Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2018

 

Řešení druhého kola MLSK 2018 zašlete nejpozději do 16. dubna 2018 na adresu prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu jar.drapala@seznam.cz nebo jaromir.drapala@vsb.cz Nezapomeňte svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

NOSITELÉ NOBELOVY CENY
2. KOLO

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ KŘÍŽOVKA

 

Použitá políčka:        

Skryté je heslo křížovky (8 4).

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Odborná lékařka. - 2. ?1?; ?2?; ?3?; ?4?; ?5?; ?6/2?. - 3. Česká loutkoherečka; evropský stát; odlitý kus surového železa; druh hrušky; hoblíkové želízko; pomůcky pro vyřezávání lepených autoskel. - 4. Kanadský režisér; barmský filosof; Kadlecovo jméno; český spisovatel; vydávat drnčivý zvuk při otřásání; malby na vlhké omítce; poběhlice; torby z telecí kůže se srstí. - 5. Čínský titul znamenající „nebeská ctnost“; druh antické nádoby; ?7?; škroukavý; kálet (dětsky); druh potoka; menší budova pro hospodářská zvířata; český kytarista. - 6. Zahořklí; náš někdejší boxer; část jména francouzského filozofa; sklepnice; univerzita; lnička. - 7. Možnost uvést někoho v nebezpečí; byliny; křesťanské náboženské hnutí; vzít k sobě (nabízenou věc); druh brouka. - 8. Iniciály sovětského režiséra (*1901); černí ptáci; druh instrumentalisty „na volné noze“;  dílna k opracovávání dřeva; jihoafrická jazyková skupina; brzdový trámec u kol vozu. - 9. Nepřítel pokroku (slovensky); sídlo v Illinois; zápis; druh domácích jihoamerických zvířat; extáze; bok vozu. - 10. ?8?; náchylná k pocení; řeka v Krušných horách; list tužšího papíru; kališník; schopný zemědělského obdělávání. - 11. Pryč; výhonek; někdejší ves ve Slezsku; seržant Rudé armády vztyčivší sovětskou vlajku nad Reichstagem; druh květenství. - 12. ?9?; planetka; alkalický lamprofyr; kočkovité šelmy. - 13. Rostlina; motorové vozidlo; předložka. - 14. Odhad; nejjižnější výběžek Grónska; odcizovat; rod plevelnatých rostlin; desková hra. - 15. Rána; bankovka určité hodnoty; australský hudebník; dvouděložná rostlina; časový úsek; název souhlásky. - 16. Mexický spisovatel; ohromení; citoslovce; sídelní město středověkého království na západní Jávě; svině; Mezinárodní federace knihovnických asociací (anglická zkratka). - 17. Mužské jméno; odchylky od nějakého pravidla; domácké mužské jméno; ?10?; velká nádoba; základní označení americko-indické telekomunikační družice z roku 1982. - 18. Eruptivní proměnná hvězda; antický ženský oděv; francouzský estetik; manifestace kosmického principu brahma; sorta mrkve. - 19. Čpavek; tak; instituce; Asiatka. - 20. ?11?; iniciály sovětského sochaře (*1925); kubánský spisovatel; jméno psa; domácké ženské jméno; obec na Moravě; znečistit chůzí v mokré trávě. - 21. Luční tráva; kopyto sudokopytníka; kamenický nástroj; zpětná zásilka; domácké ženské jméno; budky pro špačky. - 22. Italský fyzik; Verdiho opera; vyklenutý prostor pro oltářní svátost; argentinský generál; tropický polokeř. - 23. Divoká polej; nadávka hochům; dřívější název přítoku Odry; obec ČR; ukrutník; hospodářský nástroj na sečení. - 24. Bylina s květy v žlutých úborech; „mořská vlašťovka“; druh švestky; francouzský herec; pudl; skvrna; pracovník důlní dopravy. - 25. Nejmladší z Titánů; šlapat; španělská básnířka; nepatrný peníz; záosníky; báseň Karla Jaromíra Erbena. - 26. Bratrský blouznivec; školní předmět; ?12?; kosočtverečný nerost; někdejší francouzský tanec. - 27. Nástroj k pročišťování dýmky; nošením opotřebovati; slovenský filmový režisér; bývalý podnik v Praze; domácké ženské jméno. - 28. ?13?; textilie z umělého vlákna; britský cestovatel. - 29. Pórovité sopečné sklo; název někdejšího pražského sadu; druh ptáka. - 30. Evangelička; část brokového náboje; český lesní inženýr. - 31. Střídání; bývalá sázková kancelář. - 32. Pobití desetitisíců.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 22. Netečnost. - 23. Člověk neznalý čtení a psaní; prekarium; prostor pro ukládání obilného zrna; nepořádná žena; vydávati přiškrcený zvuk. - 24. Obuvnické lepidlo; paličákova; strom s více vršky; vlastní jméno anglického fyzika; Gerevichovo jméno; skupina instrukcí počítačového programu spustitelná jediným příkazem; stará holandská jednotka délky. - 25. Hejno; mimořádné tvůrčí nadání; druh hada; Bayrakovo jméno; zdolat; rakouský spisovatel. - 26. Maličký úlomek z chleba; zármutek; balamutič; lakomec; město na Moravě; klávesa na počítačové klávesnici; nizozemský entomolog. - 27. Menší lovecký pes; ?14?; součást hutního továrního komplexu; ?15?; bobulka; citoslovce; jméno Liberoviciové. - 28. Čajovník kapský; autor tzv. kostumbristických črt; někdejší britská politička; ?16?; někdejší název vsi v Čechách; italský psycholog. - 29. Slovenský literární historik; stará belgická jednotka plošného obsahu; okrasná trvalka; norské sídlo; území obce; německé sídlo; menší okrouhlé prohlubně v dříve zaledněných oblastech; pohroma. - 30. Zvěroklestič; stoupenec preformační teorie; dříve užívaný lék; ozdravení; autor díla Putování starého Chromce; citoslovce; hráč, který dal gól ve finále dvou po sobě následujících MS; starší indické platidlo. - 31. Druhý hlas shora ve čtyřhlasé skladbě; zaflikovat; rod dvouděložných rostlin; evropský stát; druh dívčího oděvu; polské sídlo; dravá ryba. - 32. Někdejší malá stříbrná mince ražená na území dnešního Nizozemska; sportovkyně; americký hráč lakrosu; zvyk; dovádět; latinsky „věcně“; kůra; někdejší španělská plachetnice. - 33. Zkratka pařížské rychlodráhy; domácké ženské jméno; jihoamerická tajná vlastenecká organizace; slovenská číslovka; byliny; nádrž sloužící ke stavbě a opravě lodí; druh hrachu; český lékař. - 34. Asijský stát; italský básník; spojka; maďarské sídlo; žena zabývající se mravoukou; oslovení někoho se stejným jménem. - 35. ?17?; chvění; bývalý dánský politik; titul panovníka v Moskevské Rusi. - 36. Indomalajská rostlina; český spisovatel; domácké ženské jméno; napomenutí; zakrslé stromy. - 37. SPZ Olomouce; část antického chrámu; uštědřit výprask; stupeň svrchního devonu. - 38. ?6/1?; botanický rod byliny; Napoleonův maršál; nizozemský fyzik; štít hory (v ruských zeměpisných názvech). - 39. Malý nosič na láhve; jméno římské císařovny; pokojová rostlina; jamajská pololidová hudba; členský stát USA; slovensky "klubko". - 40. Tajný neapolský teroristický svaz; vytvořená americkým malířem; jehličnany; skandinávská zlá démonická bytost. - 41. Chovat se nevrle; švýcarský teolog; japonská řeka; třmínek; domácké mužské jméno. - 42. ?18?; druh nádoby; atol v Marshallových ostrovech; značka jednotky tlaku; upravený štíhlý strom ozdobený stuhami; hluboké koryto. - 43. Růže; penále; Puna; brazilský chemik a novinář;  jméno psa; druh želvy. - 44. Škoda; německá řeka; tádžické sídlo; druh dřevotřískové desky; obec v Čechách; ratolest. - 45. Estonské sídlo; vlastní příjmení vlámského prozaika; právě tak; schrána rodinných dokumentů; někdejší velké jezero v Egyptě; ?19?; anorganické sloučeniny. - 46. Nerost; pohonné hmoty; český spisovatel; tlustá žena; unavit; halena. - 47. Druh kabátu; močovod; kytka růží; ?20?; větev. - 48. Starořímská bohyně (ochránkyně stád); mírnitelka; stěrač; skleněná nádoba. - 49. Domácké ženské jméno; závěsy. - 50. Italský kardinál; japonská básnická forma. - 51. Prostředí; vozík na kolejničkách. - 52. Zkrácený. - 53. Stav, kdy je voda zdravotně zcela nezávadná.     

Použité prameny v 2. kole MLSK: 1-10; 12; 13; 15; 16; 18-21; 23-25; 27; 30; 33; 38; 39; 43-45; 51-53; 55; 57; 59; 68 (6/2015-12/2015); 71; 81; 85.

Další prameny použité v 2. kole MLSK: E. Hodoušek: Slovník spisovatelů Latinské Ameriky (1996) a Z. Sochová: Lašská slovní zásoba.

Celkem pramenů: 40.

Malá statistika křížovky: 326 výrazů; průměrná délka výrazů – 5,78; délka tajenek – 12,84 %.

Pomůcka:

Pro snazší zachycení a pro úplné dokončení obrazce přikládáme vnější obrys s několika vnitřními čarami.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Řešení 2. kola MLSK 2018 zaslalo celkem 14 kroužků, což je o 3 méně než v 1. kole. Autoři se omlouvají za nepřesný obepis k výrazu Brusov (obec ČR). Správně mělo být sídlo v Čechách. Ves Brusov je uvedena v Kottovi, po 2. světové válce však zde došlo k vysídlení, takže dle Statistického lexikonu obcí ČR tam zbyly v r. 2005 jen 3 domy.

 

Výsledky 2. kola

Gorali, Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Macejko, Pašeráci, Permoníci, Rychtáři, Staré hnízdo, Torysek, Trosky  – 0 ztrátových bodů, pořadí 5,5; Samotář (nevyplněné políčko HE ve slově HELENA), Šíravan (KOŠNA místo PUŠNA)  – 1 ztr. b., pořadí 11,5, Ječmínek (VISÁTKA místo VISATEC a KOŠNA místo PUŠNA) – 3 ztr. b., pořadí 13, Pašáci – 95 ztr. b., pořadí 14 (neúplné řešení).

 

Pořadí po 2. KOLE

Gorali, Kabrňáci, Permoníci, Torysek –  0 ztrátových bodů, pořadí 8,5; Samotář – 1 ztr. b., poř. 14,5;  Macejko, Rychtáři – 6 ztr. b., poř. 12; Staré hnízdo – 7 ztr.b., poř. 15; Pašeráci, Trosky – 8 ztr. b., poř. 19; Šíravan – 9 ztr. b., poř. 25; Ječmínek – 10 ztr. b., poř. 22,5; Hradečtí Votroci – 13 ztr. b., poř. 22,5 a další s více než 100 ztr. b.

Autorem 2. kola MLSK 2018 byl Pavel Blažek, který děkuje za slova uznání zejména za krásně ztvárněnou figuru holubice míru.

Jaromír Drápala, Ostraváci