Hádankářské autorské soutěže č. 8/2018 a č. 9/2018

 

Vypisujeme autorskou soutěž na proměnové (typ C-F) hádanky pro Bystřinu:

a) v textovém či nápisovém zpracování,

b) v kresleném zpracování.

 

Autorům se v této soutěži poskytuje možnost uplatnit vynalézavost a vtip v ukrytí námětu; v námětu samotném budou tolerovány i menší progresivní odchylky od směrnic, pokud budou zajímavé a vtipné. Text podání může mít nejvýše 8 veršů, 12 slabik ve verši a 80 slabik celkem.

 

Soutěže se mohou zúčastnit nositelé třídy v tvorbě hádanek nejvýše pěti, ostatní autoři dvěma pracemi v každé kategorii. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích, které najdete v KaH č. 1/2018 na str. 31. Své soutěžní práce zasílejte do 17. ledna 2019 na elektronickou adresu aj.kolin@seznam.cz (ve Wordu ve formátech doc nebo docx, hádanky těsně za sebou, řešení vpravo od textu) nebo na adresu Alena Kolínová, Plovdivská 3266, 143 00 Praha 4-Modřany (každou hádanku na zvláštním listu formátu A5 na šířku v jednom vyhotovení). Autoři prací na prvních pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.

 


 

Memoriál Jiřího Havlína

Vypisujeme autorskou soutěž na proměnové (typ C-F) hádanky pro Louskárnu v textovém zpracování; text podání může mít nejvýše 4 verše a 8 slabik ve verši. Do soutěže nelze zaslat přesmyčky ani hádanky, u nichž je uplatněna nepravidelná tvorba. Soutěže se mohou zúčastnit nositelé 2. nebo 3. třídy v tvorbě hádanek nejvýše pěti, autoři bez třídy nejvýše třemi pracemi. Své soutěžní práce zasílejte do 31. ledna 2019 elektronickou poštou na adresu bkousal@seznam.cz, anebo (v jednom provedení) na adresu Ing. Bohdan Kousal, Kostelecká 9, 796 01 Prostějov.

 

Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích, které najdete v KaH č. 1/2018 na str. 31. Každá práce musí být opatřena značkou a nesmí u ní být uvedeno jméno autora. Autoři prací na prvních pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.