Hádankářská autorská soutěž č. 3/2021

 

Vypisujeme Drůžičkův memoriál – autorskou soutěž na proměnové hádanky (typ C–F) v kresleném podání ve všech způsobech tvorby s výjimkou nepravidelné (kombinované, kvadratické, návazné a vtipné). Soutěže se může zúčastnit každý autor nejvýše třemi pracemi. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích, které najdete v Křížovce a hádance č. 1/2021 na str. 31.

Soutěžní práce zasílejte v jednom exempláři do 9. června 2021 elektronickou poštou na adresu steichmanova@seznam.cz nebo na adresu Ing. Stanislava Teichmanová, Vašátkova 12/1014, 198 00 Praha 9. Autoři prací na prvních pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.