Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2017

 

Řešení třetího kola MLSK zašlete nejpozději 15. června 2017 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 70800 Ostrava – Poruba nebo mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu jar.drapala@seznam.cz nebo jaromir.drapala@vsb.cz Nezapomeňte řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou.

 

KERAMIKA - UMĚNÍ Z HLÍNY

3. KOLO: KERAMIKA V EVROPĚ

 

Jihoevropská neolitická keramika je bohatá na figurky a figurální nádoby pocházející několika kulturních skupin. K nejkrásnějším výrobkům patří figurka muže sedícího na stoličce nalezená v Rumunsku v obci u Dunaje, která dostala jméno (1) z Černavody. Na stejném místě byla nalezena soška ženské postavy sedící na zemi a několik jiných stojících postaviček s výraznější stylizací. Figurky byly vymodelovány z železité hlíny a na povrchu byla nanesena železitá nebo manganitá (2), která v ohni získala kaštanově hnědé až černé zbarvení, Sošky nejsou duté. Zajímavá je dekorovaná laténská keramika, u níž byl malovací (3) podle obsahu vody buď krycí, nebo průsvitný. Přemalováním tak mohlo být dosaženo rozličných variací v barevném odstínu bílá - sépiová kost. Následující období - (4) poskytuje také mnoho zajímavých archeologických nálezů.

V Evropě se nacházejí četná naleziště patřící do několika archeologických kultur. Názvy jednotlivých nalezišť, kultur či technik této oblasti naleznete v tajenkách (5) (11). V tajenkách (12) (19) uvádíme označení či typy nalezených předmětů.

 

ŠIKMÁ FIGURÁLNÍ NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ KŘÍŽOVKA

Skryté tajenky: 1 (8), 4 (6) a heslo (4).

                                                    Použitá políčka:

        

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Náležející popravčímu. - 2. Kouř; začátečník. - 3. Související s korou; stupeň paleocénu. - 4. Sídlo v Itálii; maďarské víno; líčidlo udávající základní barvu pleti. - 5. Chvalozpěvy; tloustnout; paseka. - 6. Slovenské domácké ženské jméno; svízele; příkoří. - 7. Úder; kvapně; náležející příslušníku austronéské jazykové skupiny. - 8. Japonské sídlo; bahnit se; související s někdejší akademickou hodností; postavení v určitém oboru. - 9. Domácké ženské jméno; jazyk v jihovýchodní Asii; druh pokrmu; druh svrchního oblečení. - 10. Časový spínač; označení zinkových a olověných platidel v oblasti Východoindického souostroví; 3. tajenka; stejný název dvou cyklů písní od dvou různých českých skladatelů . - 11. Kladná elektroda; druh nábytku; slepice; anglická zkratka technologie logických obvodů; bývalý člen Prokopovy společnosti; příslušník čs. legií v Rusku. - 12. Německý architekt; hřeben vzniklý při orbě složením dvou vysokých brázd; novořecké jméno Chalkidy; slovenské domácké ženské jméno; lopuchové bodláky; poslední fáze Měsíce. - 13. První díl trilogie zabývající se poválečnou proměnou vesnice; 1. díl 12. tajenky; ledek sodný; staré švédské platidlo; africký veletok; vztek; stará jednotka délky užívaná ve Vatikánu. - 14. Nádoba o objemu jednoho decimetru krychlového; silák; 5. tajenka; opatřiti tenkou vrstvou určitého kovu; anglická zkratka transparentního adaptéru sdílení linek; velká legrace; produkt rozpadu toria; úklad. - 15. Vejpůl; rod vodních ptáků; chumáč; farnientství; hezká dívka; druh keramiky; druh židlí s vyřezávanými opěradly; laos; nespecifické hodnocení něčeho s možnými vážnými následky; listnatý strom. - 16. Kolejnice pro vozíky v dole; duch; hlava; typ indiánského příbytku (slovensky); jméno psa; starokřesťanský rozkolník; potvrzení operace stisknutím patřičné klávesy počítače; indiánský jazyk; řídicí páka bucharu; kadidlo. - 17. Dřívější lidová slavnost v některých částech Pruska; místo bez sněhu; oáza v Saúdské Arábii; zánět určité lidské žlázy; pansky žít; jméno někdejšího hradu na Plzeňsku; druh bavlněné příze; texasky; město poblíž úspěšného průlomu rakousko-uherské fronty provedeného československou údernou brigádou 2. 7. 1917. - 18. Cizokrajná dřevina; zápasník s býky; odolnosti; rašelinová cihla; druh pluhu; kostní kolagen; povýšenost. - 19. Biskupská čepice; zosnovat; větrák; chození sem tam bez cíle; těžce dlouho nemocný; 2. tajenka. - 20. Slaměné pletivo klobouků; domácké ženské jméno; plechem pobitá část oje nad nápravou; starý název vsi v severních Čechách; 21. Artel; někdejší kladenský hokejista; malý; velmi křehká složka černého uhlí. - 22. Zkratka organizace sdružující modeláře v bývalé NDR; 16. tajenka; kachna; starší karetní hra. - 23. Kýrův přítel a vojevůdce; druh motocyklu; sráz cesty; zařízení na obrušování kol; německý hudební skladatel. - 24. 2. díl 12. tajenky; část těla trubýše; houby; strouha; gótská číslovka. - 25. Mořská ryba; mořská ryba; tvrdě; doba potřebná k vyslovení krátké slabiky. - 26. Prostor ve štěrkovém loži mezi dvěma pražci; magistrála; citoslovce. - 27. Domácké ženské jméno; krátký kabát; starší jednotka hmotnosti pro hřebíky. - 28. Domácí střevíc; stálezelený keř. - 29. 10. tajenka; přístavní město v Dalmácii. - 30. Korekce.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 16. Vybírat. - 17. Poplach. - 18. Obrození; spleť. - 19. Druh cigaret; jméno psa. - 20. 9. tajenka; spoluhráč Masopusta; obec ČR. - 21. Kamerunské tvrdé dřevo; domácké mužské jméno; nabiják (slovensky). - 22. Mince ražená benátským dóžetem na konci 15. století; druh pokrmu; anglický astronom; Donaggienovo jméno; 23. Prominent; zlatá mince ražená za vlády krále Eduarda III.; hedvábná látka. - 24. Košile; převáděti součet položek z jedné strany na další stranu knihy; osada založená v 8. století př.n.l. řeckými kolonisty na území dnešní Sicílie; část dýchacího ústrojí. - 25. Český prozaik; podpěrný bodec u violoncella; autor grafické rekonstrukce Pterodactyla; lakomci. - 26. Římský historik; jméno určitého sníženého tónu; větší suma peněz; zůstatky na účtech; vonné boby silovoně obecného. - 27. Nenasycený uhlovodík; pokrm našich předků; maďarské sídlo; norský spisovatel; druh žvýkacího tabáku. - 28. 14. tajenka; přitažlivá dívka; ve velikosti; postrádající něco; francouzský departement; nešikovný člověk; písařík. - 29. Vousátko; sovětský parašutista; výtečník; napadati; 8. tajenka; plotna; kulturní středisko Zapotéků; údery poškozovat. - 30. Babka; způsob mluvy; propadání; slovinský prozaik; orvat; pasivní divačka; druh míchaného nápoje; část obličeje; konzervativní aristokrat starověkého Říma; středočeské sídlo. - 31. Domácké mužské jméno; 6. tajenka; tlustý provaz; pukající srdce; keltský výraz pro štěstí; někdejší hrad nad Nisou v Kladsku; mrkavě pohledět; zapadat; rostliny štěstí; 7. tajenka. - 32. Nedostatek času; teritoriální skupina indiánského kmene na jihozápadním pobřeží Kanady; citoslovce; tekutina zbylá po sražení mléka a odstranění tvarohu; skupina hudebních nástrojů; nalévat se; vypučení rostliny nebo její části; vytažená z pochvy; druh hudebních nástrojů; mořská ryba. - 33. Novátorské směry 20. století; prohnaný člověk; flákač; turecká krypta; domácké ženské jméno; náš bývalý lukostřelec; velké kovové nádoby; statný člověk. - 34. 15. tajenka; orientační plánek; 13. tajenka; druh účesu; stratigrafický stupeň mořského pliocénu; vypovězenec na Sibiř; plod určitého jehličnanu. - 35. Norský prozaik; výběžek zadečkového článku některých korýšů; tlustá žena; pijan. - 36. Malá krůpěj; kapucínek; pobídka; brazilský fotbalista; domácké mužské jméno. - 37. Amanchakunovo jméno; epos zpracovaný německým básníkem podle provensálské předlohy; první služebník; části spánku; nadávka poslednímu ve hře. - 38. Britský koloniální politik; holandský filolog; cukrovinková hmota; 19. tajenka; nástroj k vyhrabávání popela před sázením chleba do pece. - 39. Jednou za 48 hodin; spojení; zaniklá šachová figura; pevná havlinka v okraji člunu; 11. tajenka. - 40. Hudební nástroj; československý vzpěrač; otvory v klenbě pece pro topení; umělé vlákno. - 41. Domácké ženské jméno; 17. tajenka; kaše z černých bezinek; pohádková mořská obluda. - 42. Výtvor; americký básník; bědování (slovensky). - 43. Iluze; unavený; 18. tajenka. - 44. Kovový prvek. - 45. Obyvatel ostrova.    

Použité prameny: 4-13; 15; 16-19; 21-28; 30; 31; 37-39; 43; 45; 49; 51 - 53; 55; 57; 60; 66; 70; 71; 72; 81. Další prameny: https://cs.wikipedia.org/wiki/Brazilská_fotbalová_reprezentace; Sochová, Z. Lašská slovní zásoba; 2001.

Poznámka: Všechny tajenkové výrazy jsou čerpány z pramenu 70. Křížovka obsahuje 272 legendových výrazů s průměrnou délkou 5,54.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Do soutěže se nově zapojili Rychtáři. Autor křížovky Pavel Blažek nastražil na řešitelské kroužky chyták TRIPOLJE se svůdným vedlejším řešením TRIPOLIS, který odhalily pouze dva kroužky, a to Permoníci a Gorali. TRIPOLIS nelze uznat z důvodu, že v zadání bylo jednoznačně uvedeno, že všechny tajenkové výrazy byly čerpány z pramenu 70. Weiß Gustav: Keramika - umění z hlíny (Praha 2007). Uznávali jsme řešení Vernýřov (Lexikon obcí) i Vernířov (Malý Otto). Gorali chybovali ve výrazu Mordová rokle (uvedli roklé), Vašinka nevyplnil políčko MI u výrazu 8/2 a Rychtáři chybovali ve výrazech 12/1 Lotter, 21/2 Kofent a 22/3 Almara

Po třech kolech je tedy na čele kroužek Kabrňáci s jedním ztrátovým bodem.

Jaromír Drápala a Pavel Blažek, Ostraváci

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztrátových bodů: Permoníci; 1: Gorali, Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Pašeráci; 7: Rychtáři. Mimo soutěž Jan Vašinka – 2 ztrátové body.

 

STAV PO 3. KOLE

1 ztrátový bod: Kabrňáci (celkové pořadí 9); 2: Permoníci, Gorali, Hradečtí Votroci, Pašeráci (celkové pořadí 11,5); 199: Bôbari (celkové pořadí 19); 200: Macejko, Torysek (celkové pořadí 22); 201: Kokos (celkové pořadí 26); 207: Rychtáři (celkové pořadí 26); 299: Pašáci (celkové pořadí 28). Mimo soutěž: Vašinka – celkem 7 ztrátových bodů.