LOM 2018 - soutěžní podmínky

 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY LOM 2018

1. Luštitelská olympiáda mladých 2018 (LOM) je šestikolová soutěž pro děti a mládež od 7 do 16 let. Soutěž bude probíhat v roce 2018 na stránkách časopisu Křížovka a hádanka (KaH) v číslech 1, 3, 5, 7, 9 a 11 a také na webových stránkách www.cshak.cz v termínech, kdy vychází KaH.

2. Soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií:

Kategorie A - soutěžící od 7 do 11 let (narození od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2010);

Kategorie B - soutěžící od 12 do 16 let (narození od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2006).

3. V jednotlivých kolech se budou řešit různé úlohy, např. osmisměrky, sudoku, slovní i matematické hříčky, zebry, doplňovačky, křížovky, skrývačky apod. Za každou správně vyřešenou úlohu získá řešitel počet bodů uvedený v záhlaví úlohy.

4. Každému soutěžícímu se budou body za vyřešené úlohy postupně sčítat. Vítězi v každé kategorii se stanou ti soutěžící, kteří získají celkově největší počet bodů. Jména vítězů budou zveřejněna v KaH a na webu. Soutěžící, kteří skončí celkově na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží medaili, soutěžící do 10. místa diplom.

5. Pokud je nějaká úloha podle zadání neřešitelná (např. vinou tiskové chyby), pak taková úloha bude zrušena a nikdo nezíská za takovou úlohy body.

6. V každém kole budou z řešitelů, kteří vyřeší alespoň 3 úlohy (kategorie A) nebo 5 úloh (kategorie B), vylosováni dva v každé kategorii, kteří obdrží věcné ceny. Po skončení soutěže budou navíc vylosovány v každé kategorii ještě tři věcné ceny pro soutěžící, kteří se zúčastní všech šesti kol.

7. Každý soutěžící zašle své řešení podle požadavků zadání u jednotlivých úloh a připíše na řešitelský list své jméno, adresu a datum narození.