají (pokud jsou členy ČSHAK) příslušné body do kvalifikace.