Křížovkářská kvalifikační soutěž 2017

 

Milí přátelé,

vítáme vás u druhého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 2. kola s vyznačeným a vypsaným skrytým tajenkovým výrazem) zasílejte nejpozději do 29. března 2017 na adresu: Vladimír Klos, Bolívarova 2073/12, 169 00, Praha 6-Břevnov nebo od tohoto kola nově také na mailovou adresu: klosovi@seznam.cz.

 

FILMOVÉ TVÁŘE

2. KOLO

 

ŠIKMÁ SHODNÁ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny mozaikové linky jsou již předtištěny. Jeden tajenkový výraz ??? je skryt (5 3 3 4 5).

ZLEVA VPRAVO DOLŮ I ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 1. Název nosovky. – 2. Ohrazené lesní pozemky. – 3. Poškozovat se. – 4. Tajenka. – 5. Vnitřní prostor starořeckého chrámu; starověký stát; černé dřevo; trojčlen. – 6. Francouzské platidlo; živočich; provazy; zakřivit. – 7. Nesnížit cenu; plachetní loď; ???. – 8. Součást silic; citlivý člověk; rusky „město“; sušené listy kasie. – 9. Anglicky „uživatel“; kasava; osnovati; český hudební skladatel; latinsky „stařena“. – 10. Had; patřící Nile; část klobouku; druh nápoje; zesílený zápor. – 11. Na kterém místě; rozbor; šelmy; ženské jméno; nabývat určitou barvu; německy „senát“. – 12. Hle; patřící malé Arletě; splétati; egyptský posvátný býk; travnatý pozemek; choť; stařecký věk. – 13. Nejasná; město u Berouna; natlachat; sídlo v Nigérii; mazlíček; chemický prvek; prolévat. – 14. Záchrana; zámek u Plzně; tanec; okrasná rostlina; pás; pražský sportovní klub; vědní obor; úprava vozovky; náš šachista; předložka. – 15. Plát na plotnu; ukazovací zájmeno; evropský poloostrov; dýmkový tabák; setrvat; sídlo na Sicílii; srdečnice; sídlo v Nigérii; obyvatel části České republiky; slovensky „nerosty“. – 16. Národ žijící v Rusku a Mongolsku; šváb; opak lépe; papoušek; nadejít; Homérův epos; nástraha; chytit; klenební žebro; urychlovač elektronů. – 17. Slovensky „osel“; práce na panském; malé děti; kovaná hůl; popěvek; zvýšený tón; napodobenina; obelhávati se. – 18. Řeka v Anglii; v esperantu „tur“; pozřít; měna v Bangladéši; britský konzervativec; části římských domů; francouzsky „hladký“; anglicky „cestování“; asijský stát; příjemně; italsky „okruh“. – 19. Italsky „láska“; třísnit; členové misijního řádu; značka automobilů; sourozenec; chemický prvek; vlaječka; řadová číslovka; planetka; anglicky „druh“. – 20. Skoupý; napsané naším prozaikem; zkratka Revírní bratrské pojišťovny; forma na obuv; karetní hra; moravské město; řeka na Sardinii; nádoby; otvor pro čep. – 21. Vlast; kanadské jezero; norské město; dva Evropané; velká myš; nalíčit; anglické mužské jméno; zápasnický chvat. – 22. V esperantu „mýdlo“; studna v Jemenu; veslařské sedátko; vačnatec; kód letiště na Labradoru; jeden i druhý; japonský národní park; nerost; mužské jméno; lis. – 23. Dílo básníka Elgera; iniciály matematika Lipschitze; zbytky karet k dobírání; jednou; chuchvalec; čakavský Chorvat; chyba; švédský jazykovědec. – 24. Jemný rozdíl; česká řeka; pražský železář; turovitý savec; otčenáš; okraj střechy; ženské jméno; čtyři kusy ve Švédsku. – 25. Chodící na schůzky; český spisovatel; roleta; kocouři; planetka; ???. – 26. Český básník; ???; schopná orby; strýc; plot. – 27. Jha; rusalka; lyžařská disciplína; lov pštrosů v Argentině; domácky Atanázie; motýl. – 28. Francouzsky „čtvrtek“; ozobí; portugalsky „Ludvík“; anglicky „rady“; fráze; španělský určitý člen. – 29. Zolův román; pověřený orgán; český malíř. – 30. ???. – 31. Mírně pokárat. – 32. Ozdoba z kořenů stromů. – 33. Protivníkovo. – 34. Daněk. – 35. Solmizační slabika.

Pomůcka: uro, YYR.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Druhé kolo letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže obeslalo 130 řešitelů. Jedno řešení jsem nemohl přijmout pro špatnou čitelnost. Naopak jsem dodatečně zařadil do 1. kola zatoulané řešení př. Valeše (0 ztrátových bodů). Tentokrát pouze 28 došlých řešení bylo zcela správných. Daleko nejvíce se chybovalo ve výrazu 21/8 NELZON (ASCS) x 7/1 NEZLEVNIT, sloveso SLEVNIT nikde uvedeno není. Vícekrát byla chyba ve výrazech 13/4 YAJUA x 15/8 YOLA (oboje CJC 2); 20/2 SEZIMOVO (MČSE) x 28/3 LUIZ (Knappová); 25/2 BASS. Často také chyběly silné linky oddělující vpisované výrazy nebo byly špatně umístěny. Nejčastěji to bylo u výrazu 23/2 ROSL (matematik Lipschitz je uveden v MČSE). Několik ztrátových bodů bylo i za nevyplněná políčka. Uznal jsem zastaralý tvar 27/1 JARMA a vedlejší řešení 23/3 TALÓNY x 25/3 ROLÓ.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztr. bodů: Běhounek, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Dedera, Drdel, Elefant, FRATOM, Hroz, Ivánek, Járová, Judas, Kajzrlík, Malčík, Marsová, Matějka, Pluhař, Prošek, Průšová, Rusá, Rybář, Sklenka, Starý, Svoboda M., Šplíchal, Valeš, Voborová, Vojtěch. – 1: Adamčík, ALCI, Bada, Bártová, Bezděk, BLANKA, ČENDA, Čižmár, Dedková, Dostál, Fišbach, Fojta, Gášek, Gonda, HAMS, Haralík, Jablonský, Jakubček, Janek, Juráň, Juráňová, Juroszek, Kmoščák, Kobr, Korčák, Kroutil, Kučera, Kučírek, Kunst, Láník, LOMNÁ, Lustyková, Michal, Mikšík, Mojžíšek, Navrátil, Neumann, Nitra, Nováková, Olyšar, Pastorčáková, Pazdera, Pešta, Pláňava, Platzner, Polcar, Rosová, Růčka, RUMÍR, Ryška, Samec, Sedlatý, Šebesta, Švančar, Švub, Tomáš, Vacek, Vacková, Vašinka, Vyskočil, Zelený. – 2: Auterský, Čálek, Kadlec, Kaipr, Kokeš, Kolář, Kopřiva, Landa, Malinka, Malúšek, Mareš, Marhoul, Motyčková, Pacejková, PERSON, Petras, Přecechtěl, Šimek, ŠIVA, Škrobák, Urbanczyk, Valášek, Zahajský, Zedníček. – 3: Lajksnerová, Novotný J., Vítková, Vychovalý. – 4: GÉZA, Kolářová, Novák, Sticzay. – 5: Havel, Sedláková, Šťastná. – 7: Bláha. – 8: Štěpánová. – 9: Spáčil. – 10: Nejedlý. – 12: Dvořák. – 22: Bradáč.

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztr. bodů: Běhounek, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Dedera, Elefant, Hroz, Ivánek, Járová, Judas, Kajzrlík, Malčík, Marsová, Matějka, Prošek, Průšová, Rybář, Sklenka, Starý, Svoboda M., Šplíchal, Valeš, Vojtěch. – 1: Adamčík, ALCI, Bada, Bártová, Bezděk, BLANKA, Dedková, Dostál, Fojta, FRATOM, Gášek, Gonda, HAMS, Jablonský, Jakubček, Janek, Juráň, Juráňová, Kmoščák, Kobr, Kroutil, Kučírek, Kunst, LOMNÁ, Lustyková, Michal, Navrátil, Neumann, Nitra, Olyšar, Pastorčáková, Pazdera, Pešta, Pláňava, Platzner, Pluhař, Polcar, Rosová, Růčka, RUMÍR, Rusá, Ryška, Samec, Sedlatý, Šebesta, Švub, Tomáš, Vacek, Vacková, Vašinka, Voborová, Vyskočil, Zelený. – 2: Auterský, Čálek, ČENDA, Fišbach, Haralík, Kaipr, Kokeš, Kolář, Kopřiva, Korčák, Láník, Malúšek, Mikšík, Mojžíšek, Motyčková, Nováková, Pacejková, PERSON, Přecechtěl, Šimek, ŠIVA, Škrobák, Urbancyzk, Vychovalý, Zedníček. – 3: Juroszek, Kadlec, Landa, Švančar. – 4: Lajksnerová, Mareš, Novák, Novotný J. – 5: Havel. – 6: Kučera, Sedláková. – 7: Marhoul, Valášek. – 8: Kolářová, Vítková. – 9: Šťastná. – 10: Spáčil. – 11: GÉZA, Nejedlý. – 14: Dvořák, Štěpánová. – 15: Sticzay. – 16: Bláha. – 31: Bradáč. 

 

ŘEŠENÍ 2. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. En. – 2. Obory. – 3. Trestat se. – 4. Brigitte Bardot. – 5. Naos; Elam; eben; trinom. – 6. Sold; animal; lana; ohnout. – 7. Nezlevnit; tjalk; Viva Maria!. – 8. Terpen; vnímavec; gorod; senes. – 9. User; maniok; soukati; Marat; anus. – 10. Anakonda; Nilin; krempa; kakao; a ne!. – 11. Kdež; analysa; oceloti; Alma; zelenat; Senat. – 12. Le; Arlina; motati; Apis; louka; manželka; senium. – 13. Šerá; Hořovice; nažvanit; Yajua; mazel; arsen; ronit. – 14. Reta; Kaceřov; pavana; astra; pruh; Sparta; nauka; makadam; Hort; ode. – 15. Tál; tato; Jutsko; kanastr; ostat; Alia; aorta; Yola; Moravan; nerasty. – 16. Tuva; tarakán; hůře; kaka; nastat; Iliada; past; lapit; ogival; betatron. – 17. Osol; robota; robata; čakan; tralali; his; imitace; klamati sebe. – 18. Avon; uro; spolykat; taka; tory; atria; uni; trek; Kuvajt; mile; giro. – 19. Amore; brotit; obláti; Talbot; bratr; astat; praporek; osmí; Tina; sort. – 20. Lakomý; Sezimovo; RBP; kopyto; kanasta; Ostrava; Leni; konve; dlab. – 21. Domov; Seul; Molde; Ital a Srb; potkan; nastražit; Colin; nelzon. – 22. Sapo; Segam; slajd; koala; YYR; oba; Akan; anatas; Adam; pres. – 23. Samana; ROSL; talony; kdys; klk; čakavec; omyl; Noreen. – 24. Nuance; Labe; Rott; nyala; pateř; okap; Ivana; kast. – 25. Randiví; Bass; rolo; koti; Britta; A bůh stvořil ženu. – 26. Neumann; Babeta jde do války; orná; ujec; ohrada. – 27. Jařma; víla; slalom; bolo; Atka; otakárek. – 28. Jeudi; ceroma; Luiz; tips; obrat; el. – 29. Nana; gestor; Aleš. – 30. Rumový bulvár. – 31. Napomenout. – 32. Samorost. – 33. Sokovo. – 34. Dama. – 35. La.

Tajenka: Brigitte Bardot; ??? výrazy: Viva Maria!, A bůh stvořil ženu, Babeta jde do války, Rumový bulvár, Kdyby byl Don Juan ženou (skryto ve svislé ose křížovky).