LOM 2019 - 3. kolo - zadání

 

1. KOPEČEK  ZMRZLINY (8 bodů)

Pět spolužáků si po cestě ze školy domů koupilo každý po jednom kopečku zmrzliny. Každý si koupil jiný druh (čokoládová, banánová, pistáciová, vanilková a slaný karamel). Jakou zmrzlinu si kdo dal, když víte, že

- Zuzka nesnáší oříšky a čokoládu

- Aleš si vždycky dává jen ovocné zmrzliny

- Matyáš s Pavlem nemají rádi čokoládovou zmrzlinu

- Katka s Matyášem jsou jediní, kterým nevadí vanilková zmrzlina

 

2. JIŽNÍ  OVOCE  VE  SKRÝVAČKÁCH (max. 10 bodů)

Najděte v uvedených větách různé druhy ovoce. Některá hledaná slova mohou být skrytá i pozpátku. Čárky nad samohláskami nemusí být dodrženy.

Příklad: Možná trefí kluk míčem trenéra. Řešení: fík. Za každé nalezené ovoce získáte 1 bod.

1. Kolem opodál stojícího muže běhalo několik psů.

2. Budeš pořádat letos zase nějakou soutěž? 

3. Únor ti celý propršel, snad bude v březnu lepší počasí.

4. Pochválíme tkalce a přadleny za splněný úkol.

5. Z čistírny nám přivezli čisté košile a pro školníka kabát.

6. To je super, golf si zahraji rád.

7. Nejhezčí je brána na severní straně města.

8. Uviděl na nábřeží Říman gotický chrám.

 

3. OSMISMĚRKA (max.  10 bodů)

V obrazci vyškrtejte uvedená slova. Ta můžete vyškrtávat celkem v osmi směrech (vodorovně, svisle i úhlopříčně). 1. tajenku tvoří heslo v podbarvených políčkách (5 písmen, která musíte doplnit), 2. tajenku pak zbylá nevyškrtnutá písmena. Za každou tajenku získáte po 5 bodech.

HOLUBINKA

CHOROŠ

KLOUZEK

KOTRČ

KŘEMENÁČ

KUKMÁK

KYJ

LANÝŽ

LÍHA

OUŠKO

PATYČKA

PENÍZOVKA

PESTŘEC

PÝCHAVKA

SMRŽ

VÁCLAVKA

ZÁVOJENKA

 

4. MINISUDOKU  SERIÁL- 3. díl (9 bodů)

Doplňte do prázdných políček číslice tak, aby v každém řádku, sloupci, vyznačené oblasti a na podbarvené úhlopříčce byly různé číslice 1 až 6. Čísla u řádků při obvodu čtverce udávají součet dvou nejbližších číslic v daném směru, čísla u sloupců součin dvou nejbližších číslic v daném směru. Řešení sudoku pošlete normálně spolu s ostatními úlohami, ale zároveň si je schovejte, protože čísla v podbarvených políčkách budete potřebovat k vyřešení závěrečného úkolu, který bude otištěn v posledním 6. kole.

 

5. DOMINO (10 bodů)

Do obrazce zakreslete hranice zbylých 27 různých kamenů číselného domina (0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-4, 4-5, 5-5, 5-6, 6-6).

 

6. ČTVEREC (10 bodů)

Za použití uvedených dvou typů dlaždic sestavte čtverec. Každou dlaždici použijte čtyřikrát a dlaždice se nesmějí vzájemně překrývat ani přesahovat mimo čtverec.

 

7. ČÍSLA (6 bodů)

Součet pěti za sebou jdoucích lichých čísel je 75. O která čísla jde?

 

8. JEDNODUCHÉ  POČTY (10 bodů)

Do prázdných políček doplňte všechna čísla z řady 1-18 tak, aby svisle platily vyznačené početní úkony.