Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2020

 

Vážení a milí přátelé,

5. kolem se s Vámi pro letošek loučíme. Ani tentokrát nehledejte žádné chytáky. Jediným problémem by mohlo být nalezení tajenek, jejich způsob skrytí je možná neobvyklý. Nalézt skryté části 1. tajenky bez toho, abyste je předem znali, je asi nemožné, nicméně protože skryté části budete nejpozději po vyřešení křížovky zcela jistě znát, předpokládáme jejich nalezení za více než pravděpodobné.

Dobrou zábavu a díky za to, že jste s námi celý rok vydrželi.

Řešení pátého kola MLSK 2020 zašlete nejpozději do 20. prosince 2020 (termín prodlužujeme z důvodu rozsáhlejší křížovky a přeci jen se blíží advent…) poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

Karel Formánek a Marian Mikuš

Doplňujeme další informace k případným nejasnostem. Políčko 19 x 33 můžete ztvárnit nejen podle zadaného typu, ale také podle svého estetického cítění ztvárnění vyřešené křížovky a dané části těla. Při kontrole došlých řešení nebude na tvar políčka brán zřetel. Políčko uvedené v zadání ve druhém řádku jako poslední je uvedeno nadbytečně, je již obsaženo v řádku prvním zadaných typů políček. Níže jsou také opravy v legendě.

 

Animované FILMY

5. KOLO

 

Šikmý nesouměrně figurální KŘÍŽOVKOVÝ celek

tvořený deseti nesouměrnými střídavýmí polomozaikovkami a jednou nesouměrnou střídavou mozaikovkou

3. díl 1. tajenky (8) a 4. díl 1. tajenky (5) jsou skryty ve správně vyřešené křížovce.

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Příze z umělého hedvábí. – 2. Slitina železa; 3. díl 2. tajenky; naváti. – 3. Trumf Arky; setkání; různobarevná osvětlení. – 4. Zesláblé; 13. díl 2. tajenky. – 5. 10. díl 2. tajenky; zednické nářadí; 5. díl 2. tajenky. – 6. Uzel; přežívati se; antická jednotka plochy. – 7. Trogon; parková rostlina; Lenka. – 8. Atletický trenér v Plzni; mašina; 21. díl 2. tajenky. – 9. Domácky Atanázie; tyrolské krejcary; slovenský básník; chrámový komplex v Uruku; ruská herečka (*1950); bylina; třmenový mikrometr. – 10. Kód letecké společnosti Sierry Leone; korálový ostrov; kmen Nágů; vlastní členovi pěveckého dua Jackie & Roy; banda; sympatomimetikum. – 11. 8. díl 2. tajenky; vlastnost něčeho zlepšeného; holandské ženské jméno; rozdíl mezi nominální a vyšší tržní cenou cenného papíru (podle SCS-ED); egyptský bůh země a mrtvých. – 12. Sídlo v Indii; magnetofonový nosič digitálního záznamu; 25. díl 2. tajenky; mužské jméno hebrejského původu; Ula; popravčí; sídlo v Myanmaru; zcuchaný pramínek vlasů; lyonský kupec 12. století. – 13. Španělsky „pršet“; francouzský malíř; sídlo v Mali; jméno české souhlásky; citoslovce vybídnutí; předložka; soupis (slovensky). – 14.  Cévnatá rostlina; sumerská plošná jednotka; celní kód Irska; vlastní odbornici zabývající se určitým jazykem; německý bobista; zakavkazský hudební nástroj; silueta. – 15. Sídlo v Nizozemsku; ochranný duch v Egyptě; dovednost; lotyšský literární kritik; jeden z výrazových prostředků hudebního přednesu; oválná; naše bývalé spotřební družstvo; mongolský pastevec. – 16. Ostýchavost; turecký básník a historik; italské sídlo; plošná míra; citoslovce; Borka; vlastní slovenskému prozaikovi; vědeckost; 24. díl 2. tajenky; rušivé syčivé zvuky na velmi dlouhých vlnách; 27. díl 2. tajenky; bývalý fotbalista Realu Madrid. – 17. Předložka; řídící skupina; polysacharid; americký filmový herec; vzorec hydridu astatu; 2. a 17. díl druhé tajenky; chyba; porosty stromů; polní trať; nic; 1. díl 1. tajenky. – 18. Vždyť; polarizační hranol; německy „hračka“; špatně uštípnuté břidlice v lomě; římská číslice; Evka Žilecká (výraz je v pomůcce); kmenový svaz Paštunů; značka tuny; německý bobista. – 19. Dánské platidlo; nezpevněná usazenina; hadr; 19. díl 2. tajenky; stupeň miocénu; ach + charakter; kost; značka pondu; bebizační slabika; moct; políbení (podle kartotéky NLA). – 20. Hlupák určitého jména; polní práce; arkadská bohyně; značkovaná; bol; Andráš. – 21. Klihovitá hmota; začáteční slova textu v starých rukopisech; ohledně; francouzská filmová herečka; planetka; sloučenina užívaná k výrobě živic; spojka. – 22. Cizí zkratka integrovaného tyristorového usměrňovače; autor dramatu Po dvaceti letech; anglicky „úder“; trumf v bridži; americký zpěvák; tok na Sibiři; anglická zkratka pro čestné uznání. – 23. Herec ve filmu Kaminey; město v Sýrii; mongolsky „rokle“; italsky „tři“; druhé jméno střelce Mackwortha, vůdce Burjatů; skvrna (dle kartotéky NLA). – 24. Svinout; esperantsky „provádět akupresuru“; manželka boha Rešefa; to nejlepší; jméno zpěvačky Morissette; německý sochař. – 25. Tajemné slovo v buddhismu; řev; část Hradce Králové; keton. – 26. Předložka; drsně (v hudbě); svobodný šlechtický statek; brašna; novozélandská herečka (Ruby a Rata). – 27. 22. díl 2. tajenky; zkratka koruny; pobývat; stručně (řečeno). – 28. Dohořet; další; madagaskarská mineralogická lokalita. – 29. 6. díl 2. tajenky; 15. díl 2. tajenky; hlubinná vyvřelina (podle MČSE). – 30. Americký voják (slovensky); místo vytesané do skály k pohřbívání mrtvých; značka litru. – 31. Strkáním unavit; demosnímek. – 32. Bezlisté stonky; vlastní příjmení Lužanina.

Šikmo zprava vlevo dolů: 24. Druh hada. – 25. Mořský plž + rostliny (Dicranoweisia). – 26. Loi; lesní zvíře + 9. díl 1. tajenky. – 27. 11. díl 2. tajenky; 20. díl 2. tajenky. – 28. Zdravit předchůdce skupiny Laura a její tygři; 4. díl 2. tajenky; sbírání almužny pro klášter (slovensky); značka amerických automobilů. – 29. Švédský prozaik; módní zájem o skutečnosti spojené s potopenou luxusní lodí; 12. díl 2. tajenky; vysoká tráva. – 30. 7. díl 2. tajenky; způsobem vyšším než je obvyklá úroveň; tropický strom; šplhavec; šplhavci. – 31. Nerozhodný výsledek; Vice President for Information Technology (zkratka); letoun; maďarský politik; spousty rostlin čeledi Turneraceae; zakladatel nakladatelství v Neapoli. – 32. Plast na bázi polyamidu; přeskok skrčmo přes nářadí; bojová látka; dryják; rýha ve vápenci (dle kartotéky NLA); jihoamerická řeka; madagaskarská jednotka hmotnosti. – 33. Bytost; severoamerické indiánské božstvo; citoslovce volání čejky; předložka; italský malíř (*1935); bankovka; plemeno psa; enzym ze skupiny lyas; francouzský politik; rozdělování. – 34. Polykat; výtka; trámec; druh oligopolu; planetka; ústa; odborný lékař; jednoleté štíhlé byliny (zdrobněle). – 35. Záhadný kmen v Guineji + úředník jisté mezinárodní organizace; domácké ženské jméno; moučka z kurkumy; německy „mnoho“; český matematik; japonská bohyně. – 36. Obklopit; stará zbraň; francouzský filmový režisér; dvě tečky nad písmenem; slintavě; druhý člověk na Měsíci. – 37. Jednotka územní samosprávy + pohoří na severu Indie a Pákistánu; starší lék; hlupák; mezopotamský bůh; slovenské domácké ženské jméno. – 38. Označení produkce skupiny Ougenweide; zvracení; prudce jedovatý plyn; český nakladatel; evropská země (cizí název). – 39. Ela; vlastní ženě jistého jména; Šikulovo dílo; nábřeží; 23. díl 2. tajenky + vlastní jméno Silana; zajíc; myšlenka; pouť. – 40. Autor Návratu sv. Vojtěcha do vlasti; 18. díl 2. tajenky; kytara; 28. díl 2. tajenky; 10. díl 1. tajenky; splývati + úpěti; neschopný člověk; pěvecké cvičení. – 41. Zařízení přidržující ráhno na stožáru; tabulka; stopní znamení jelena; 6. díl 1. tajenky; český politik; případ; nepohoda; nařízení (v Rusku); cizí; dlouhá samohláska. – 42. Wilsonův hit; skokové soutěže v jezdectví; planetka; vzácný kov; jméno textařky Osiecké; ruský pianista a dirigent. – 43. Italské heslo k ovládnutí Jaderského moře; 14. díl 2. tajenky; japonské platidlo; předložka; buddhistický klášter v Číně; polský animátor. – 44. 26. díl 2. tajenky; Euthymidův žák; ohraničenost (dle kartotéky NLA); plemeno ovcí; šedesátka. – 45. Autor díla Walking to New Orleans: The Story of New Orleans Rhythm & Blues; česká souhláska; jedna ze stran bloku Likud; horská bylina; 1. a 16. díl 2. tajenky. – 46. Hruď; hlavní město Pikardie; arabský astronom; slovensky „duhovková“. – 47. 7. díl 1. tajenky; 8. díl 1. tajenky; člen Babaletu; neohrabaný člověk. – 48. Podčeleď žab; hebrejský kmen; štírek. – 49. Esperantsky „hýbat“; chomáček; zkomolenina německého Abend (dle kartotéky NLA); drobný africký savec. – 50. Domácky Anselma; řecký bůh války; citoslovce rachocení; 5. díl 1. tajenky; administrativní středisko na ostrovech v západním Tichomoří. – 51. Řecký ostrov; čedičová láva; mražený krém; 9. díl 2. tajenky. – 52. Odpočinek; krátce zalkat. – 53. Část názvu vrcholu v Patagonských Andách.54. 2. díl 1. tajenky.

Pomůcka: Effanik.

Změny v pramenech:

Bod 1.3. ostatní prameny – pro toto kolo si doplňte: Slovník spisovatelů - Sovětský svaz, Odeon 1977, nebyl použit mimo jiné Slovník řeckých spisovatelů.

Bod 2. prameny v elektronické podobě – pro toto kolo si doplňte Zkratky a značky na http://acronyms.thefreedictionary.com/ a Česko-Slovenskou filmovou databázi na https://www.csfd.cz/ (výraz je v pomůcce). Nebudete potřebovat Česko–německý slovník Fr. Št. Kotta, ani Kazmířův Slovník valašského nářečí.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Milí přátelé, v 5. kole byl počet chyb nakonec minimální, resp. to byly pouze překlepy a přehlédnutí.

Naším původním záměrem bylo rozhodit vedoucí skupinu skrytou tajenkou Stvoření světa. To se „skoro“ podařilo. Uznatelné řešení našly jen 2 kroužky.

Systém skrytí: Výraz STVOŘENÍ je v Adamovi a začíná prvým písmenem ve směru zprava vlevo dolů – to j S (32x32) a v tomto směru je i celé slovo stvoření. Za dalším S v pořadí se vyskytuje T (31x32), za dalším T je V (32x33), za dalším V je O (26,25x38), za dalším O je Ř (26,25x39), za dalším Ř je E (20x45), za dalším E je N (20x46) a konečně za dalším N je Í (18,17x46) další Í se nevyskytuje.

Výraz SVĚTA je v Evě ve směru zleva vpravo dolů: Začíná prvním písmenem ve směru S (1x39), pokračuje za dalším písmenem S je V (2x41), za dalším V je Ě (6x36), za dalším Ě je T (22x28)  a končíme za dalším T je A (24x28,29).

Bohužel člověk míní a život mění. A život (ta potvora) napsal mezi legendové TV a VO na pozici 28x35 jedno V navíc, dále mezi  ŘE a EN se nachází opět navíc na pozici 23x46 E, ve výrazu světa, aby toho nebylo málo, je jedno Ě navíc na pozici 16x30.

Velmi, velmi se vám omlouváme za ztracený čas, který jste věnovali hledání systému skrytí. Je to náš neomluvitelný lapsus a můžeme jen doufat, že vás to neodradilo od řešení dalších křížovek. Snad vás trochu pobavilo, alespoň podle některých reakcí, ztvárnění Evina ňadra a Adamova levého palce…

Proto jsme nenalezení systému skryté tajenky brali jako autorskou chybu a nepřidělovali za to nikomu ztrátové body. 

Samozřejmě děkujeme velice za vaši účast, gratulujeme pětici kroužků k vítězství a věříme, že i přes naše velké zaváhání se zapojíte do dalšího ročníku soutěže.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztrátových bodů: Hradečtí votroci, Ječmínek, Kabrňáci, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Samotář, Torysek, Valaši; 1: Gorali, Lázeňáci, Šíravan; 2: Staré hnízdo; 3: Rychtáři; 99: Žilinci; 100: Hanáci, Hutníček, Kokos, Pašáci, Šohaji, Tatranec.

Rozpis chyb: Gorali – políčko 3x37 řešeno K místo Č (česky je správný tvar Arinčino eso); Lázeňáci – nevyplněné políčko 26x41 (alod); Šíravan – 18x46 řešeno krátké I místo dlouhého (správně Durrání); Staré hnízdo – nevyplněné políčko 3x39 (srazy), políčko 21x47 řešeno O místo A (správně ani); Rychtáři – nevyplněné políčko 10x50 (Dobu-ject, VLS) a špatný typ políček 4,5x44 (porušen systém střídání); Žilinci – zaslali torzo řešení. Ostatní kroužky neřešily.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY MLSK 2020

0 ztrátových bodů: Kabrňáci, Ostraváci, Permoníci, Torysek, Valaši; 1: Gorali; Pašeráci; 2: Hradečtí votroci, Lázeňáci, Samotář; 3: Ječmínek, Macejko; 7: Rychtáři, Šíravan; 12: Staré hnízdo; 107: Tatranec; 122: Žilinci; 211: Hanáci; 221: Kokos; 227: Šohaji;  321: Pašáci; 365: Hutníček.           

Marian Mikuš a Karel Formánek

MLSK2020-5.kolo-řešení

MLSK2020-5.kolo-políčka