Křížovkářská kvalifikační soutěž 2019

 

PRAMENY KKS 2019

1. Prameny v tištěné knižní podobě

1.1. ze seznamu základních pramenů (PZ): Pravidla českého pravopisu (PČP); Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ, 2010); Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ, 1971); Malá československá encyklopedie (MČSE); Velký slovník naučný (DID 2); Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (DID 4); Český slovník věcný a synonymický (ČSVAS); Nová slova v češtině – slovník neologizmů (NEOLOG 1); Nová slova v češtině – slovník neologizmů 2 (NEOLOG 2); Akademický slovník cizích slov (ASCS, 1998); Rejman: Slovník cizích slov (SCS-R, 1971); Klimeš: Slovník cizích slov (SCS-K, 1995); Slovník cizích slov, Encyklopedický dům (SCS-ED, 1996); Co je co? (CJC 1-3, 2. vydání); Knappová: Jak se bude jmenovat? (KNAP 1, 1978); Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? (KNAP 2, 2010); Slovník zkratek, Encyklopedický dům (ZKR-ED).

1.2. ze seznamu doporučených pramenů (PD): Příruční slovník jazyka českého (PSJČ); Slovník nespisovné češtiny (SNČ, 2009); Hubáček: Malý slovník českých slangů (HUB); Jordan: Encyklopedie bohů; Chvojka, Skála: Malý slovník jednotek měření (MSJM); Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů (RYS 2); Šach, Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy; Šaling, Ivanová-Šalingová, Maníková: Veľký slovník cudzích slov (1996); Sokol: Olympijské hry novověku (Olympia, 1974).

1.3. z ostatních pramenů (PO a PJTP): Koudelka-Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání); Malý Ottův slovník naučný 1-2 (J. Otto, 1905-6); Zkratky, značky, akronymy (Kos, 1983, ZZA); Slovník odborných a všeobecně používaných zkratek (Filipiak-Petřík, 1993, SOVPZ); Slovensko-český slovník (Gašparíková-Kamiš, SPN, 1967).

1.4. z elektronických pramenů: Kódy letišť na http://www.mapping.com/airportcodes.shtml; Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu na http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php; Seznam planetek na https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam pojmenovaných planetek a Vícejazyčné překladové slovníky na adrese  http://www.slovnik.cz.

Pramen pro tajenky: Internetová encyklopedie Wikipedie na https://cs.wikipedia.org.

 

Na použití jiných pramenů bude upozorněno, nebo budou výrazy z méně častých pramenů uvedeny v pomůcce.