LOM 2018 - 6. kolo - zadání

 

LOM  2018  -  6. kolo  -  zadání

 

1.  DOVOLENÁ  (zebra)   (8 bodů)

 

Čtyři známí jeli o prázdninách na dovolenou k moři, každý do jiného místa. Jaká jsou jejich jména a příjmení a kde o prázdninách byli, víte-li že:

  • Milan není Pokorný a nebyl v Itálii
  • jeden z nich se jmenuje Petr
  • Lukáš není Pokorný a byl v Řecku
  • Skoupý byl z dovolené nadšen
  • Pokorný nebyl ve Španělsku ani v Itálii
  • Karel se nejmenuje Dvořák a nebyl ve Francii
  • v Řecku nebyl Dvořák ani Hruška

 

2.   MINILODĚ  -  ZÁVĚREČNÝ  ÚKOL  SERIÁLU   (2 x 8 bodů)

 

V závěrečném úkolu seriálu minisudoku musíte vyřešit dvě minilodě, obě se stejným oddílem šesti lodí. Do podbarvených políček kolem obou obrazců si vepíšete číslice z podbarvených políček jednotlivých minisudoku, a to tak, že podbarvené číslice z lichých kol vepíšete do podbarvených políček příslušných řádků vpravo od obrazce (tzn. je-li podbarvená číslice např. v 1. řádku sudoku, pak tuto číslici zapíšete do podbarveného políčka minilodě odpovídající 1. řádku apod.), podbarvená políčka ze sudých kol vepíšete stejným způsobem do podbarvených políček příslušných sloupců pod obrazcem (číslice např. z 3. sloupce minisudoku musí být zapsána do políčka v 3. sloupci minilodě). Číslice z minisudoku z 1. kola jsou již správně vepsány.   

Tyto zapsané číslice kolem obrazce udávají, kolik lodí nebo částí jednotlivých lodí se nachází v příslušném řádku nebo sloupci. Lodě se nesmějí vzájemně dotýkat, a to ani úhlopříčně. Za vyřešení každé minilodě získáte 8 bodů.

 

3.   BIATLON   (12 bodů)

 

Do obrazce zakreslete okruh biatlonového závodu, a to tak, že spojíte jednotlivé body jen vodorovně nebo svisle, aby vznikla uzavřená stopa (viz příklad). Úseky tratě se nikde nesmějí vzájemně dotýkat ani křižovat a propojit musíte všechny body. Některé části okruhu jsou v obrazci již správně zakreslené.

 

4.   MINISUDOKU  SERIÁL   -   6. díl   (9 bodů)

 

Doplňte do prázdných políček číslice tak, aby v každém řádku, sloupci a v každé vyznačené oblasti byly různé číslice 1 až 6.

 

5. DĚLENÍ  ČTVERCE  (optimizér)   (N bodů)

 

Čtverec 11x11 políček rozdělte po liniích síťky na co nejmenší počet čtverců - některé mohou být stejně veliké. Čtverce se nesmějí překrývat, zasahovat mimo obrazec a musí zcela vyplňovat obrazec, tzn. že nesmí zůstat v obrazci políčko, které by nebylo součástí nějakého čtverce. Jedno políčko může být součástí jen jednoho čtverce. Za správné řešení získáte 40 bodů minus 2x počet vytvořených čtverců.

 

6. ŠESTKRÁT  SOUČET  13   (8 bodů)

 

Do obrazce do prázdných kroužků vepište po jedné všechny zbývající číslice z řady 1-8 tak, abyste dostali na úsečkách se třemi kroužky šestkrát součet 13.