Luštěte s kroužkem Staré hnízdo

 

Správné a kompletní řešení tajenky křížovky, otištěné v Křížovce a hádance č. 25 na str. 22, bylo: Na přebor Prahy všechny zve SH. Druhý díl (SH) tvořila plocha políček, do nichž se vpisovalo po jednom písmeni, první díl tvořila po sloupcích čtená písmena v těchto políčkách. Celkem jsme obdrželi řešení tajenky od 77 luštitelů, z nichž ve 13 případech jeden z dílů tajenky chyběl. Do slosování bylo tedy zařazeno 64 řešení (včetně těch, kde byly díly uvedeny v opačném pořadí). To proběhlo 13. 1. na přeboru Prahy a Starého hnízda. Štěstí při něm měli a 200 Kč získali Jiří Autrata, Věra Kučavová a Tomáš Karlíček. Poté ještě byly vylosovány tři tekuté ceny mezi účastníky přeboru. Děkujeme zároveň touto cestou luštitelům za pochvalná slova, která kroužek i autora velmi potěšila.