Luštitelská olympiáda mladých 2020

 

Luštitelská olympiáda mladých 2020  -  6. kolo  -  zadání

 

1. VETŘELCI (max. 12 bodů)

Do každé řady slov se připletl jeden vetřelec. Za nalezení každého vetřelce získáte 1 bod, další bod získáte za jeho zdůvodnění.

a) ananas, brokolice, liči, mango, pomelo;

b) Berounka, Dunaj, Labe, Ohře, Vltava;

c) Dánsko, Itálie, Norsko, Řecko, Švýcarsko;

d) Dyk, Hrůza, Jirásek, Klus, Mišík;

e) konipas, netopýr, sýkora, sysel, vydra;

f) losos, makrela, pstruh, štika, velryba.

 

2. SKRÝVAČKY - OSTROVY (N bodů)

Najděte v uvedených větách ostrovy. Některá hledaná slova mohou být skrytá i pozpátku. Čárky nad samohláskami nemusí být dodrženy.

Příklad: Dneska koupil brácha vajíčka. Řešení: Havaj. Za každý nalezený ostrov získáte 1 bod.

1. Mokré talíře utři a ukliď.

2. Budete chovat lamy, kozy nebo ovce?

3. Sparta musí přidat, jinak nás fotbalový nábor neosloví.

4. Byl to skok s rizikem pádu.

5. V sobotu jsme si zpívali s Landou a Ledeckým.

6. Hranol je celý zelený, proto ho postavili hoši k okurkám.

7. Pavel bavil hrou na babu kamarády.

8. Včelka Mája byla hravá jako malé dítě.

9. Babička zalila bazalky, petúnie, růže a macešky.

10. Na sousedově louce rostly chrpy, kopretiny a řebříček.

 

3. GEOMETRICKÉ SUDOKU SERIÁL - 6. díl (9 bodů)

Doplňte do prázdných políček číslice tak, aby v každém řádku, v každém sloupci a v každé vyznačené oblasti byly různé číslice 1 až 7. Čísla u řádků při obvodu čtverce udávají součet dvou nejbližších číslic v daném směru, čísla u sloupců součin dvou nejbližších číslic v daném směru.

 

4. MAMINKA A SYN  (max. 8 bodů)

Dnes je mamince 28 let a má šestiletého syna. Za kolik let bude maminka třikrát a za kolik let dvakrát starší než její syn? Každá část úlohy je za 4 body.

 

5. CESTA A - B - C -  ZÁVĚREČNÝ ÚKOL SERIÁLU (10 bodů)

V každém kole letošní soutěže jste řešili jedno seriálové sudoku (s označením 1. až 6. díl). V každém takovém sudoku byla vždy dvě podbarvená políčka. Všechna podbarvená čísla z jednotlivých sudoku přeneste v podobě písmen A, B a C na stejné pozice do prázdného obrazce 7x7 políček tak, že za čísla 1-3 zapíšete písmeno A, za čísla 4-5 písmeno B a za čísla 6-7 písmeno C. Pro příklad máte dvě písmena z 1. dílu seriálu již vepsána (2 = A, 4 = B). Vaším úkolem je do obrazce zakreslit cestu, která začíná a končí v podbarvených políčkách, přičemž musí dvanácti zapsanými písmeny procházet ve stálém sledu A-B-C-A-B-C … A-B-C. Cesta prochází středy všech políček obrazce, a to pouze vodorovně nebo svisle, v některých políčkách se může lomit. Cesta musí probíhat pouze uvnitř obrazce a nikde se nesmí křížit ani vzájemně dotýkat.

 

6. PĚTIPÍSMENNÁ SLOVA (N bodů + prémie 7 bodů)

Vytvořte pětipísmenná slova, kdy každé musí obsahovat tři zadaná písmena O, R a Z, každé alespoň jednou. Uznávána budou pouze podstatná jména s malým počátečním písmenem v základním tvaru, tzn. v 1. pádě jednotného čísla, která lze nalézt ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (běžné nebo studentské vydání) nebo v Internetové jazykové příručce (https://prirucka.ujc.cas.cz). Za každé slovo, které odpovídá zadání, získáte 1 bod. Navíc můžete získat prémiové body za největší počet vytvořených slov, a to za nejvíce správně vytvořených slov 7 bodů, za postupně horší řešení s méně slovy 4 nebo 2 body. Prémiové body budou přiděleny pro každou věkovou kategorii zvlášť.

 

7. ŠIKMÉ SOUČTY (7 bodů)

Do políček čtverce 5x5 umístěte číslice 1 až 5 tak, aby byly v každém řádku a v každém sloupci všechny číslice různé. Čísla u obvodu čtverce udávají součet číslic v políčkách, na která míří šipka. V každém políčku musí být jedna číslice.

 

8. KOSTELNÍ HODINY (5 bodů)

Kostelní hodiny odbíjejí každou celou hodinu tolikrát, kolik je právě hodin. Jak dlouho budou odbíjet hodiny v pravé poledne, když víte, že v šest hodin ráno uběhne mezi prvním a šestým úderem přesně 30 sekund?

 

9. TŘI ČÍSLA (5 bodů)

Najděte tři za sebou jdoucí čísla, jejichž součin je třiatřicetkrát větší než jejich součet.