Luštitelská olympiáda mladých 2020

 

LOM 2020 - 1. KOLO - ZADÁNÍ

 

1.   DOPLŇOVAČKA   (max. 10 bodů)

Za každý správně vyřešený výraz získáte 1 bod, správné vyřešení celé doplňovačky je za 10 bodů. V tajence (podbarvená políčka) zjistíte, co vám přejeme při řešení.

1. Africká poušť. – 2. Spínadlo. – 3. Podzemní zdroj vody. – 4. Nádoba na sůl. – 5. Naše nejvyšší hora. – 6. Přítok Vltavy. – 7. Ženské jméno (svátek 23. srpna). – 8. Jídlo. – 9. Část knihy. – 10. Kůra.

 

2.   GEOMETRICKÉ  SUDOKU  SERIÁL   -   1. díl   (9 bodů)

Doplňte do prázdných políček číslice tak, aby v každém řádku, v každém sloupci, v každé vyznačené oblasti a na vyznačené úhlopříčce byly různé číslice 1 až 7. Čísla u řádků při obvodu čtverce udávají součet dvou nejbližších číslic v daném směru, čísla u sloupců součin dvou nejbližších číslic v daném směru. Úplné řešení sudoku pošlete normálně spolu s ostatními úlohami, ale zároveň si je schovejte, protože čísla v podbarvených políčkách budete potřebovat k vyřešení závěrečného úkolu, který bude otištěn v posledním 6. kole.

 

3.   VYŠKRTÁVAČKA   (max. 7 bodů)

Pokud vyškrtáte všechna písmena, která se vyskytují v obrazci dvakrát, pak po řádcích získáte za 5 bodů tajenku, kterou je rostlina. Další 2 body obdržíte, pokud připíšete název evropského státu, který je proslulý pěstováním této květiny.

 

4.   SPOJTE  BALONKY   (8 bodů)

Spojte navzájem čarou vždy dva balonky stejné barvy. Čáry procházejí středy prázdných políček vodorovně nebo svisle, ne však úhlopříčně. Ve středech některých políček se čáry lomí do pravého úhlu. Čáry procházejí každým prázdným políčkem obrazce, každým jen jednou a nikde se navzájem nekříží. Zakreslete všechny 4 spojnice stejných balonků.

 

5.   OSMISMĚRKA   (max.  11 bodů)

V obrazci vyškrtejte připojená slova. Ta můžete vyškrtávat celkem v osmi směrech (vodorovně, svisle i úhlopříčně). 1. tajenku tvoří heslo v podbarvených políčkách (5 písmen, která musíte doplnit), 2. tajenku pak zbylá nevyškrtnutá písmena. Za každou tajenku získáte po 5 bodech. A pokud připíšete, kdy má osoba v 2. tajence svátek, pak získáte navíc 1 bod.

ADÉLA                      JONÁŠ                       MILAN

ANNA                        KAŠPAR                     MONIKA

ANTONÍN                  LINDA                        NIKOLA

ELIŠKA                      MARIE                       PAVEL

HELENA                    MARKÉTA                 ŠÁRKA

JAKUB                       MATYÁŠ                   ŠTĚPÁN

JAN                                                              VLASTA

JIŘÍ                                                              ZUZANA

 

6.   POSLEDNÍ  ČÍSLICE   (5 bodů)

Číslice v každém řádku obrazce mají logickou vazbu, a tak jistě snadno nahradíte otazník poslední číslicí. K řešení připište i systém, jak jste k hledané číslici dospěli.

 

7.  OPERY  V  ČÍSELKÁCH   (max. 12 bodů)

Každá číslice představuje jedno písmeno, v každé části je pod stejnou číslicí vždy stejné písmeno. Za každý vyřešený výraz získáte 1 bod, navíc 1 bod získáte, pokud k řešení připíšete autora příslušné opery.

a)         1 2 3 4 5 6 7   opera

            1 6 5 7 6          opak zla

            5 7 2 1 2          část obličeje

            6 5 3 4 5 2       přízeň

            6 7 3 4             draví ptáci

 

b)        1 2 3 4 5 6 4    opera

           1 2 6 4             jedna z končetin

           1 4 3 4             plemeno

           3 6 5 4             brýle

           6 5 2 3             pomalý běh