Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2019

 

Vážení a milí přátelé,

v 1. kole začínáme potvorou z japonského filmu z roku 1954. Křížovka je podle našeho názoru luštitelsky pohodová a není v ní vůbec žádný chyták. Věříme tedy, že si příjemně zařešíte.

Karel Formánek a Marian Mikuš

 

Řešení prvního kola MLSK 2019 zašlete nejpozději do 16. února 2019 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

VĚDECKO-FANTASTICKÉ FILMY
1. KOLO

 

Šikmý nesouměrně figurální křížovkoVÝ celek

složený ze 4 nesouměrných střídavých polomozaikovek a 1 nesouměrné shlukové mozaikovky

Dílčí obrys části křížovky je přiložený. Částečně odlišný systém střídání proti zbývající části křížovky je pouze u šesti políček se zuby.

V křížovce jsou dvě rébusová čtení.

Šikmo Zleva vpravo dolů: 1. 3. díl hesla. – 2. Starý sešlý kůň. – 3. Americký povídkář a publicista. – 4. Malé přechody přes řeku; sumka. – 5. Mořský příboj na pobřeží Guineje; dehet. – 6. Květák; slovensky „jiskřička“; balení. – 7. Nyní; 7. díl 2. tajenky; účastník přeboru československé armády v šachu; Osetinci. – 8. Evropanka; štěnice; časnost; způsoby nazírání. – 9. Ženy jistého jména; sídlo ve Finsku; hrnec; arabské ženské jméno; navařené vrstvy kovu. – 10. Javorový les; ukrajinský spisovatel; petrklíč; 4. díl 2. tajenky; finský literární historik; dcera Déimachova. – 11. Slivky; staromalajská skupina obyvatel v Bruneji; ženské jméno; kukla; pokárání; druh antilopy; anglická zkratka pro atmosférický tlak. – 12. Mystický český básník, skladatel a vědec; damenizační slabika; postěžovati si; slovensky „s nenávistí“; snášenlivost; finský básník; hora ve Venezuele. – 13. Předložka; přibližně; týkající se sušené trávy; slévač; dost lidí; hlupák; označení pro biotyp Vibrio cholerae; řídce (o nějaké hmotě). – 14. Český herec; nacházející se v nočním podniku; italské mužské jméno (Lionel); učitel Brubecka ve hře na klavír; alkoholický nápoj (zdrobněle); vychrstnutí; aleutský ostrov. – 15. Kohabitace; prázdnota; žařička; obsahující cukr; bečka obilí; herec v seriálu The Deadpool Series: Fan Films (2008); 1. díl hesla; zaťukat. – 16. Argentinský šachový velmistr; vlákna k šití; domácky Soter; dánská jednotka množství; etruský výraz pro mluvení; nízká karta; kubánská metropole; francouzsky  „mezera“; pocházející z ruského města; anglicky „příbuzní z matčiny strany“; Jižní Mongolové; vejít drobnými krůčky. – 17. Rusky „ráno“; 5. díl 1. tajenky; citoslovce hlasu pěnkavy; kapalina; vzcházení a trvalé uchycení rostliny; Blažkova opera; Vachkovy iniciály; 2. díl hesla; český technik; klaněním něco získat; letec; bývalý fotbalista ÚDA Praha. – 18. Platit; okraj; divoce; ženské jméno; tělesná schránka; 7. díl 1. tajenky; oddanost vládě (slovensky); ahoj; brva; prostoduchost; automobil s katalyzátorem (slovensky); světnice (v jihoslovanském prostředí); zakladatelka kostelů a dobroditelka chudých; bahenní sopka (SCS-R); snáze. – 19. Ocásek; plochý předmět; vojenský vlak; část města Trhové Sviny; súdánský kmen; město v Rumunsku; španělská polévka; kiribatský ostrov; vojenský posel; klestí; opačným směrem; iniciály pěvce bylin Veresaje. – 20. Druh lampy; oči zajíců; lékařský nástroj (slovensky); ministerský předseda Sardinského království; smrťák; 2. díl 2. tajenky; zvuk kvočny; hromadný výstřel; opičí. – 21. Petrklíč; spoluautor knihy Schachphänomen Robert Fischer; planetka; pobídnouti; pól; Ilonka; pohovka. – 22. 1. díl 1. tajenky; dosévání; surovina při výrobě polykarbonátů; slovenský chemik; ryzost mince. – 23. Peruánská metropole; lichokopytníci; německy „dopravní zácpa“; strašák; děděný v rodě; zařízení na zpracování obilí. – 24. Obloha; trup lodi; Odra (v Německu). – 25. Nevelcí; sedliny; slovensky „smutně“; kotva. – 26. 4. díl 1. tajenky. 27. Nauka o předvěkém rostlinstvu.

Šikmo Zprava vlevo dolů: 20. Ruské velkoměsto. – 21. Projít při lovu; český malíř (*1954). – 22. Ložní prádlo; odborník v elektronice. – 23.  Mužské jméno; taneční střevíc; konati divné věci (podle kartotéky NLA). – 24. Bobizační slabika; 3. díl 2. tajenky; obličej. – 25. Slovensky „léčba“; velký odkrojený kus (slovensky). – 26. Finské platidlo; slušně. – 27. Gorkého drama; nizozemská unce. – 28. Souhrn hlávek na chmelové rostlině; druhý pár bohů (v akkadské mytologii); novinky; hlas zpěvného ptactva; sbohem; ano. – 29. Pochlebování; Helictotrichon; vlastní Liborovi; prázdno. – 30. Starořecký bůh lesů a pastvin; dutý stonek; mexická jednotka délky; 2. díl 1. tajenky. 31. Lhostejný člověk; rakouský národohospodář; konzumovat pečené bramborové jídlo; ano; peněžní ústavy. – 32. Pokojová rostlina; Lyttonovy iniciály; latinsky „pán“; dvouděložná rostlina; druh citery. – 33. Ruský jazykovědec a etnograf; 4. díl hesla. 34. Komba; zlatnická technika; firma (s.r.o.) se sídlem ve Svitavách. – 35. Domy; ostnokožci; část papírenského závodu. – 36. 3. díl 1. tajenky; choroba. – 37. Kdo něco vyvolává; 1. díl 2. tajenky. – 38. Horninová puklina; bývalý rumunský tenista; napustiti; Via; nesený společným kolektivním duchem. – 39. Řecký a římský starověk; příklad; ostravský  hudebník; mys v Rusku; živočišný tuk; shromáždění; tykání. – 40. Kruhový formát obrazu; přemluvit; zmije rohatá; zkratka elektrocentrály; soubory buněk; část japonské zbroje gusoku; krajská odborová rada. – 41. Sportovní náčiní; skupina devíti not místo osmi téže hodnoty; 6. díl 2. tajenky; ošklivá; jméno básníka Ritsose; 5. díl 2. tajenky. – 42. Japonský olympijský vítěz v zápase; dočasné zastavení práce; tam; Olík; sídlo v Polsku; ukrajinský básník; hle. – 43. Italské město (podle Kočího); obočí; žáby; počítačový piktogram; dvojtečka nad písmenem; hmota. – 44. Druh hada; nizozemský matematik; kávový ubrus; kolejnička; čínské sídlo; nebožtíci; sídlo v Tanzanii. – 45. Cizopasná houba; rajský (salát); část oblečení Verdy; voskovce; pestrobarevnost. – 46. Americký fyzik čínského původu; draví ptáci; Celanovo vlastní jméno; frekventantka třídy A (slovensky); potupa. – 47. Odrůda pšenice; Kongové; dopravit s ozbrojeným doprovodem; planetka; člověk. – 48. Plesy; kachňátko; mající velký počet ramen; plachetnice. – 49. Otec; dům; západočeské město; polepšiti. – 50. Cenný papír; anglicky „dokud“; zpola; připravený. – 51. Egyptský bůh; spát; italský fotbalový útočník (MS 1938); dobrý; asfalty. – 52. Vlastní bývalému americkému koulaři (vítěz OH); parková rostlina; belgický atlet, vítěz evropských halových her; 8. díl 1. tajenky. – 53. Odrůda hrušek; nepozornost; safra; sklenka na likéry. – 54. Pokolení českého učitele; zvýšení zásadité reakce krve; sníst (dětsky). – 55. Týkající se vyučování; vzpírati se; zanedbávat. – 56. 6. díl 1. tajenky.

Pomůcka: Erkko; LIKOPO; Maicro; satr; Tanasescu. 

Jen pro toto kolo byly použity prameny v elektronické podobě (výrazy jsou v pomůcce):

Komunita kapel a jejich fanoušků na http://bandzone.cz

Veřejný rejstřík a sbírka listin, Ministerstvo spravedlnosti ČR na https://www.justice.cz/

 

Zpráva o 1. kole

na startu letošního ročníku MLSKu se sešla rovná dvacítka kroužků, velice děkujeme za vaši přízeň a chuť popasovat se s filmovými křížovkami. A doufáme, že vám vůle a především čas dovolí řešit až do posledního kola.

Před vypsáním výsledků 1. kola musíme upozornit na fakt, že 11 z 20-i kroužků nedoplnilo v pusince potvůrky zuby (a to i 4 kroužky nulové), ačkoli tyto byly v zadání předktesleny. Jelikož jsme však tuto povinnost v zadání kola jednoznačně nevyžadovali (mimo jiné i proto, že počítačové zpracování zubů by vás při překreslování řešení zbytečně zdržovalo nebo by to mohlo činit problémy), tak jsme nyní přivřeli všechny 4 oči (s Godzillou 6) a její zuby jsme oželeli. Dílčí rozdíly v obrysu křížovky při dodržení systému střídání jsme přirozeně tolerovali.

Byli jsme upozorněni, že výraz 17 poslední Stanco má být podle dalších zdrojů správně Stanczo, zde je překlep v MEF. Omlouváme se.

Všechny kroužky se držely velice dobře, chyby vznikly zejména v křižování 18/4 KARLA (u cizích jmen toto musí být v legendě uvedeno) s 24/3 KALAKTER a 23/2 ESKARPIN, dva slovenské kroužky zase napsaly 38/5 UNANIMNÝ, kterýžto výraz v češtině neexistuje. Přemyslovci obdrželi mimo jiné 3 ztrátové body za to, že nevyplnili 3 políčka.

 

Výsledky 1. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hanáci, Hradečti votroci, Kabrňáci, Ostraváci, Pašáci, Pašeráci, Permoníci, Samotář, Staré hnízdo; 1: Lázeňáci, Valaši, Žilinci; 2: Rychtáři; 3: Ječmínek, Kokos, Šohaji, Tatranec; 4: Hutníček; 5: Přemyslovci.

MLSK2019-1.kolo řešení